Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Briuselis, 2008 m. lapkričio 12 d.

Komisija priima pasiūlymą reguliuoti kredito reitingų agentūrų veiklą

(žr. MEMO/08/691)

Europos Komisija pateikė Kredito reitingų agentūrų reglamento pasiūlymą. Tai vienas iš pasiūlymų, skirtų su finansų krize susijusioms problemoms spręsti. Juo papildomi Komisijos „Mokumas II“, Kapitalo reikalavimų direktyvos, Indėlių garantijų sistemų ir apskaitos pasiūlymai. Naujomis taisyklėmis siekiama užtikrinti aukštos kokybės kredito reitingus, kuriems neturėtų poveikio interesų konfliktai, būdingi reitingų sektoriaus veiklai.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Čarlis Makryvis (Charlie McCreevy) sakė: „Noriu, kad šioje srityje Europa imtųsi lyderio vaidmens. Mūsų pasiūlyme numatyta daugiau negu taisyklėse, kurios susijusios su kitomis jurisdikcijomis. Tokios griežtos taisyklės yra būtinos siekiant atkurti rinkos pasitikėjimą Europos Sąjungos reitingų sektoriaus veikla.“

Pasiūlyme nustatytos kredito reitingų suteikimo sąlygos. Jos reikalingos siekiant atkurti rinkos pasitikėjimą ir padidinti investuotojų apsaugą. Pasiūlyme nustatoma kredito reitingų agentūrų registravimo tvarka, kad Europos priežiūros institucijos galėtų kontroliuoti reitingų agentūrų, kurių kredito reitingais naudojasi Bendrijoje veikiančios kredito įstaigos, investicinės bendrovės, draudimo, gyvybės draudimo ir perdraudimo įmonės, kolektyvinio investavimo programų dalyviai ir pensijų fondai, veiklą.

Kredito reitingų agentūros turės laikytis griežtų taisyklių ir užtikrinti, i) kad reitingams neturėtų poveikio interesų konfliktai, ii) kad kredito reitingų agentūros atidžiai stebėtų vertinimo metodikos ir reitingų kokybę ir iii) kad kredito reitingų agentūrų veikla būtų skaidri. Pasiūlyme taip pat numatyta veiksminga priežiūros tvarka, kurią taikydamos Europos reguliavimo institucijos kontroliuos kredito reitingų agentūras.

Naujose taisyklėse numatyta:

  • Kredito reitingų agentūros negali teikti konsultavimo paslaugų.
  • Joms nebus leidžiama vertinti finansinių priemonių, jei neturės pakankamai kokybiškos informacijos reitingams pagrįsti.
  • Jos privalo pateikti modelius, metodiką ir pagrindines prielaidas, kuriais grindžiami jų reitingai.
  • Jos privalės skelbti metinius skaidrumo pranešimus.
  • Jos turės sukurti vidaus funkciją reitingų kokybei tikrinti.
  • Tarp jų valdybų narių turės būti bent trys nepriklausomi direktoriai, kurių atlyginimas negali priklausyti nuo kredito reitingų agentūros veiklos rodiklių. Direktoriai bus skiriami vienai kadencijai – ilgiausiai penkeriems metams. Juos galima atleisti tik profesinio nusižengimo atveju. Bent vienas iš jų turėtų būti pakeitimo vertybiniais popieriais ir struktūrizuotų finansinių priemonių ekspertas.

Kai kurios siūlomos taisyklės grindžiamos Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) kodekse išdėstytais standartais. Pasiūlyta šias taisykles padaryti teisiškai privalomas. Be to, tais atvejais, kai rinkos pasitikėjimui atkurti ir investuotojų apsaugai užtikrinti IOSCO standartų nepakanka, Komisija pasiūlė griežtesnes taisykles.
Veiklos, susijusios su šios srities teisės akto pasiūlymu, Komisija ėmėsi 2007 m. vasarą, reitingų sektoriuje atsiradus pirmiesiems neteisėtų veiksmų požymiams. Šis pasiūlymas – visapusiško ir išsamaus poveikio vertinimo ir plataus masto konsultacijų rezultatas. Rengiant pasiūlymą daug prisidėjo Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas ir Europos vertybinių popierių rinkų ekspertų grupė, valstybės narės, Europos centrinis bankas, didelės kredito reitingų agentūros ir kiti suinteresuotieji subjektai (draudimo, vertybinių popierių ir bankininkystės sektoriuose veikiančios pramonės asociacijos, informacijos teikėjai ir kt.).

Papildoma informacija

2007 m. spalio mėn. ES finansų ministrai sutarė dėl tam tikrų su krize susijusių išvadų (ECOFIN veiksmų plano). Be kitų dalykų, pasiūlyta įvertinti kredito reitingų agentūrų vaidmenį ir šalinti bet kokius susijusius trūkumus. 2008 m. birželio 20 d. ir 2008 m. spalio 16 d. ES Vadovų Taryba, laikydamasi nuomonės, kad vienas iš prioritetų – atkurti pasitikėjimą finansų sektoriumi ir užtikrinti jo tinkamą veikimą, paragino parengti teisės akto pasiūlymą, kad kredito reitingų agentūrų taisyklės ir jų priežiūra būtų sugriežtintos ES lygiu.

Pasiūlymą galite rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar