Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SK

IP/08/1624

V Bratislavě dne 3. listopadu 2008

Otevřená diskuse o možnostech a rizicích jaderné energie u příležitosti třetího zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě

Slovenský premiér Robert Fico spolu se svým českým protějškem Mirkem Topolánkem dnes zahájil třetí plenární zasedání Evropského jaderného fóra, které se završí zítra ve slovenském hlavním městě Bratislavě. 200 vysoce postavených účastníků zastupujících všechny zúčastněné strany diskutovalo o rizicích, možnostech a otázkách transparentnosti spojených s jadernou energií. Ve svém uvítacím projevu podtrhl komisař Piebalgs důležitost investic do výroby elektrické energie s nízkými emisemi CO2. Rovněž podotkl, že „je načase reagovat na požadavky evropských občanů na vytvoření společného právního rámce v oblasti jaderné bezpečnosti“, a potvrdil, že Komise během několika týdnů předloží pozměněný návrh směrnice o jaderné bezpečnosti.

Fórum znovu přilákalo 200 účastníků z vládních kruhů členských států, evropských institucí, velkých energetických společností, jakož i velký počet klíčových hráčů veřejné správy, průmyslu, financí a občanské společnosti. Kromě premiérů obou hostitelských států proběhla zahajovací schůze Evropského jaderného fóra za přítomnosti několika ministrů, evropských poslanců, předsedkyně Sdružení západoevropských regulačních orgánů pro jadernou energii Dany Drábové, vedoucích průmyslových představitelů, jako je generální ředitel koncernu ENEL Fulvio Conti, viceprezident společnosti PVO Pertti Simola a členka správní rady společnosti AREVA Ana Palacio, dále zástupců občanské společnosti, zejména nevládních organizací jako Greenpeace (Jorgo Riss, výkonný ředitel Greenpeace Europe) a Přátelé země.

Fórum slouží jako platforma pro širokou diskusi o výhodách a rizicích jaderné energie mezi všemi zúčastněnými stranami. Návrh Evropské komise na zřízení Evropského jaderného fóra byl schválen Evropskou radou v březnu 2007. Fórum zasedá dvakrát ročně, střídavě v Praze a v Bratislavě.

Na základě zpráv předkládaných třemi pracovními skupinami utvořenými během prvního plenárního zasedání v listopadu 2007 se bude bratislavská diskuze věnovat zejména těmto prioritním otázkám:

  • Jak zajistit vysokou úroveň jaderné bezpečnosti v celé Evropě;
  • Jak zahrnout náklady na elektrickou energii z jaderných zdrojů do cen elektřiny;
  • Jak vyvinout nové koncepty elektrických sítí a dále pak
  • Jak více zapojit veřejnost do jaderných

Side Bar