Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

Bryssel den 28 oktober 2008

Europeiska kommissionen grundar Medborgarnas energiforum för större urval och bättre priser för EU:s energikonsumenter

EU:s konsumentkommissionär Meglena Kuneva och energikommissionär Andris Piebalgs inviger idag i London det första mötet i det nya Medborgarnas energiforum, som ska arbeta för konsumenternas rättigheter på energimarknaden i EU. Målet med forumet är att ta itu med konsumenternas problem och tillhandahålla praktiska lösningar, så att konsumenternas rättigheter i EU verkligen tillämpas i praktiken. Forumet ska också förbättra tillsynen över konsumentmarknaderna. I forumet deltar nationella konsumentorganisationer, näringsliv, nationella tillsynsmyndigheter och statliga organ för att behandla viktiga frågor som byte av energileverantör, användarvänliga räkningar, smart energimätning och skydd av utsatta grupper.

– Höga energipriser är något som många EU-medborgare oroar sig över. Vi behöver satsa på förbättringar i hela EU inom en rad frågor, bland annat när det gäller tydliga räkningar, smarta mätare och byte av leverantörer, så att konsumenterna verkligen har ett val, kan minska sin förbrukning och få valuta för pengarna. Vi måste hålla ett öga på energimarknaden för att kunna ta itu med oseriösa näringsidkare. Och vi måste satsa särskilt på att skydda de utsatta konsumenterna under vad som kommer att bli en hård vinter, säger EU:s konsumentkommissionär Meglena Kuneva.

– Mot bakgrund av de stigande energipriserna och den senaste tidens utveckling på de globala finansmarknaderna måste vi samarbeta för att skydda konsumenternas intressen och skapa tydliga resultat som märks för våra medborgare. Att konsumentföreträdare för första gången deltar i ett sådant här forum ändrar förutsättningarna och ger konsumenterna en tydlig röst på energimarknaden, säger EU:s energikommissionär Andris Piebalgs.

Medborgarnas energiforum ska hjälpa konsumenterna genom att se till att deras rättigheter respekteras i hela EU och genom att ge dem tydlig information om vilka alternativ de har när de köper gas och el. Kommissionen föreslog forumet i sitt tredje paket för den inre marknaden för energi, och Meglena Kuneva och Andris Piebalgs presenterade det vid konferensen om energikonsumenternas rättigheter i maj 2008. Forumet ska ta fram rekommendationer för bättre tillämpning av energikonsumenternas rättigheter och för bättre konsumentmarknader för el och gas.

Frågor som ska diskuteras vid Medborgarnas energiforum

  • Räkningar: Gas- och elräkningar är de enklaste och tydligaste tecknen på den genomsnittliga konsumentens energiförbrukning. Räkningarna ska vara enkla och korrekta, och de ska göra det möjligt att jämföra leverantörer.
  • Energieffektivitet: Märkningen av energiförbrukande apparaters effektivitet ska vara enkel och tydlig.
  • Byte av leverantör: Det ska vara enkelt, snabbt och avgiftsfritt att byta leverantör. Informationen om hur man byter ska vara tydlig och lättillgänglig.
  • Smarta mätare: Ny teknik kan göra räkningarna mer rättvisande och lättfattligare. Dessutom kan företagen med hjälp av smarta mätare ge bättre råd till konsumenterna efter deras förbrukningsprofil.
  • Skydd av utsatta konsumenter: Människor som är beroende av energi för att överleva måste skyddas. Forumet kommer bl.a. att diskutera följande: Hur undviker man att energin stängs av för människor som använder hjärt-lungmaskiner eller genomgår dialys? Vad gör man med människor som har ekonomiska problem och inte kan betala sina energiräkningar? Nationella myndigheter, konsumentorganisationer och näringsliv bör hitta lösningar på de här problemen.

Kommissionen har beräknat att med intelligenta val kan en genomsnittlig familj i EU spara minst 1000 euro på gas- och elräkningar per år. Sådana val är särskilt viktiga med tanke på att omkring 40 % av EU:s energi förbrukas i byggnader, t.ex. bostäder och företag. De minskade kolutsläpp som blir följden är en annan positiv bieffekt.

Bakgrund

EU kommer att fortsätta att bevaka energimarknaderna och lämna heltäckande uppgifter från kommissionens bevakning av konsumentmarknaderna till forumet. Uppgifterna kommer dessutom att offentliggöras varje år inom "Resultattavlan för konsumentmarknaderna". Medlemsstaterna ska också rapportera till forumet om sin övervakning av hushållspriser, avgifter för att byta leverantör och klagomål, vilket är en ny uppgift som de fått genom det tredje energipaketet.

Europeiska kommissionens webbplats för energikonsumenternas rättigheter: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Europeiska kommissionens kampanj för energikonsumenternas rättigheter och öppnande av energimarknaderna: http://www.agathepower.eu/


Side Bar