Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1710

Brüsszel, 2008. november 14

Halászat: a Bizottság az ellenőrzési keretrendszer radikális átalakítását javasolja

Az Európai Bizottság a mai napon egy új tanácsi rendeletre tett javaslatot, amely átalakítja az Európai Unió halászati ellenőrző rendszerét. Ennek eredményeképpen egy teljesen korszerűsített rendszer jön létre, amely az értékesítési lánc teljes hosszán – a halfogástól a kiskereskedőig – biztosítja a közös halászati politika szabályainak vizsgálatát, nyomon követését, ellenőrzését, felügyeletét és végrehajtását. A harmonizált vizsgálati eljárások és szigorúbb előírások biztosítani fogják az ellenőrzési politika egységes nemzeti szintű végrehajtását, figyelembe véve a különféle flották sokszínűségét és jellegzetességeit. A javaslat kilátásba helyez olyan intézkedéseket, amelyek a jogkövető magatartást hivatottak előmozdítani az ágazat egészében. Ilyen többek között a szabályozási keretrendszer egyszerűsítése és a visszatartó erejű harmonizált szankciók bevezetése. Ezenkívül a Bizottság szélesebb beavatkozási jogkörrel fog rendelkezni annak biztosítására, hogy a tagállamok eredményesen végrehajtsák a közös halászati politika szabályait és érvényt szerezzenek nekik. Az új rendszer keretében a halászati tevékenységek ellenőrzésének és nyomon követésének valamennyi szempontja általában véve egyszerűbb és hatékonyabb lesz.

Joe Borg, az Európai Bizottság tengerügyi és halászati biztosa így nyilatkozott: „A fogási korlátozások ellenőrzése és végrehajtása a közös halászati politika sarokköve kellene, hogy legyen. Ehelyett ez politikánk Achilles-sarka, amely aláássa az összes többi gazdálkodási intézkedésünk hitelességét. A problémát mind a Bizottság, mind a Számvevőszék felfedezte: a Bizottság e javaslattal terjeszti elő saját megoldását. A fenntartható halászat jövője arra sarkall minket, hogy a kevéssé hatékony, drága és összetett jelenlegi rendszert olyan rendszerrel váltsuk fel, amely valóban képes eredményeket elérni. Úgy vélem, ez a javaslat valamennyi érintett számára biztosítja az ehhez szükséges eszközöket.”

A halászati tevékenységek ellenőrzése és nyomon követése

Az új ellenőrző rendszer keretében a tagállamoknak a tevékenységeket a halászati termékekkel összefüggő termelési lánc teljes hosszán vizsgálniuk kell, a kirakodást, feldolgozást, szállítást és forgalmazást is beleértve. A korszerű vizsgálati technológia – például a műholdas hajómegfigyelési rendszer, az elektronikus hajónapló és a fogási adatok elektronikus bejelentése – felhasználási köre bővülni fog. A halászati termékek tekintetében átfogó nyomon követhetőségi rendszer kerül bevezetésre, amely az értékesítési lánc teljes hosszán lehetővé teszi valamennyi hal és halászati termék nyomon követését.

A kockázatalapú elemzés – amelynek segítségével az ellenőrzési tevékenységek a legkritikusabb területekre összpontosíthatók – és a releváns adatok átfogó keresztellenőrzése hozzá fog járulni az ellenőrzés hatékonyságának növeléséhez.

A szabályozás más új területekre is kiterjed, többek között a flottairányítási kritériumok, például a halászati kapacitás és a motorteljesítmény tagállamok általi nyomon követésére. A javaslat általános előírásokat tartalmaz az állományok helyreállításához, a többéves tervekhez, a védett tengeri területekhez és a visszadobott halakhoz kapcsolódó egyedi ellenőrzési intézkedések tekintetében. Ezenkívül egy új észlelési és megfigyelési program is bevezetésre kerül.

Vizsgálati jogkörök

A javasolt rendelet bővíti a tagállami ellenőrök vizsgálati jogkörét, mivel lehetővé teszi, hogy a halászhajókat a vizsgálatot végző tagállam területén kívüli vizeken is átvizsgálják. Ezen túlmenően a Bizottság halászati ellenőrei az érintett tagállam előzetes értesítése nélkül is végezhetnek majd független vizsgálatokat.

Szankciók

A javasolt rendelet olyan harmonizált, visszatartó erejű szankciókat vezet be uniószerte, amelyek az érintett fogások gazdasági értékén alapulnak. Újabb jelentős újítás a hajóparancsnokok, üzemeltetők vagy a halászati engedély jogosultjai által elkövetett jogsértésekre vonatkozó büntetőpontrendszer, amelynek eredményeképpen az elkövetőket meghatározott számú jogsértés elkövetése után automatikusan megfosztják engedélyüktől. A javaslat ezenkívül intézkedéseket helyez kilátásba olyan tagállamok ellen, amelyek nem tartják be a közös halászati politika szabályait és ez a halállományok állapotromlását idézte elő. Ilyen intézkedések közé tartozik például az uniós pénzügyi támogatás felfüggesztésének lehetősége, a halászati tilalom bevezetése, a kvótacsökkentés, valamint a kvótaátcsoportosítás vagy -csere elutasítása.

A tagállamok együttműködése

A rendelet létrehozza a kölcsönös segítségnyújtás és az ellenőrzéssel kapcsolatos információk tagállamok közötti rendszeres cseréjének rendszerét. Ezen túlmenően a biztonságos nemzeti weboldalak révén – amelyekhez a Bizottság távoli hozzáféréssel rendelkezik – új megközelítést vezet be az ellenőrzési adatok kezelését és közlését illetően.

Koordináló hatóság

A rendelet bővíti a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal vizsgálati jogkörét annak érdekében, hogy a Hivatal elősegíthesse az új ellenőrző rendszer egységes végrehajtását.

A közös halászati politika keretében az ellenőrzés és a végrehajtás a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. A most előterjesztett javaslat élesen megkülönbözteti a Bizottság, illetve a tagállamok szerepét az átfedések elkerülése végett, illetve annak biztosítására, hogy a Bizottság fő tevékenységére összpontosíthasson, nevezetesen a közös halászati politika tagállamok általi végrehajtásának ellenőrzésére és vizsgálatára. Az új rendelet felváltja a 2847/93/EGK tanácsi rendelettel létrehozott hatályos jogi keretrendszert.

Lásd még: Memo/08/709

További információk és dokumentumok a következő oldalon találhatók:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm


Side Bar