Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

Bruxelles, 13 noiembrie 2008.

Garantarea viitorului energetic: Comisia prezintă propuneri în domeniul securității, solidarității și eficienței energetice

Comisia Europeană a propus azi un pachet amplu de măsuri în domeniul energetic care dă un nou elan securității energetice în Europa sprijinind propunerile 20-20-20 privind schimbările climatice care trebuie aprobate până în decembrie. Comisia prezintă o nouă strategie pentru punerea bazelor unei solidarități în domeniul energetic între statele membre și o nouă politică în domeniul rețelelor energetice care să stimuleze investițiile în rețele energetice mai eficiente, cu emisii scăzute de carbon. Comisia propune un nou plan de acțiune al UE pentru securitate și solidaritate în domeniul energiei care stabilește cinci domenii în care sunt necesare mai multe măsuri pentru a garanta aprovizionarea sustenabilă cu energie. Comisia este preocupată și de provocările cărora Europa va trebui să le facă față între anii 2020 și 2050. În plus, un pachet de propuneri privind eficiența energetică vizează realizarea de economii de energie în domenii-cheie, cum ar fi consolidarea legislației referitoare la eficiența energetică a clădirilor și a produselor consumatoare de energie și creșterea rolului certificatelor de performanță energetică, precum și al rapoartelor de inspecție pentru sistemele de încălzire și de aer condiționat.

La prezentarea pachetului de măsuri din cadrul celei de-a doua revizuiri strategice a politicii energetice președintele José Manuel Barroso a declarat: „Prețul energiei a crescut în Uniunea Europeană în medie cu 15% în ultimul an. 54% din energia Europei este importată la un cost de 700 € pentru fiecare cetățean european. Trebuie să remediem urgent această problemă luând măsuri de creștere a eficienței energetice și reducere a dependenței de importuri. Trebuie să investim și să diversificăm. Propunerile adoptate azi atestă fără echivoc dorința Comisiei de a garanta o aprovizionare cu energie sigură și sustenabilă și ar trebui să ne ajute în atingerea obiectivelor cruciale 20-20-20 privind schimbările climatice.”

Andris Piebalgs, Comisarul pentru energie, a subliniat oportunitățile de a realiza noi investiții, a face economii și a crea noi locuri de muncă: „Uniunea Europeană s-a unit ca niciodată până acum pentru a înfrunta problemele legate de schimbările climatice, prețurile mari la energie și securitatea energetică. Dar trebuie să facem mai mult, să fim mai ambițioși și să fim și mai îndrăzneți pentru a evita riscul unei întreruperi a furnizării de energie în viitor. Acest lucru se traduce prin investiții. A investi în energie, inclusiv în eficiența energetică, înseamnă a da economiei noastre impulsul de care are nevoie în aceste vremuri nesigure."

Benita Ferrero-Waldner, Comisarul european pentru relații externe și politica europeană de vecinătate, a declarat: „Acordarea unei atenții mai mari energiei în relațiile internaționale este crucială pentru securitatea energetică a UE. Stabilirea, în domeniul energetic, de parteneriate puternice și de încredere cu țările furnizoare și de tranzit, precum și cu alți mari consumatori de energie este esențială și, prin urmare, noua generație de dispoziții privind interdependența energetică propuse astăzi reprezintă un progres important. Revizuirea de azi propune, de asemenea, măsuri pentru întărirea capacității UE de a se mobiliza pentru a susține infrastructurile indispensabile pentru aprovizionarea cu energie din țări terțe.”

Prima prioritate identificată în cea de-a doua revizuire strategică este adoptarea și implementarea rapidă a măsurilor pentru atingerea obiectivelor de politică energetică pentru Europa ale Consiliului European, care vizează o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, o pondere de 20% a surselor regenerabile în consumul final de energie și o reducere cu 20% a cererii de energie, până în 2020. Acest pachet de măsuri privind schimbările climatice, propus de Comisie în ianuarie 2008, trebuie să primească acordul Consiliului și al Parlamentului în săptămânile următoare. O energie mai curată, mai diversificată și mai eficientă va fi un avantaj pentru aprovizionarea cu energie și economia europeană. Noile norme vor crea, de asemenea, un mediu mai stabil, mai coerent și mai transparent pentru realizarea de noile investiții în domeniul energiei.

A doua prioritate este rezolvarea problemei precarității în creștere a securității aprovizionării cu energie a Europei. Chiar dacă obiectivele de energie regenerabilă vor fi atinse, este probabil ca Europa să fie dependentă și mai mult de importuri decât în ziua de azi. UE trebuie să își îmbunătățească politicile actuale pentru a-și atinge obiectivul de eficiență energetică. Mai mult, trebuie întărită capacitatea UE de a răspunde la unison în caz de criză.

În noul plan de acțiune al UE pentru securitate și solidaritate în domeniul energiei, Comisia identifică cinci domenii în care este necesară intensificarea eforturilor pentru a ajuta Uniunea Europeană să beneficieze în viitor de o aprovizionare cu energie mai sigură și mai sustenabilă și a preveni riscul unei crize la nivelul UE. Proiectele de construire a infrastructurii necesare au nevoie de mai mult sprijin efectiv. UE trebuie să utilizeze mai bine resursele interne de energie, indiferent dacă este vorba despre resursele regenerabil sau cele fosile. Trebuie acordată mai multă atenție solidarității, inclusiv mecanismelor UE în caz de criză, stocurilor de petrol și diferitelor mecanisme de răspuns la posibile întreruperi ale aprovizionării cu gaz. Trebuie depuse urgent eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Acordarea unei atenții mai mari energiei în relațiile internaționale ale UE, inclusiv prin stabilirea de relații, bazate pe interdependență, cu țările furnizoare, de tranzit și consumatoare va contribui la realizarea obiectivelor energetice ale UE și, de asemenea, va spori influența UE asupra evoluțiilor internaționale din domeniul energetic. În acest scop, o coordonare mai strânsă între statele membre și cu Comisia în relațiile energetice externe va fi deosebit de importantă.

Comisia prezintă, în același timp, o serie de documente justificative care explică aceste linii de acțiune. În prim plan se află eficiența energetică. Un pachet de propuneri privind eficiența energetică vizează realizarea de economii de energie în diverse domenii, cum ar fi consolidarea legislației de bază referitoare la eficiența energetică a clădirilor și a produselor consumatoare de energie și creșterea rolului certificatelor de performanță energetică, precum și al rapoartelor de inspecție pentru sistemele de încălzire și de aer condiționat. Pentru îmbunătățirea eficienței aprovizionării cu energie Comisia a adoptat linii directoare care permit utilizarea energiei produse de instalațiile de cogenerare cu mare randament energetic. În 2009 Comisia prevede efectuarea unei evaluări amănunțite a Planului de acțiune european din 2006 privind eficiența energetică.

Problema investițiilor ocupă, de asemenea, în cadrul pachetului de măsuri. Rețelele europene au nevoie de investiții de miliarde de euro pentru înlocuirea infrastructurii învechite și pentru a se adapta la energiile cu emisii scăzute de carbon și energiile regenerabile. Șase inițiative strategice au fost repertoriate drept esențiale pentru securitatea energetică a UE într-o carte verde referitoare la rețelele energetice: un plan de interconectare în regiunea Mării Baltice, u inel energetic mediteranean, interconectări de electricitate și gaze pe direcția nord-sud cu Europa centrală și de sud-est, o rețea electrică în largul Mării Nordului, un coridor sudic pentru gazele naturale și aprovizionări eficace cu gaz natural lichefiat (GNL) pentru Europa.

Context

Prima revizuire strategică a condus la acordul Consiliului European, din martie 2007, privind obiectivele de politică energetică pentru Europa. De atunci Comisia a propus o serie de măsuri pentru realizarea acestor obiective, inclusiv un pachet de propuneri pentru a deschide și mai mult piața energetică, care urmează să fie adoptat în curând, un plan strategic privind tehnologiile energetice pentru promovarea tehnologiilor energetice curate, noi măsuri pentru îmbunătățirea consumului de energie al bunurilor de consum și propuneri de noi obiective obligatorii privind energia regenerabilă și emisiile de gaze cu efect de seră.

Consiliul European din martie 2007 a invitat Comisia să prezinte o actualizare a revizuirii strategice a politicii energetice la începutul anului 2009. Propunerile adoptate azi răspund acestei cereri.

Revizuirea strategică a politicii energetice și documentele însoțitoare sunt disponibile pe site-ul web Europa.


Side Bar