Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1670

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το «αγρόκτημα» («Farmland»): το διασκεδαστικό τρόπο για να μάθουν τα παιδιά για την καλή μεταχείριση των ζώων

Σε μια προσπάθεια για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με τη σημασία της μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων με σεβασμό και ανθρωπιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το «αγρόκτημα», τον ευρωπαϊκό παιδικό ιστοχώρο για την καλή μεταχείριση των ζώων. Το «αγρόκτημα» είναι ένα διαδραστικό και ενημερωτικό παιχνίδι υπολογιστή σε απευθείας σύνδεση για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών, το οποίο στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους αυριανούς καταναλωτές ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές των τροφίμων που πρόκειται να αγοράσουν. Η Επιτροπή επίσης αναπτύσσει μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού με ασκήσεις που μπορούν να γίνουν στην τάξη ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον για το σχέδιο.

Η Επίτροπος Υγείας, κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε σχετικά: «Η ενημέρωση και η επικοινωνία παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς μας βοηθούν να κατανοήσουμε την αξία των ζώων στην κοινωνία μας. Έχουμε καθήκον να ενημερώσουμε τα παιδιά μας για την προέλευση και την παραγωγή των τροφίμων και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίησή τους για τα ζώα και για τους τρόπους μεταχείρισής τους. Με το «αγρόκτημα» θεωρούμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους με τρόπο που είναι επιπλέον ενδιαφέρων και διασκεδαστικός για τα παιδιά μας.»

Η προέλευση του «αγροκτήματος»

Η ανάγκη της ενημέρωσης των παιδιών της Ευρώπης για την καλή μεταχείριση των ζώων έγινε προφανής κατά την πρώτη εκδήλωση σοβαρών κρουσμάτων γρίπης των πτηνών το 2004. Τα παιδιά στην Ευρώπη παρακολούθησαν στην τηλεόραση εικόνες σφαγής των πουλερικών που ήταν απαραίτητη για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας. Πολλά παιδιά, ιδίως ηλικιών του δημοτικού σχολείου, αντέδρασαν σε αυτές τις εικόνες στέλνοντας γράμματα και ζωγραφιές στην Επιτροπή και ζητώντας τη δραστηριοποίησή της για την προστασία των ζώων.

Αυτή ήταν η προέλευση του «αγροκτήματος» που επιχειρεί να εξηγήσει στα παιδιά ότι, ενώ εκτρέφουμε, μεταφέρουμε και σφάζουμε ζώα για τις ανάγκες μας, εφαρμόζουμε επίσης κανόνες και πολιτικές ώστε να εξασφαλίσουμε την μεταχείριση των ζώων με μη βάναυσο τρόπο. Οι πέντε ελευθερίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν από το Συμβούλιο για την καλή μεταχείριση των ζώων, αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του «αγροκτήματος».

Το περιεχόμενο

Το «αγρόκτημα» περιλαμβάνει ένα επεξηγηματικό μέρος με πληροφορίες για τις ανάγκες των εκτρεφόμενων ζώων. Στα διάφορα παιχνίδια υπολογιστή, τα παιδιά μπορούν να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες καλής μεταχείρισης για τις οποίες έχουν διαβάσει σχετικά. Αυτά τα παιχνίδια αφορούν την εκτροφή, τη μεταφορά των ζώων και το σούπερ μάρκετ και στοχεύουν στην αναπαραγωγή των διάφορων στιγμών ζωής των ζώων στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων.

Τα παιδιά παίζουν το ρόλο του αγρότη ή του πελάτη σούπερ μάρκετ. Με τον πρώτο ρόλο τα παιδιά μπορούν να εξοικειωθούν με την έννοια της καλής μεταχείρισης των ζώων, και με το δεύτερο να μάθουν τους τρόπους αναγνώρισης της προέλευσης των ζωικών προϊόντων, που θα τα βοηθήσουν να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές ως μελλοντικοί καταναλωτές.

Ο ιστοχώρος προς το παρόν παρουσιάζεται σε εννέα γλώσσες της ΕΕ – αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, πολωνικά και σουηδικά. Η επιλογή των γλωσσών βασίστηκε σε γεωγραφικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί η Ευρώπη όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένα – από το βορρά ως το νότο και από τη δύση ως την ανατολή. Εφόσον υπάρξει ζήτηση, το «αγρόκτημα» θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Η εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού

Το «αγρόκτημα» αποτελεί πολύτιμο εργαλείο διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι και στο σχολείο. Η Επιτροπή, προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν το «αγρόκτημα» αποτελεσματικά, αναπτύσσει επίσης μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού. Αυτή περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων που μπορούν να γίνουν στην τάξη ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων και να συγκρατήσουν τις βασικές της έννοιες.

Το πλαίσιο

Το «αγρόκτημα» δρομολογείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κτηνιατρικής εβδομάδας (10-16 Νοεμβρίου), η οποία διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Επιτροπή και την Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης (FVE).

Ορισμένα κράτη μέλη και διεθνείς οργανώσεις έχουν εκδηλώσει ήδη έμπρακτο ενδιαφέρον για επίσημη σύνδεση με το «αγρόκτημα» και για την προώθηση στο έδαφός τους. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι περισσότεροι εταίροι πρόκειται σύντομα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για τη δυναμική προώθηση του εν λόγω σχεδίου.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το «αγρόκτημα» στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.farmland-thegame.eu/


Side Bar