Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

Bruxelles, den 28. oktober 2008

Europa-Kommissionen lancerer et nyt borgerforum for energi, der skal arbejde for flere valgmuligheder og bedre vilkår for EU's energiforbrugere

Meglena Kuneva, EU-kommissær for forbrugere, og Andris Piebalgs, EU-kommissær for energi, åbnede i dag i London det første møde i et nyt borgerforum for energi, som skal sætte fokus på og sikre, at forbrugernes rettigheder overholdes på energimarkedet i EU. Et af formålene med forummet er at se på forbrugerproblemerne og foreslå praktiske løsninger, så forbrugerrettighederne – der allerede eksisterer - gøres gældende i EU i praksis og ikke kun foreligger på papir. Et andet formål er at forbedre de forskriftsmæssige detailmarkedsvilkår. Forummets medlemmer repræsenterer nationale forbrugerorganisationer, erhvervslivet, nationale lovgivere og statslige myndigheder, og de skal nu behandle de vigtige spørgsmål om f.eks. skift til andre energileverandører, brugervenlig fakturering, intelligente målesystemer og beskyttelse af sårbare grupper.

“De høje energipriser er et af de emner, der optager EU-borgerne mest. Vi har brug for en indsats i alle EU-landene for at hæve standarden for en lang række forhold, der spænder fra præcis fakturering over intelligent måling til leverandørskift, så forbrugerne får et reelt valg, kan nedsætte deres forbrug og få valuta for pengene. Vi er nødt til at holde nøje øje med energimarkedet for at kunne skride ind over for eventuel dårlig praksis. Vi bliver også nødt til at sætte beskyttelse af sårbare forbrugere øverst på den politiske dagsorden forud for hårde tider i den kommende vinter," sagde Meglena Kuneva, EU's forbrugerkommissær.

"På grund af de stigende udgifter til energi og udviklingen på de globale finansmarkeder i den senere tid er det vigtigt, at vi arbejder tæt sammen om at beskytte forbrugernes interesser og kommer med reelle løsninger, der gør en stor forskel for borgerne. Der er nu for første gang kommet repræsentanter for forbrugerorganisationerne med i et sådant forum, og de vil give forummet en ny dynamik og give forbrugerne en betydningsfuld stemme på energimarkedet," sagde Andris Piebalgs, EU's energikommissær.

Borgerforummet for energi er oprettet som en hjælp til forbrugerne, fordi det skal arbejde for at sikre, at EU-forbrugernes rettigheder overholdes, og give dem klare og præcise oplysninger om, at de kan vælge mellem flere muligheder, når de køber gas og elektricitet. Idéen til et forum blev fremlagt i Kommissionens tredje lovgivningspakke om det indre marked for energi og blev forelagt af kommissærerne Meglena Kuneva og Andris Piebalgs på konferencen om energiforbrugernes rettigheder i maj 2008. Forummet har fået til opgave at udarbejde henstillinger om bedre gennemførelse og håndhævelse af energiforbrugernes rettigheder og om bedre markeder for el og gas.

Det skal borgerforummet for energi diskutere:

  • Fakturering: en gas- eller elregning er den enkleste og bedste måde at aflæse en gennemsnitsforbrugers energiforbrug på; regningerne skal være enkle og præcise, og det skal være muligt at sammenligne leverandørerne.
  • Energieffektivitet: mærkningen med oplysninger om energiforbrugende apparaters effektivitet skal være enkel og præcis.
  • Skift til andre leverandører: det skal være nemt, hurtigt og gratis at skifte leverandør; oplysningerne om, hvordan man skifter leverandør, skal være klare og let tilgængelige.
  • Intelligent måling: nye teknologier kan medvirke til at forbedre regningernes nøjagtighed, gøre det lettere at forstå, hvor meget man betaler, og give selskaberne mulighed for bedre at vejlede forbrugerne ud fra deres forbrugsprofil.
  • Beskyttelse af sårbare forbrugere: folk, der er afhængige af energi for at overleve, skal beskyttes. På dette forum tager man en række spørgsmål op, bl.a.: Hvordan undgår man, at elforsyningen afbrydes hos mennesker, der er tilkoblet en hjertemaskine eller respirator? Hvordan griber man det an, når folk i økonomiske vanskeligheder ikke kan betale deres energiregning? Nationale myndigheder, forbrugerorganisationer og erhvervslivet bør finde svar på disse spørgsmål.

Kommissionen har regnet ud, at en gennemsnitsfamilie i EU kan spare 1 000 EUR eller mere på deres gas- og elregning, hvis de træffer intelligente valg. Sådanne valg har stor betydning, når man tænker på, at ca. 40 % af EU's energi forbruges i bygninger - i hjemmet og på arbejdspladserne. At CO2-udledningen samtidig reduceres, er selvfølgelig en positiv sidegevinst.

Baggrund

Sideløbende hermed vil EU fortsat holde øje med energimarkederne, og forummet vil under sit arbejde benytte de udførlige forbrugerdata, der indsamles af Europa-Kommissionen i forbindelse med markedsovervågning, og som viser, hvordan gas- og elmarkederne udvikler sig i forhold til forbrugerne. Disse data offentliggøres en gang om året i "Resultattavlen for forbrugermarkederne", der er en mere omfattende analyse af markedsovervågningen. Medlemsstaterne kommer endvidere til at aflægge beretning for forummet om deres tilsyn med privatkundepriser og udgifter eller klager i forbindelse med leverandørskift, en ny beføjelse de fik med den tredje energilovgivningspakke.

Europa-Kommissionens websted om energiforbrugernes rettigheder - http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Europa-Kommissionens websted om kampagnen for energiforbrugernes rettigheder og åbning af energimarkederne – http://www.agathepower.eu/site_da.html


Side Bar