Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

Bryssel 28. lokakuuta 2008

Uusi kansalaisten energiafoorumi parantamaan kuluttajien asemaa EU:n energiamarkkinoilla

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden kansalaisten energiafoorumin, jonka tarkoituksena on tehostaa kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa ja valvontaa EU:n energiamarkkinoilla. Kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva ja energiakomissaari Andris Piebalgs avasivat foorumin ensimmäisen kokouksen tänään Lontoossa. Foorumin tehtävänä on käsitellä kuluttajaongelmia ja ehdottaa ratkaisuja kuluttajien EU:n laajuisten oikeuksien turvaamiseksi myös käytännössä, ei vain paperilla, ja vähittäismarkkinoita koskevan sääntelyn parantamiseksi. Foorumissa jäsenvaltioiden kuluttajajärjestöjen, elinkeinoelämän edustajien, kansallisten lainsäätäjien ja viranomaisten on tarkoitus yhdessä käsitellä energiamarkkinoiden keskeisiä kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi energiantoimittajan vaihtaminen, selkeä laskutus, älykäs energiankulutuksen mittaaminen ja muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojelu.

”Korkeat energian hinnat ovat yksi Euroopan kansalaisten päällimmäisistä huolenaiheista”, sanoi kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva. Hänen mukaansa tarvitaan koko EU:n kattavia toimia esimerkiksi laskutuksen selkeyttämiseksi, älykkään kulutusmittauksen kehittämiseksi ja energiantoimittajan vaihtamisen helpottamiseksi niin, että kuluttajilla on todella mahdollisuus tehdä valintansa, pienentää kulutustaan ja saada vastinetta rahoilleen. ”Energiamarkkinoita on seurattava tarkasti, jotta voidaan heti reagoida mahdollisiin väärinkäytöksiin. Ja muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojelu on nostettava poliittisen asialistan kärkeen tulevana kireänä talvena”, sanoi Kuneva.

Energiakomissaari Andris Piebalgs puolestaan totesi, että energian hintojen nousu ja viimeaikaiset tapahtumat maailman rahoitusmarkkinoilla edellyttävät tiivistä yhteistyötä kuluttajien etujen suojelemiseksi ja sellaisten tulosten aikaansaamiseksi, joilla on todellista merkitystä EU:n kansalaisille. ”Kuluttajien edustajat ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana tällaisessa foorumissa, mikä antaa toiminnalle uutta dynamiikkaa ja tuo kuluttajien äänen kuuluville energiamarkkinoilla”, sanoi Piebalgs.

Kansalaisten energiafoorumi on perustettu kuluttajien auttamiseksi. Sen päämääränä on varmistaa, että kuluttajien EU:n laajuiset oikeudet toteutuvat ja että heille annetaan selkeät tiedot eri vaihtoehdoista sähkön ja lämmön hankkimiseksi. Energiafoorumia koskeva ehdotus sisältyi komission kolmanteen energian sisämarkkinoita koskevaan lainsäädäntöpakettiin, ja komissaarit Kuneva ja Piebalgs esittelivät sen toukokuussa 2008 pidetyssä energiankuluttajien oikeuksia käsitelleessä konferenssissa. Foorumi laatii suosituksia, joiden tavoitteena on parantaa energiankuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa ja valvontaa sekä sähkön ja kaasun vähittäismarkkinoiden toimivuutta.

Kansalaisten energiafoorumissa käsiteltäviä asioita:

  • Laskutus: Kaasu- tai sähkölasku on tavalliselle kuluttajalle paras näyttö energiankulutuksesta. Laskun on oltava selkeä ja tarkka, ja sen perusteella on voitava vertailla eri toimittajia.
  • Energiatehokkuus: Energiaa käyttävien koneiden ja laitteiden energiatehokkuusmerkintöjen on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä.
  • Energiantoimittajan vaihtaminen: Toimittajaa on voitava vaihtaa helposti, nopeasti ja ilman kuluja. Vaihtamista koskevien ohjeiden on oltava selkeät ja helposti saatavilla.
  • Älykäs kulutuksen mittaaminen: Uuden tekniikan avulla laskuista voidaan saada entistä tarkempia ja selkeämpiä, ja yritykset voivat antaa kuluttajille entistä parempaa neuvontaa näiden kulutusprofiilin mukaisesti.
  • Muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojelu: Ihmisiä, joiden elämä on riippuvainen energian saatavuudesta, on suojeltava. Foorumi käsittelee esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Miten varmistaa energian saatavuus ihmisille, jotka käyttävät sydämen tai hengityselinten toimintaa tukevia laitteita tai ovat dialyysissä? Miten huolehtia ihmisistä, jotka ovat rahavaikeuksissa eivätkä kykene maksamaan energialaskuaan? Jäsenvaltioiden viranomaisten, kuluttajajärjestöjen ja elinkeinoelämän pitäisi löytää ratkaisut näihin ongelmiin.

Komissio on laskenut, että EU:ssa asuva keskivertoperhe voisi säästää energialaskuissa 1 000 euroa tai enemmänkin vuodessa tekemällä järkeviä valintoja. Näiden valintojen merkitystä korostaa se, että noin 40 prosenttia EU:n energiankulutuksesta tapahtuu rakennuksissa, kuten kodeissa ja toimistoissa. Energiankulutuksen väheneminen vähentäisi myös hiilipäästöjä.

Taustaa

Samanaikaisesti EU jatkaa energiamarkkinoiden seurantaa. Euroopan komission keräämät kattavat kuluttajamarkkinoita koskevat tiedot kertovat kaasu- ja sähkömarkkinoiden toimivuudesta kuluttajan näkökulmasta, ja niitä voidaan hyödyntää foorumin työssä. Nämä tiedot julkaistaan vuosittain osana kuluttajamarkkinoiden tulostaulun laajempaa markkina-analyysiä. Lisäksi jäsenvaltiot raportoivat foorumille tuloksista, jotka on saatu kotitalouksien maksamia hintoja, energiantoimittajaa vaihtaneiden määrää sekä tehtyjä valituksia koskevasta seurannasta, joka on kolmannessa energiapaketissa jäsenvaltioille annettu uusi valtuus.

Energiankuluttajien oikeuksia käsittelevä Euroopan komission www-sivusto: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm.

Energiankuluttajien oikeuksia ja energiamarkkinoiden avaamista käsittelevä Euroopan komission kampanjasivusto: http://www.agathepower.eu/.


Side Bar