Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/08/1682

Bruselj, 11. novembra 2008

Solidarnostni sklad: Slovenija od EU prejema 8,25 milijona evrov pomoči za škodo, ki so jo povzročile poplave

Evropska komisarka za regionalno politiko Danuta Hübner in slovenski minister za lokalno samoupravo Ivan Žagar bosta danes podpisala izvedbeni sporazum za 8,25 milijona evrov pomoči, namenjenih slovenskim regijam, ki so med poplavami septembra 2007 utrpele največjo škodo. Pomoč bo zagotovljena iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, in sicer za povrnitev javnih sredstev, porabljenih za takojšen odziv na izredne razmere: obnovitev infrastrukture, postavitev začasnih bivališč, aktiviranje reševalnih služb in čiščenje prizadetih območij.

Komisarka Danuta Hübner, ki je pristojna za Solidarnostni sklad, je povedala: „Mobilizacija sredstev Solidarnostnega sklada je izraz solidarnosti EU s Slovenijo in njenimi najbolj prizadetimi regijami. V okviru kohezijske politike pa bomo zagotovili še dodatnih 185 milijonov evrov za projekte preprečevanja poplav.“

Velik del Slovenije so septembra 2007 prizadeli močan dež in nevihte, ki so povzročili uničujoče poplave in zemeljske plazove. Ujma je povzročila veliko škodo na infrastrukturi, javnih in zasebnih objektih, v kmetijstvu in na zgodovinskih spomenikih. Poškodovanih je bilo 350 kilometrov državnih in več kot 1600 km lokalnih cest. Slovenske oblasti so Evropsko unijo za pomoč zaprosile novembra 2007.

Evropska komisija je 3. marca 2008 Svetu in Evropskemu parlamentu (proračunski organ EU) predložila predlog za mobilizacijo Solidarnostnega sklada EU, da bi povrnila javna sredstva, porabljena za odpravo izrednih razmer, ki so nastale zaradi poplav. Današnji podpis izvedbenega sporazuma je končni rezultat tega postopka.

Opomba za urednike

Solidarnostni sklad Evropske unije je bil ustanovljen po poplavah, ki so poleti 2002 prizadele Srednjo Evropo. Zagotavlja nujno pomoč državam članicam in državam pristopnicam v primeru hujših naravnih nesreč.

Za upravičenost do pomoči iz Solidarnostnega sklada morajo države predložiti vlogo, ki vsebuje dokumentirano oceno škode. Vlogo pregleda Komisija v skladu z merili, ki zagotavljajo, da so sredstva sklada porabljena za najnujnejše potrebe.

Načeloma so plačila iz sklada omejena na financiranje nujnih operacij (kot so reševanje, ponovno vzpostavljanje poškodovane infrastrukture, zagotavljanje začasnih bivališč, takojšnje čiščenje idr.), ki jih izvajajo javni organi, da bi ublažili škodo, ki je ni mogoče zavarovati. Pogoji za izvajanje pomoči s strani prejemnika morajo biti določeni v sporazumu med Komisijo in državo prejemnico.

Komisija je od začetka leta 2008 predlagala plačila iz Solidarnostnega sklada za Grčijo (gozdni požari poleti 2007), Martinik in Guadeloupe (škoda, ki jo je povzročil hurikan Dean avgusta 2007) ter Ciper (suša v letih 2006 in 2007). Skupni letni proračun za Solidarnostni sklad znaša 1 milijardo evrov.

Več informacij na spletni strani:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm

Več informacij o programu „Razvoj okoljske in prometne infrastrukture v Sloveniji“: MEMO/07/332.


Side Bar