Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

Bruksela, dnia 28 października 2008 r.

Komisja Europejska powołuje nowe Obywatelskie Forum Energetyczne, którego działania mają zapewnić odbiorcom energii w Europie większy wybór i lepsze oferty

Komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa oraz komisarz ds. energii Andris Piebalgs otworzyli dzisiaj w Londynie pierwsze w historii posiedzenie nowego Obywatelskiego Forum Energetycznego, platformy stworzonej w celu wprowadzania w życie praw konsumenckich na rynku energii w całej UE i dbania o ich przestrzeganie. Celem forum jest rozwiązywanie problemów konsumenckich oraz proponowanie praktycznych rozwiązań, tak aby prawa konsumenckie obowiązujące na terenie UE obowiązywały w praktyce, a nie tylko istniały na papierze, a także poprawa regulacji prawnych na rynkach detalicznych. Forum zrzesza przedstawicieli krajowych organizacji konsumenckich, przemysłu, krajowych organów regulacyjnych oraz organów rządowych, którzy wspólnie mają zajmować się takimi istotnymi kwestiami, jak zmiana dostawców energii, czytelny dla użytkownika sposób naliczania opłat, inteligentne systemy pomiarowe oraz ochrona najsłabszych grup społecznych.

„Wysokie ceny energii są jednym z głównych problemów niepokojących europejskich obywateli. Musimy podjąć wysiłki na skalę całej UE w celu podniesienia standardów w wielu różnych obszarach, począwszy od przejrzystego systemu naliczania opłat, a skończywszy na inteligentnych systemach pomiarowych i możliwości zmiany dostawcy. Dzięki temu konsumenci będą mieli faktyczny wybór, będą mogli ograniczyć zużycie energii i skorzystać z najkorzystniejszej oferty. Musimy uważnie obserwować rynek energii i zwalczać ewentualne nadużycia. Powinniśmy uczynić kwestię ochrony najsłabszych grup konsumentów jednym z priorytetów naszej strategii politycznej na nadchodzącą zimę, która będzie trudnym okresem” – powiedziała unijna komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa.

„W obliczu wzrastających cen energii i ostatnich wydarzeń na światowych rynkach finansowych, ścisła współpraca w zakresie ochrony interesów konsumentów i jej faktyczne wyniki, które przynoszą obywatelom korzyści, mają olbrzymie znaczenie. Włączenie po raz pierwszy w struktury takiego forum przedstawicieli konsumentów pozwoli wprowadzić nową dynamikę i zapewni słyszalny głos konsumentów na rynku energii” - stwierdził unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs.

Obywatelskie Forum Energetyczne powołano po to, by pomagać konsumentom poprzez działania mające zapewnić lepsze przestrzeganie przysługujących im na terenie UE praw oraz dostęp do jasnych i konkretnych informacji na temat dostępnych alternatyw przy zakupie energii elektrycznej i gazu. Idea forum została zaproponowana w trzecim pakiecie Komisji dotyczącym wewnętrznego rynku energii i zaprezentowana przez komisarzy Kunewą i Piebalgsa w maju 2008 r. na konferencji dotyczącej praw odbiorców energii.

Forum będzie opracowywało zalecenia, które pozwolą na skuteczniejsze wprowadzanie w życie praw odbiorców energii i zapewnią ich lepsze przestrzeganie oraz usprawnią funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i gazu.

Tematy, które będą omawiane w ramach Obywatelskiego Forum Energetycznego:

  • naliczanie opłat: rachunek za gaz lub energię elektryczną jest najprostszym i najlepszym wskaźnikiem zużycia energii przez przeciętnego odbiorcę; rachunki muszą być proste, dokładne i pozwalające na dokonanie porównania między dostawcami;
  • efektywność energetyczna: etykiety informujące o efektywności urządzeń wykorzystujących energię muszą być proste i czytelne;
  • zmiana dostawcy: zmiana dostawcy musi być łatwa, szybka i bezpłatna; informacje o sposobie dokonania zmiany powinny być jasne i dostępne;
  • inteligentne systemy pomiarowe: nowe technologie mogą pomóc zwiększyć dokładność rachunków, ułatwić konsumentom ich zrozumienie oraz umożliwić przedsiębiorstwom udzielanie konsumentom lepszych porad przy ich wyborach w zależności od ich profilu zużycia energii.
  • ochrona najsłabszych grup konsumenckich: osoby, których życie zależy od dostaw energii, muszą być chronione; forum będzie zajmowało się takimi kwestiami, jak: w jaki sposób unikać odłączeń w przypadku osób korzystających z urządzeń podtrzymujących oddech i pracę serca lub osób poddawanych dializom? W jaki sposób traktować osoby, które z powodu trudności finansowych nie są w stanie opłacić rachunków za energię? Władze krajowe, organizacje konsumenckie oraz przemysł powinny opracować rozwiązania tych kwestii.

Komisja obliczyła, że przeciętna rodzina w UE, dokonawszy mądrych wyborów, może oszczędzić ponad 1000 EUR rocznie na rachunkach za gaz i energię elektryczną. Skutki takich decyzji są tym istotniejsze, że około 40 % energii w UE jest wykorzystywane w budynkach – w tym w naszych domach i przedsiębiorstwach. Kolejnym pozytywnym efektem takich oszczędności byłyby mniejsze emisje dwutlenku węgla.

Kontekst

Równocześnie UE będzie nadal obserwowała rynki energii, a kompleksowe dane konsumenckie z monitorowania rynku – zebrane przez Komisję – pokazujące, w jaki sposób rynki gazu i energii elektrycznej zaopatrują konsumentów, zostaną uwzględnione w pracach forum. Dane te będą publikowane corocznie jako część szerszej analizy prowadzonej w ramach monitorowania rynku pt. „Tablica wyników dla rynków konsumenckich”. Państwa członkowskie będą również przedkładać forum sprawozdania na temat monitorowania przez nie cen energii dla gospodarstw domowych, opłat za zmianę dostawcy lub skarg, czyli nowych kompetencji przyznanych im na mocy trzeciego pakietu energetycznego.

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca praw odbiorców energii: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Kampania Komisji Europejskiej na rzecz praw odbiorców energii i otwarcia rynków energii - http://www.agathepower.eu/


Side Bar