Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Bruxelles, 14 noiembrie 2008

Pescuit: Comisia propune o revizuire radicală a cadrului de control

Comisia Europeană a propus astăzi un nou regulament al Consiliului, de reformare a sistemului de control comunitar în domeniul pescuitului. Rezultatul: un sistem complet modernizat de inspectare, monitorizare, control, supraveghere și aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), de-a lungul lanțului de comercializare, de la capturare și până la vânzare. Procedurile armonizate de inspecție și standardele mai ridicate vor asigura o implementare uniformă a politicii de control la nivel național, ținând totodată seama de diversitatea și caracteristicile specifice ale diferitelor flote. Se vor lua măsuri de promovare a culturii respectării normelor comunitare în întregul sector, inclusiv prin simplificarea cadrului de reglementare și prin introducerea unor sancțiuni disuasive armonizate. Capacitatea Comisiei de a interveni pentru a se asigura că statele membre implementează și aplică efectiv normele PCP va fi, de asemenea, consolidată. În general, toate aspectele cu privire la controlul și monitorizarea activităților de pescuit vor fi simplificate și eficientizate prin noile norme.

„Controlul și limitarea efectivă a capturilor ar trebui să constituie principiul fundamental pe care să se bazeze politica comună în domeniul pescuitului”, a declarat Comisarul european pentru Afaceri Maritime și Pescuit, Joe Borg. „În schimb, ele ne sunt călcâiul lui Ahile, subminând credibilitatea tuturor celorlalte măsuri de gestionare. Atât Comisia, cât și Curtea de Conturi au identificat problema: prin această propunere, Comisia își prezintă soluția. Pentru a asigura viitorul unui sector durabil al pescuitului, se impune să înlocuim un sistem ineficient, costisitor și complex cu unul care este în măsură să dea roade. Cred că această propunere va oferi tuturor celor implicați instrumentele de care au atâta nevoie pentru a-și face meseria.”

Controlul și monitorizarea activităților de pescuit

În cadrul noului sistem de control, toate statele membre vor avea obligația de a verifica activitățile de-a lungul întregului lanț de producție al produselor pescărești, inclusiv la momentul debarcării, procesării, transportării și comercializării produselor. Utilizarea unor tehnologii moderne de verificare, cum este sistemul de monitorizare a navelor prin satelit, jurnalul de bord electronic și sistemul electronic de raportare a datelor privind capturile, urmează să fie extinsă. Se va introduce un sistem complet de trasabilitate a produselor pescărești, sistem care va permite urmărirea tuturor produselor pescărești de-a lungul lanțului de comercializare.

Măsuri precum analiza riscurilor pentru identificarea activităților de control celor mai productive și efectuarea unor verificări încrucișate complete ale tuturor datelor relevante vor contribui la sporirea eficienței controalelor.

Printre alte noi domenii de acțiune se numără monitorizarea, de către statele membre, a anumitor criterii de administrare a flotelor, cum ar fi capacitatea de pescuit și puterea motorului. Se prevăd standarde generale pentru măsurile specifice de control aplicabile planurilor de recuperare și planurilor multianuale, zonelor marine protejate și capturilor aruncate înapoi în mare. De asemenea, se va introduce un nou sistem de reperare și observare.

Competențele de inspecție

Regulamentul propus extinde sfera inspecțiilor între inspectorii naționali în domeniul pescuitului din statele membre, întrucât permite ca inspecția navelor de pescuit să aibă loc în afara apelor sau teritoriului statului membru care efectuează inspecția. De asemenea, inspectorii Comisiei în domeniul pescuitului vor putea efectua inspecții independente fără notificarea prealabilă a statului membru vizat.

Sancțiuni

Regulamentul propus va introduce o serie de sancțiuni disuasive armonizate la nivelul întregii UE, în funcție de valoarea economică a capturilor respective. O altă inovare majoră este propunerea aplicării unui sistem de sancțiuni bazat pe puncte de penalizare în cazul încălcărilor de care se fac vinovați proprietarii, operatorii sau beneficiarii efectivi ai unui permis de pescuit, sistem care ar conduce, în final, la anularea automată a permiselor după un anumit număr de încălcări. De asemenea, se prevede luarea unor măsuri împotriva statelor membre care nu aderă la normele PCP, în cazul în care acest lucru a afectat stocurile de pește. Astfel de măsuri includ posibilitatea suspendării sau reducerii sprijinului financiar comunitar, închiderea zonelor piscicole, deducerea cotelor și refuzarea transferurilor și/sau a schimburilor de cote.

Cooperarea între statele membre

Regulamentul urmează să instituie un sistem de asistență reciprocă și de schimb sistematic de informații de control între statele membre. Regulamentul introduce totodată o nouă abordare a gestionării și a comunicării datelor de control prin intermediul site-urilor internet naționale securizate care să poată fi accesate de la distanță de Comisie.

Autoritatea de coordonare

Regulamentul urmează să extindă competențele de inspecție ale Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului, pentru a-i permite să contribuie la implementarea uniformă a noului sistem de control.

În cadrul PCP, controlul și aplicarea sunt de competența exclusivă a statelor membre. Această propunere reafirmă totodată rolurile distincte ale Comisiei și ale statelor membre, pentru a evita o suprapunere a acestor roluri și pentru a garanta că Comisia se concentrează pe principala sa responsabilitate de control și verificare a implementării normelor PCP de către statele membre. Noul regulament va înlocui cadrul juridic existent prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2847/93.

A se vedea, de asemenea: Memo/08/709

Pentru mai multe informații și documente, consultați:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar