Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

IP/08/1624

Bratislava, 3. novembra 2008

Otvorená diskusia o príležitostiach a rizikách jadrovej energie na treťom zasadnutí Európskeho jadrového energetického fóra v Bratislave

Premiér Slovenskej republiky Róbert Fico a jeho český kolega Mirek Topolánek dnes v Bratislave otvorili tretie plenárne zasadnutie Európskeho jadrového energetického fóra (ENEF), ktoré bude trvať do zajtra. Na fóre sa zúčastní 200 významných predstaviteľov všetkých dôležitých zainteresovaných strán, ktoré budú diskutovať o rizikách, príležitostiach a transparentnosti v oblasti jadrovej energie. Komisár Andris Piebalgs vo svojom uvítacom príhovore vyzdvihol dôležitosť investovania do výroby elektriny s nízkymi emisiami CO2. „Je čas reagovať na požiadavky európskych občanov a vytvoriť spoločný právny rámec pre jadrovú bezpečnosť", zdôraznil komisár Piebalgs zámer Komisie o pár týždňov predložiť upravený návrh smernice o jadrovej bezpečnosti.

Na fóre sa opätovne zišlo 200 predstaviteľov vlád členských štátov, inštitúcií EÚ a hlavných energetických spoločností, ako aj mnohí kľúčoví hráči z oblasti verejnej správy, sektoru priemyslu, financií a občianskej spoločnosti. Okrem premiérov dvoch hosťujúcich krajín sa na otvorení fóra ENEF zúčastnili aj ministri, členovia Európskeho parlamentu, prezidentka Združenia západoeurópskych dozorných orgánov v oblasti jadrovej energetiky (WENRA) Dana Drábová a vedúci predstavitelia sektoru priemyslu ako generálny riaditeľ spoločnosti ENEL Fulvio Conti, viceprezident spoločnosti PVO Pertti Simola a členka dozornej rady spoločnosti AREVA Ana Palacio. Takisto sa zúčastnili aj predstavitelia občianskej spoločnosti, ktorí zastupovali mimovládne organizácie, napr. Greenpeace (Jorgo Riss, výkonný riaditeľ Greanpeace Europe) a Priatelia Zeme.

Fórum slúži ako základňa pre širokú diskusiu o príležitostiach a rizikách jadrovej energie medzi všetkými zúčastnenými stranami. Návrh Komisie vytvoriť Európske jadrové energetické fórum odsúhlasila Európska rada v marci 2007. Zasadá dvakrát do roka, a to striedavo v Bratislave a Prahe.

Na základe správ, ktoré prezentovali tri pracovné skupiny vytvorené na prvej plenárnej schôdzi v novembri 2007, sa diskusia v Bratislave bude prednostne venovať týmto bodom:

  • možnosti zabezpečenia vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti v celej Európe;
  • možnosti započítania nákladov na elektrinu vyrobenú z jadrovej energie do cien za elektrinu
  • možnosti vytvorenia nových konceptov elektrických sietí;
  • možnosti lepšieho zapojenia verejnosti do jadrových projektov.

Side Bar