Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1651

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2008

Ευρωπαϊκή εβδομάδα για κτηνιατρικά θέματα: ευαισθητοποίηση σχετικά με κινδύνους για την υγεία σε συνοριακές διαβάσεις και σε αγροκτήματα

Κατά την επόμενη εβδομάδα, στους ταξιδιώτες που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνεται υπενθύμιση, με ενεργητικό και δημιουργικό τρόπο, των κινδύνων για την υγεία που ενέχονται στην παράνομη εισαγωγή από τρίτες χώρες ζώων συντροφιάς και ζωικών προϊόντων, όπως π.χ. το τυρί ή το κρέας. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιοασφάλεια στα σύνορα της ΕΕ είναι ένας από τους κύριους στόχους της πρώτης ευρωπαϊκής εβδομάδας για κτηνιατρικά θέματα (EVW), που διοργανώνεται μεταξύ 10-16 Νοεμβρίου. Μέσω της εβδομάδας αυτής, η Επιτροπή φιλοδοξεί επίσης να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη βιοασφάλεια σε επίπεδο αγροκτήματος, όπου θα τονιστεί η σημασία του εμβολιασμού για την πρόληψη των νόσων. Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Στους ταξιδιώτες, παραδείγματος χάρη, θα γίνεται υπενθύμιση των κινδύνων για την υγεία σε λιμένες εισόδου μέσω ειδικά σχεδιασμένων περιπτέρων, αφισών, φυλλαδίων, ετικετών αποσκευών και ενός βίντεο. Αυτή η ενημερωτική εκστρατεία δεν θα περιοριστεί στα όρια της εβδομάδας, αλλά θα επεκταθεί έως και το επόμενο έτος μέσω μιας περιοδεύουσας επίδειξης.

Η επίτροπος για θέματα υγείας, Ανδρούλλα Βασιλείου, ανέφερε: «Η κατευθυντήρια αρχή της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία των ζώων είναι ότι «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία». Εάν δεν προληφθεί η διάδοσή τους, ορισμένα ζωικά νοσήματα μπορούν να πλήξουν τη δημόσια υγεία. Ή για να το θέσω διαφορετικά, υγιή ζώα σημαίνει υγιείς άνθρωποι. Ο στόχος της πρώτης ευρωπαϊκής εβδομάδας για κτηνιατρικά θέματα είναι να τονίσει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κτηνίατροι, οι αγρότες και οι ταξιδιώτες στην πρόληψη της διάδοσης των ζωικών νοσημάτων.»

Υγιή ζώα για υγιείς ανθρώπους

Η εβδομάδα θα ανοίξει τη Δευτέρα με μια συνεδρίαση υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Μία υγεία: Υγιή ζώα = Υγιείς άνθρωποι.» Η εκδήλωση αυτή στοχεύει στην ενθάρρυνση του διαλόγου σχετικά με τις επιτυχημένες ενημερωτικές εκστρατείες και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων στον τομέα της υγείας των ζώων για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων βιοασφάλειας στα σύνορα και στο αγρόκτημα. Στο πλαίσιο της εβδομάδας θα εξεταστούν οι θετικές συνέπειες των υψηλών επιπέδων υγείας των ζώων στην ανθρώπινη υγεία και στην ευεξία των καταναλωτών. Σε συζητήσεις σε διάφορα πάνελ θα εξεταστούν ζητήματα όπως επιτόπια μέτρα βιοασφάλειας, έλεγχοι εισαγωγών και η έννοια «Μία Υγεία».

Η συνεδρίαση αναμένεται να προσελκύσει περίπου 400 συμμετέχοντες – κτηνιάτρους, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών.

Βιοασφάλεια

Το κύριο θέμα της εβδομάδας EVW είναι η βιοασφάλεια. Οι ταξιδιώτες, εάν δεν είναι προσεκτικοί, μπορούν, ακούσια, να εισάγουν στην ΕΕ νοσήματα ζώων μεταφέροντας ζωικά προϊόντα στις αποσκευές τους. Στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και σε άλλες συνοριακές διαβάσεις, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα υπενθυμίζονται στους ταξιδιώτες οι κίνδυνοι που υφίστανται όσον αφορά την υγεία των ζώων. Οι πληροφορίες θα τούς δίνονται με διάφορους τρόπους. Έχουν εκπονηθεί αφίσες σε 35 γλώσσες οι οποίες και θα αναρτηθούν σε επίκαιρα σημεία. Επιστολικό δελτάριο, φυλλάδια και ετικέτες αποσκευών διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, θα διανέμονται στα σημεία εισόδου, όπου θα προβάλλεται ένα βίντεο –επίσης σε 35 γλώσσες. Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα προβάλλουν το εν λόγω βίντεο στις πτήσεις τους.

Ο ρόλος των αγροτών και των κτηνιάτρων στη βιοασφάλεια σε επίπεδο αγροκτήματος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Στο επίπεδο αυτό, η βιοασφάλεια καλύπτει μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό της διάδοσης των νοσημάτων των ζώων. Ένα από τα κύρια μηνύματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας EVW θα είναι η σημασία του εμβολιασμού για την πρόληψη. Η Επιτροπή έχει εκπονήσει ημερολόγιο για το 2009, το οποίο θα διανεμηθεί σε κτηνιάτρους και αγρότες. Το ημερολόγιο περιέχει 12 βασικές συμβουλές βιοασφάλειας, μία για κάθε μήνα του έτους, και έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Περιοδεύουσα εκστρατεία

Στο πνεύμα της εβδομάδας EVW, τη Δευτέρα θα ξεκινήσει επίσης μια περιοδεύουσα εκστρατεία, η οποία θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2009. Κατά την περίοδο αυτή, ένα ειδικά διαρρυθμισμένο όχημα θα επισκέπτεται αγροτικές και τουριστικές εκθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Το όχημα θα κάνει επίσης στάσεις σε αεροδρόμια και θα μετακινείται σε σχετικές δημόσιες εκδηλώσεις. Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η περιοδεύουσα εκστρατεία θα είναι παρούσα στην αγροτική έκθεση EuroTier στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Ιστορικό

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα για κτηνιατρικά θέματα διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Επιτροπή και την Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης (FVE). Με την πρωτοβουλία αυτή συνδέονται επίσης εθνικές αρχές και, ειδικότερα, οι κτηνιατρικές και τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/food/animal/events/vetweek2008/


Side Bar