Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

V Bruseli 28. októbra 2008

Európska komisia otvára nové občianske energetické fórum, ktorého cieľom je zabezpečiť širší výber a lepšie podmienky pre spotrebiteľov energie v EÚ

Komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva a komisár EÚ pre energetiku Andris Piebalgs dnes v Londýne otvorili prvé stretnutie nového občianskeho energetického fóra, ktoré je platformou na uplatňovanie a presadzovanie práv spotrebiteľov na trhu s energiou v celej EÚ. Cieľom tohto fóra je zaoberať sa problémami spotrebiteľov a navrhovať praktické riešenia, aby práva spotrebiteľov v súčasnosti platné v celej EÚ existovali nielen na papieri, ale aj v praxi, ako aj zlepšovať regulačné podmienky na maloobchodných trhoch. Toto fórum je príležitosťou na stretnutie vnútroštátnych organizácií spotrebiteľov, predstaviteľov výrobného odvetvia, vnútroštátnych regulačných subjektov a vládnych orgánov v záujme spolupráce v kľúčových otázkach ako je zmena dodávateľov energie, užívateľsky optimálny spôsob vyúčtovania, inteligentné meranie spotreby alebo ochrana zraniteľných skupín.

„Vysoké ceny energie sú pre európskych občanov jednou z najznepokojúcejších otázok. Je potrebné vyvíjať úsilie v rámci celej EÚ, aby sa zvýšili štandardy v celom rade otázok od jasného účtovania až po inteligentné meranie spotreby a zmenu dodávateľa tak, aby spotrebitelia skutočne mali možnosť voľby, mohli znížiť svoju spotrebu a získali čo najlepšiu hodnotu za vynaložené prostriedky. Musíme starostlivo sledovať trh s energiou, aby sme mohli zasiahnuť proti prípadnému zneužitiu postavenia na trhu. Zároveň musíme pristupovať k ochrane zraniteľných spotrebiteľov ako k jednej z najdôležitejších politických priorít vzhľadom na nadchádzajúcu tuhú zimu,“ uviedla Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa.

„Vzhľadom na nárast nákladov na energiu a nedávne udalosti na svetových finančných trhoch je nevyhnutné, aby sme úzko spolupracovali s cieľom chrániť záujmy spotrebiteľov a dosiahnuť skutočné výsledky, ktoré môžu mať pre našich občanov význam. Tým, že do fóra budú po prvý raz zapojení predstavitelia spotrebiteľov, nadobudne fórum novú dynamiku a spotrebiteľom sa poskytne možnosť zmysluplným spôsobom hájiť svoje záujmy na trhu s energiou,“ uviedol Andris Piebalgs, komisár EÚ pre energetiku.

Cieľom občianskeho energetického fóra je pomôcť spotrebiteľom tým, že posilňuje ich práva, ktoré existujú v celej EÚ, a poskytuje im jasné a jednoznačné informácie o tom, aké možnosti majú k dispozícii, pokiaľ ide o výber dodávateľa plynu a elektrickej energie. Myšlienka založiť fórum bola navrhnutá v rámci tretieho balíka Komisie pre vnútorný trh a prezentovaná komisárkou Kunevou a komisárom Piebalgsom na konferencii o právach spotrebiteľov energie v máji 2008. Fórum vypracuje odporúčania zamerané na lepšie uplatňovanie a presadzovanie práv spotrebiteľov energie a zlepšenie fungovania maloobchodných trhov s elektrickou energiou a plynom.

Na občianskom energetickom fóre sa bude diskutovať o týchto témach:

  • Účtovanie: účet za plyn alebo elektrickú energiu je pre priemerného spotrebiteľa najjednoduchším a najlepším ukazovateľom spotreby energie; účty musia byť jednoduché, presné a musia umožňovať porovnanie medzi dodávateľmi;
  • Energetická účinnosť: údaje na elektrických spotrebičoch o energetickej účinnosti musia byť jednoduché a jasné;
  • Zmena dodávateľov: zmenu dodávateľa musí byť možné vykonať jednoducho, rýchlo a bezplatne; Informácie o spôsobe zmeny dodávateľa musia byť jasné a ľahko dostupné;
  • Inteligentné meranie spotreby: nové technológie môžu prispieť k presnosti účtov a jednoduchšiemu porozumeniu splácanej sumy a umožniť spoločnostiam lepšie poradiť spotrebiteľom podľa profilu ich spotreby;
  • Ochrana zraniteľných spotrebiteľov: je potrebné chrániť ľudí, ktorých prežitie závisí od energie; fórum sa bude zaoberať aj takýmito otázkami: Ako zabrániť prerušeniu prívodu energie u ľudí, ktorí používajú prístroje na podporu činnosti srdca a dýchania alebo podstupujú dialýzu? Ako postupovať, ak ľudia, ktorí majú finančné ťažkosti, nemôžu zaplatiť účty za energiu? Vnútroštátne orgány, organizácie spotrebiteľov a výrobné odvetvie by mali hľadať riešenia na tieto otázky.

Komisia vypočítala, že priemerná rodina v EÚ môže na účtoch za plyn a elektrickú energiu ušetriť vďaka inteligentným rozhodnutiam 1 000 alebo aj viac EUR ročne. Dosah takých rozhodnutí je o to dôležitejší, že asi 40 % energie v EÚ sa spotrebúva v budovách vrátane našich domovov a podnikov. Ďalším pozitívnym sprievodným javom je následné zníženie emisií uhlíka.

Kontext

EÚ bude súčasne sledovať trhy s energiou a na účely práce fóra poskytne údaje relevantné pre spotrebiteľov, ktoré zhromaždí Európska komisia v rámci komplexného monitorovania trhu o tom, ako trhy s plynom a elektrickou energiou spĺňajú požiadavky spotrebiteľov. Tieto údaje sa budú každoročne uverejňovať ako súčasť širšej analýzy monitorovania trhov „Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov“. Členské štáty budú v súlade so svojimi novými právomocami, ktoré im boli udelené v rámci tretieho energetického balíka, takisto podávať fóru správy o monitorovaní cien pre domácnosti, miere zmien dodávateľov alebo sťažnostiach.

Internetová stránka Európskej komisie o právach spotrebiteľov energie: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Internetová stránka kampane Európskej komisie za práva spotrebiteľov energie a otvorenie trhov s energiou: http://www.agathepower.eu/


Side Bar