Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Bruxelles, 12 noiembrie 2008

Comisia adoptă o propunere de reglementare a agențiilor de rating al creditelor

(a se vedea MEMO/08/691)

Comisia Europeană a înaintat o propunere de Regulament privind agențiile de rating al creditelor. Această propunere face parte dintr-un pachet de propuneri ca răspuns la criza financiară și se adaugă propunerilor Comisiei privind Solvabilitatea II, directiva privind cerințele de capital, sistemele de garantare a depozitelor și contabilitatea. Noile norme urmăresc garantarea unor rating-uri de înaltă calitate care nu sunt afectate de conflictele de interese inerente activității de rating.

Comisarul pentru Piața Internă și Servicii, Charlie McCreevy, a declarat: „Vreau ca Europa să aibă un rol de leader în acest domeniu. Propunerea noastră merge mai departe decât regulile care se aplică în alte jurisdicții. Aceste reguli foarte stricte sunt necesare pentru a reinstaura în Uniunea Europeană încrederea pieței în activitatea de rating."

Propunerea stabilește condițiile pentru acordarea rating-urilor de credit necesare pentru reinstaurarea încrederii pieței și mai buna protecție a investitorilor. Ea introduce o procedură de înregistrare a agențiilor de rating pentru a permite supraveghetorilor europeni să controleze activitățile agențiilor de rating ale căror rating-uri sunt utilizate de către instituțiile de credit, firmele de investiții, societățile de asigurare și reasigurare, organismele de plasament colectiv și fondurile de pensii din Comunitate.

Agențiile de rating vor trebui să respecte norme stricte pentru a garanta că (i) rating-urile nu sunt afectate de conflicte de interes, (ii) agențiile de rating rămân vigilente cu privire la calitatea metodologiei de rating și a rating-urilor și (iii) agențiile de rating acționează într-o manieră transparentă. Propunerea include și un sistem eficace de supraveghere în temeiul căruia autoritățile europene de reglementare vor supraveghea agențiile de rating.

Noile norme includ următoarele aspecte:

  • agențiile de rating nu pot furniza servicii de consiliere;
  • nu li se va permite să noteze instrumentele financiare dacă nu dispun de informații de calitate satisfăcătoare pe care să își bazeze rating-urile;
  • ele trebuie să facă publice modelele, metodologiile și ipotezele-cheie pe care își bazează rating-urile;
  • vor fi obligate să publice un raport anual de transparență;
  • vor fi obligate să creeze un sistem de control intern al calității rating-urilor lor;
  • trebuie să aibă cel puțin trei directori independenți în consiliul de administrație al căror salariu nu are voie să depindă de performanțele economice ale agenției. Aceștia vor fi numiți pentru un singur mandat care nu poate fi mai lung de cinci ani și vor putea fi concediați doar în caz de abateri profesionale. Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie expert în securitizare și finanțare structurată.

Unele dintre normele propuse se bazează pe standardele stabilite în codul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO). Propunerea conferă acestor reguli un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. În cazurile în care standardele IOSCO nu sunt suficiente pentru a reinstaura încrederea pieței și a garanta protecția investitorilor, Comisia a propus norme mai stricte.
Comisia a început să elaboreze o propunere legislativă în acest domeniu în vara anului 2007, când au apărut primele semne de practici incorecte în activitatea de rating. Această propunere este rezultatul unei evaluări complete și exhaustive a impactului, precum și a unor ample consultări. S-au primit informații utile de la Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare și de la grupul european de experți în piețele valorilor mobiliare, state membre, BCE, mari agenții de rating și alte părți interesate (asociații profesionale din sectorul asigurărilor, sectorul valorilor mobiliare și sectorul bancar, furnizori de informații etc.)

Context

În octombrie 2007 miniștrii de finanțe din UE au căzut de acord asupra unor concluzii cu privire la criză („Foaia de parcurs Ecofin”) care conțineau și propunerea de a evalua rolul agențiilor de rating al creditelor și de a remedia deficiențele importante. Consiliile UE din 20 iunie și 16 octombrie au cerut o propunere legislativă care să îmbunătățească normele privind agențiile de rating și supravegherea lor la nivelul UE, considerând că reinstaurarea încrederii și a bunei funcționări a sistemului financiar este o prioritate.

Propunerea este disponibilă la adresa:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar