Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

Brüssel, 28. oktoober 2008

Euroopa Komisjon loob uue kodanike energiafoorumi, et anda Euroopa Liidu energiatarbijatele rohkem valikuvõimalusi ja soodsamaid pakkumisi

Euroopa Liidu tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva ja energeetikavolinik Andris Piebalgs avasid täna Londonis uue kodanike energiafoorumi esimese kohtumise. Kõnealune platvorm loodi selleks, et rakendada ja kindlustada tarbijate õigusi kogu Euroopa Liidu energiaturul. Foorumi eesmärk on käsitleda tarbijate probleeme ja pakkuda praktilisi lahendusi, nii et praegused üleeuroopalised tarbijate õigused eksisteeriks ka tegelikkuses, mitte ainult paberil, ning parandada regulatiivseid tingimusi jaeturgudel. Foorum toob kokku liikmesriikide tarbijaorganisatsioonid, tööstusharu, riikide seadusandjad ning valitsusasutused, et arutada selliseid olulisi teemasid nagu energiatarnija vahetamine, tarbijasõbralikud arved, arukate mõõtevahendite kasutamine tarbimise arvestamisel ja kaitsetumate elanikkonnarühmade kaitse.

„Kõrged energiahinnad on üks Euroopa kodanike põhilisi muresid. Meil on vaja pingutada kogu Euroopa Liidu tasandil, et tõsta standardeid paljudes valdkondades, alates selgetest arvetest kuni tarbimise aruka mõõtmise ja tarnijate vahetamiseni, nii et tarbijatel oleks tegelik valikuvõimalus, nad saaksid tarbimist vähendada ja saada makstud rahale vastavat teenust. Energiaturgu tuleb hoolikalt jälgida, et võtta meetmeid võimalike kuritarvituste vastu. Samuti tuleb poliitilise päevakava keskmesse asetada kaitsetumate tarbijate kaitse, sest talv tõotab tulla karm,” ütles Euroopa Liidu tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva.

„Arvestades energiakulude suurenemist ja hiljutisi arenguid maailma finantsturgudel, peame tegema tihedat koostööd, et kaitsta tarbijate huve ja saavutada tõelisi tulemusi, mis võivad meie kodanike jaoks olukorda muuta. Tarbijate esindajate kaasamine esimest korda sellisele foorumile annab uut hoogu ja võimaldab tarbijatel oma hääl energiaturul kuuldavaks teha,” ütles Euroopa Liidu energeetikavolinik Andris Piebalgs.

Kodanike energiafoorum loodi selleks, et aidata tarbijaid, tugevdades nende olemasolevaid õigusi Euroopa Liidu tasandil ja pakkudes neile selget ja üheselt mõistetavat teavet selle kohta, millised on nende valikuvõimalused gaasi ja elektrienergia ostmisel. Foorumi mõte pakuti välja komisjoni kolmandas energia siseturu paketis ning seda tutvustasid volinikud Kuneva ja Piebalgs 2008. aasta mais toimunud energiatarbijate õiguste alasel konverentsil. Foorum annab võimaluse töötada välja soovitusi energiatarbijate õiguste paremaks rakendamiseks ja kindlustamiseks ning elektrienergia ja gaasi jaeturu parandamiseks.

Kodanike energiafoorumil arutusele tulevad teemad:

  • Arved: gaasi- või elektriarve on keskmisele tarbijale lihtsaim ja parim energiatarbimise näitaja; arved peavad olema lihtsad, täpsed ja võimaldama energiatarnijaid omavahel võrrelda;
  • Energiatõhusus: sildid energiat tarbivate seadmete tõhususe kohta peavad olema lihtsad ja selged;
  • Tarnijate vahetamine: tarnija vahetamine peab olema lihtne, kiire ja tasuta; teave vahetamise kohta peab olema selge ja kättesaadav;
  • Tarbimise arukas mõõtmine: uute tehnoloogiate abil saab arvete täpsust parandada, lihtsustada arusaamist, kui palju tuleb maksta, ning ettevõtted saavad tarbijaid nende tarbimisharjumuste põhjal paremini nõustada.
  • Kaitsetumate tarbijate kaitse: kaitsta tuleb inimesi, kelle ellujäämine sõltub energiast; foorumil arutatakse järgmisi küsimusi: kuidas vältida südametööd ja hingamist toetavaid aparaate kasutavate isikute ja dialüüsipatsientide energiavõrgust väljajäämist? Mida teha inimestega, kes on rahalistes raskustes ega saa energiaarveid maksta? Liikmesriikide ametiasutused, tarbijaorganisatsioonid ja tööstusharu peaksid nendele küsimustele lahendusi otsima.

Komisjon on välja arvutanud, et tarkade valikute kaudu saab keskmine perekond Euroopa Liidus säästa aastas gaasi- ja elektriarvetelt 1000 eurot või rohkem. Selliste valikute mõju on seda olulisem, et umbes 40 protsenti ELi energiast kasutatakse hoonetes – sealhulgas meie kodud ja kontorid. Sellest tulenev süsihappegaasi heitkoguste vähenemine oleks nende valikute täiendav positiivne mõju.

Taust

Samal ajal jätkab Euroopa Liit energiaturgude jälgimist; foorumi töös saab kasutada Euroopa Komisjoni kogutud turuseire tarbijaandmeid, mis näitavad, kuidas gaasi- ja elektriturud tarbijaid teenindavad. Andmed avaldatakse kord aastas osana laiemast turuseire analüüsist „Tarbijaturgude tulemustabel”. Liikmesriigid teatavad foorumile oma seiretulemused kodutarbijate hindade, liitumistasude ning kaebuste kohta, see uus volitus anti neile kolmanda energiapaketiga.

Euroopa Komisjoni energiatarbijate õiguste veebileht – http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Euroopa Komisjoni energiaturgude avamist ja energiatarbijate õigusi käsitleva teavituskampaania veebileht – http://www.agathepower.eu/


Side Bar