Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1617

Bruxelles, 3 noiembrie 2008.

Previziuni economice de toamnă pentru perioada 2008-2010: creșterea PIB-ului se apropie de stagnare în UE și în zona euro

Creșterea economică a Uniunii Europene ar trebui să fie de 1,4% în 2008, jumătate față de cea din 2007 și se așteaptă ca în 2009 aceasta să scadă chiar mai drastic, ajungând la 0,2%, înainte de a se restabili la 1,1% în 2010 (1,2%, 0,1% și, respectiv, 0,9% pentru zona euro). Previziunile economice de toamnă ale Comisiei arată că economia UE este puternic afectată de criza financiară, ceea ce agravează corecția pieței imobiliare în cadrul mai multor economii, într-un moment în care cererea externă dispare cu rapiditate. În timp ce măsurile importante luate pentru a stabiliza piețele financiare au început să restabilească încrederea, situația rămâne precară și riscurile privind previziunile continuă să fie semnificative. În consecință, se anticipează că ocuparea forței de muncă va crește doar marginal în perioada 2009-2010, după crearea celor 6 milioane de noi locuri de muncă între 2007 și 2008, iar șomajul, după ce a atins și s-a stabilizat la cele mai joase cote timp de mai mult de un deceniu, se așteaptă să crească cu un procent de-a lungul perioadei de previziuni. Partea pozitivă a lucrurilor este că tensiunile inflaționiste sunt în proces de diminuare, în timp ce prețurile petrolului scad și riscurile secundare se estompează. După atingerea celei mai bune poziții din 2000, se anticipează că și situația bugetară generală se va înrăutăți, în timp ce măsurile de salvare ar putea produce datorii publice.

În prezent, orizontul economic a devenit în mod semnificativ mai sumbru, întrucât economia Uniunii Europene este afectată de criza financiară care s-a intensificat în timpul toamnei acestui an, având repercusiuni asupra mediului de afaceri și asupra încrederii consumatorilor. Până în prezent, noile economii fac față mai bine decât UE și SUA, dar nici chiar acestea nu vor fi cruțate. Este nevoie de o acțiune coordonată la nivelul UE pentru a sprijini economia, în mod similar cu felul în care s-a acționat pentru sectorul financiar. Săptămâna trecută, Comisia a expus un cadru de recuperare care are drept scop revigorarea investițiilor, susținerea ocupării forței de muncă și a cererii. Așteptăm cu interes să auzim părerile statelor membre și în mod special așteptăm să realizăm o abordare comună la nivelul Uniunii Europene”, a spus Jouaquin Almunia, comisar pentru Afaceri Economice și Monetare.

Previziunile economice ale Comisiei publicate astăzi prefigurează că în 2008 creșterea economică a UE va scădea drastic la 1,4%. În 2007, aceasta era de 2,9%. În 2009, se așteaptă ca economia UE să se diminueze până la o stagnare de 0,2%, înainte de a se restabili la 1,1% în 2010. Cifrele echivalente pentru zona euro pentru această perioadă sunt de 1,2%, 0,1% și 0,9%. În 2007, valoarea era de 2,7.

Creșterea globală încetinește drastic

Se preconizează că anul acesta creșterea globală va încetini drastic, ajungând la 3¾% anul acesta și 2¼% în 2009, după ce a atins valoarea medie excepțional de puternică de 5% în perioada 2004-2007. Economiile avansate vor fi cele mai afectate, însă chiar și noile economii sunt afectate din ce în ce mai mult. Acesta este rezultatul crizei financiare cumulate cu corecția în curs a prețurilor locuințelor în multe economii și cu efectele întârziate ale prețurilor ridicate pentru materiile prime. Pe parcursul anului 2010, se preconizează o ameliorare graduală a creșterii economice, în timp ce piețele financiare se vor stabiliza, favorizând astfel încrederea și schimburile comerciale.

Perspectiva rămâne sumbră din cauza unei incertitudini considerabile în ceea ce privește răspunsul la întrebarea cine va suporta în cele din urmă consecințele pierderilor în materie de credite și care va fi anvergura acestora. Condițiile de acordare a creditelor s-au înăsprit și, în ciuda recapitalizării recente, se așteaptă ca sectorul bancar să continue răscumpărarea datoriilor, blocând împrumuturile.

Perspectivă sumbră pentru UE

Pe un astfel de fond extern și ca urmare a unei deteriorări continue a estimărilor și a datelor concrete din ultimele luni, în acest moment se așteaptă ca PIB-ul să se fi diminuat în al treilea sfert al anului 2008 atât în UE, cât și în zona euro. Iar perspectiva rămâne sumbră, mai multe economii ale UE aflându-se în stare de recesiune sau aproape de recesiune.

Investițiile, care reprezentau o forță motrice esențială în conjunctura precedentă, se confruntă cu o încetinire deosebit de abruptă, reflectând impactul unor șocuri multiple: o cerere în curs de diminuare și o scădere substanțială în ceea ce privește încrederea în investitori, condiții de finanțare mai înăsprite și o reducere a disponibilității creditelor.

Se preconizează că, în această perioadă nesigură, consumul va rămâne la un nivel redus, deși se așteaptă ca, în timp ce impactul inflaționist al prețurilor mai mari ale materiilor prime se estompează, creșterea venitului disponibil real să cunoască o revenire.

Se prefigurează că exporturile nete vor contribui pozitiv la PIB, în timp ce importurile vor scădea mai mult decât exporturile, acestea beneficiind în parte de deprecierea recentă a ratelor de schimb efective reale ale monedei euro.

Piața forței de muncă și finanțele publice – puternic lovite

Se preconizează că ocuparea forței de muncă va crește cu circa ¼ milioane de locuri de muncă în UE și cu ½ milioane de locuri de muncă în zona euro în intervalul 2009-2010, în mod substanțial mai puțin decât cele 6 milioane de locuri de muncă create în perioada 2007-2008 în UE (dintre care 4 milioane erau localizate în zona euro). În consecință, se așteaptă ca rata șomajului să crească cu circa 1 procent în următorii doi ani. Aceasta ar corespunde unei rate a șomajului de 7,8% în UE și de 8,4% în zona euro în 2009, urmând să crească și mai mult în 2010.

Perspectiva înrăutățită va avea repercusiuni și asupra finanțelor publice, pe fondul unui deficit al soldurilor administrațiilor generale în creștere de la mai puțin de 1% din PIB în 2007 în UE la 1,6% în 2008, 2,3% în 2009 și 2,6% în 2010, aceasta din urmă fiind bazată pe obișnuita ipoteză a menținerii acelorași politici. Pentru zona euro, se așteaptă ca deficitul să crească până la 1,3% anul acesta, până la 1,8% în 2009 și până la 2% în 2010. Majoritatea țărilor vor fi afectate, existând totuși diferențe semnificative. Incertitudinile cu privire la implicațiile fiscale ale măsurilor de salvare financiare oferă, de asemenea, o perspectivă sumbră a situației fiscale.

Inflația va scădea rapid

Partea mai optimistă este că se așteaptă ca inflația în UE să fi atins punctul culminant și să scadă rapid sub 2½% în 2009 și 2¼% în 2010 (2,2% și respectiv 2,1% pentru zona euro). Aceasta include totuși o ușoară revizuire ascendentă față de previziunile din primăvară, care reflectă creșterea prețurilor bunurilor de larg consum în timpul verii. Cu toate acestea, scăderea recentă puternică a prețurilor la bunurile de larg consum, împreună cu o scădere pronunțată a perspectivei creșterii economice și cu o destindere similară a situației de pe piața forței de muncă, reduce îndeosebi riscul efectelor secundare.

Preponderența riscurilor

Această previziune este marcată de o incertitudine considerabilă și de riscuri evidente. Tensiunea financiară s-ar putea intensifica, ar putea fi de mai lungă durată sau ar putea avea un impact mai pronunțat asupra economiei reale, alimentând circuitul feedback-ului negativ. La rândul său, aceasta ar consolida corecția în curs a câtorva piețe imobiliare, punând presiune asupra bilanțurilor contabile, ceea ce ar putea atât stânjeni procesul necesar de răscumpărare a datoriilor în sectorul financiar, cât și reduce consumul privat, prin prosperitate negativă și efecte ale încrederii . Pe de altă parte, se estimează că viitoarele prețuri ale materiilor prime vor cunoaște mai degrabă o scădere decât o creștere, pe măsură ce perspectivele creșterii economice se înrăutățesc. Aceasta ar destinde tensiunile inflaționiste și ar face ca riscurile pentru inflație să fie mai echilibrate.

Un raport mai detaliat poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13288_en.htm

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar