Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

Brussell, 28 ta' Ottubru 2008

Il-Kummissjoni Ewropea tniedi Forum taċ-Ċittadini ġdid dwar l-Enerġija biex jaħdem għal aktar għażla u arranġamenti aħjar għall-konsumaturi tal-enerġija fl-UE

Il-Kummissarju tal-UE għall-Konsumaturi Meglena Kuneva u l-Kummissarju għall-Enerġija Andris Piebalgs illum fetħu f'Londra, l-ewwel laqgħa tax-xorta tagħha tal-Forum taċ-Ċittadini dwar l-Enerġija, pjattaforma mfassla biex timplimenta u tinforza drittijiet tal-konsumatur fis-suq tal-enerġija madwar l-UE. L-għan tal-forum huwa li jittratta problemi tal-konsumatur u jipproponi soluzzjonijiet prattiċi biex id-drittijiet attwali tal-konsumatur madwar l-UE jeżistu fil-prattika u mhux biss fuq il-karta u jtejjeb kundizzjonijiet regolatorji fis-swieq bl-imnut. Il-Forum jlaqqa' flimkien organizzazzjonijiet nazzjonali, l-industrija, regolaturi nazzjonali, u awtoritajiet governattivi biex jaħdmu fuq kwistjonijiet ewlenin bħalma huma l-bidla tal-fornituri tal-enerġija, kontijiet faċli jinftehmu, meters effiċjenti jew protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli.

Il-prezzijiet għolja tal-enerġija huma waħda mill-kwistjonijiet prinċipali ta' tħassib għaċ-ċittadini Ewropej. Neħtieġu sforzi madwar l-UE biex ngħollu l-istandards fuq firxa ta' kwistjonijiet ibda minn kontijiet ċari għal meters effiċjenti u bidla f'min jissupplixxi biex il-konsumaturi jkollhom għażla vera, ikunu jistgħu jnaqqsu l-konsum u jieħdu valur għal flushom. Neħtieġu nsegwu s-suq tal-enerġija bir-reqqa biex tittieħed azzjoni kontra l-possibbiltà ta' abbużi. U neħtieġu npoġġu l-protezzjoni għal konsumaturi vulnerabbli fl-ewwel post tal-aġenda politika f'dik li se tkun xitwa qalila quddiemna," qalet il-Kummissarju tal-UE għall-Konsumatur Meglena Kuneva

"Meta jitqiesu ż-żidiet fil-ispejjeż tal-enerġija u l-ġrajjiet riċenti fis-swieq finanzjarji globali, huwa essenzjali li naħdmu mill-qrib flmikien biex nipproteġu l-interessi tal-konsumaturi u nwasslu għal riżultati vera li jistgħu jagħmlu differenza għaċ-ċittadini tagħna. L-inklużjoni għall-ewwel darba tar-rappreżentanti tal-konsumatur f'forum bħal dan se ddaħħal dinamika ġdida u tipprovdi leħen tassew għall-konsumaturi fis-suq tal-enerġija," qal il-Kummissarju tal-UE għall-Enerġija Andris Piebalgs.

Il-Forum taċ-Ċittadini dwar l-Enerġija tnieda biex jgħin lill-konsumaturi billi jaħdem biex jinforza d-drittijiet eżistenti tagħhom madwar l-UE u biex jipprovdilhom informazzjoni ċara u bla kantunieri dwar x'għażliet hemm disponibbli għalihom meta jiġu biex jixtru l-gass u d-dawl elettriku tagħhom. L-idea tal-Forum kienet proposta fit-tielet pakkett tal-Kummissjoni għas-suq intern tal-enerġija u kienet ippreżentata mill-Kummissarji Kuneva u Piebalgs fil-konferenza li saret f'Mejju 2008 dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi fl-Enerġija. Il-forum se jiżviluppa rakkomandazzjonijiet immiriati biex ikun hemm implimentazzjoni aħjar u infurzar tad-drittijiet tal-konsumaturi tal-enerġija, u swieq bl-imnut aħjar tal-enerġija u l-gass.

Suġġetti li se jkunu diskussi fil-Forum taċ-Ċittadini dwar l-Enerġija:

  • Il-kontijiet: il-kont tal-gass jew l-elettriku huwa l-aħjar indikatur u l-aktar sempliċi tal-konsum tal-enerġija għall-konsumatur medju; Il-kontijiet għandhom ikunu sempliċi, preċiżi u jippermettu li jsir tqabbil bejn il-fornituri;
  • L-effiċjenza fl-enerġija: tikketti dwar l-effiċjenza ta' apparat li juża l-eneġija għandhom ikunu sempliċi u ċari;
  • Bidla tal-fornitur: il-bidla trid tkun faċli, rapida u bla ħlas; informazzjoni dwar kif wieħed jaqleb għandha tkun ċara u aċċessibbli;
  • Meters effiċjenti: teknoloġiji ġodda jistgħu jgħinu biex titjieb il-preċiżjoni tal-kontijiet, jinftiehem aħjar kemm wieħed għandu jħallas u biex il-kumpaniji jkunu jistgħu javżaw aħjar lill-konsumaturi skont il-profil tal-konsum tagħhom.
  • Protezzjoni ta' konsumaturi vulnerabbli: nies li jiddependu fuq l-enerġija biex jgħixu għandhom ikunu protetti; il-forum se jittratta kwistjonijiet bħal: kif jista' jkun evitat skonnettjar għal nies li jużaw apparat ta' għajnuna għall-qalb u għan-nifs jew li jkunu għaddejjin minn dijalisi? Kif għandhom ikunu ttrattati nies li jkunu f'diffikultajiet finanzjarji u ma jistgħux iħallsu l-kontijiet tagħhom tal-enerġija? Awtoritajiet nazzjonali, organizzazzjonijiet tal-konsumatur u l-industrija għandhom jaħdmu għal soluzzjonijiet għal din il-kwistjoni.

Il-Kummissjoni kkalkulat li, b'għażliet intelliġenti, familja medja tal-UE tista' tiffranka EUR 1 000 jew aktar f'kontijiet tal-gass u tal-elettriku fis-sena. L-impatt ta' għażliet bħal dawn huwa aktar u aktar importanti meta jitqies li madwar 40 fil-mija tal-enerġija tal-UE hija użata fil-binjiet – inklużi djarna u l-istabbilimenti kummerċjalitagħna. It-tnaqqis li jirriżulta minn dan fl-emissjonijiet tal-karbonju hija azzjoni oħra pożittiva.

Sfond

B'mod parallel, l-UE se tkompli ssegwi s-swieq tal-enerġija, u dejta komprensiva ta' monitoraġġ tas-suq dwar il-konsumatur – miġbura mill-Kummissjoni Ewropea – li tkun tindika kif is-swieq tal-gass u l-elettriku jkunu qed jaffettwaw lill-konsumatur, se tiddaħħal fix-xogħol tal-Forum. Din id-dejta se tkun ippubblikata kull sena bħala parti minn analiżi usa' tal-monitoraġġ tas-suq, "It-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur. " L-Istati Membri se jirrappurtaw ukoll lill-Forum dwar il-monitoraġġ tagħhom ta' prezzijiet għall-familji fid-djar, ir-rati ta' bidla tal-fornituri jew ilmenti, u din hija setgħa ġdida mogħtija lilhom skont it-Tielet Pakkett tal-Enerġija.

Il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea għad-drittijiet tal-konsumaturi fl-enerġija - http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Il-websajt tal-kampanja tal-Kummissjoni Ewropea għad-drittijiet tal-konsumaturi fl-enerġija u l-ftuħ tas-swieq tal-enerġija – http://www.agathepower.eu/


Side Bar