Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

V Bruselu dne 28. října 2008

Evropská komise otevírá nové Občanské energetické fórum, které bude usilovat o větší výběr a lepší podmínky pro spotřebitele energie v EU

Meglena Kunevová, komisařka EU odpovědná za ochranu spotřebitele, a komisař pro energetiku Andris Piebalgs dnes v Londýně zahájili vůbec první zasedání nového Občanského energetického fóra, což je platforma určená k uplatňování a posilování práv spotřebitelů na trhu s energií v EU. Účelem tohoto fóra je zabývat se problémy spotřebitelů, navrhovat praktická řešení, aby stávající práva spotřebitelů platná v celé EU fungovala i v praxi, a neexistovala jen na papíře, a zdokonalovat regulační podmínky na maloobchodních trzích. Toto fórum umožňuje spolupráci vnitrostátních organizací spotřebitelů, průmyslových odvětví a regulačních a vládních orgánů v klíčových otázkách, jako je změna dodavatele energie, uživatelsky vstřícné účtování, inteligentní měření spotřeby nebo ochrana zranitelných skupin.

„Vysoké ceny energie jsou pro evropské občany jednou z nejznepokojivějších otázek. Je zapotřebí úsilí v rámci celé EU, aby se zvýšily standardy v řadě oblastí, od jasného účtování až po inteligentní měření spotřeby a změnu dodavatele tak, aby spotřebitelé měli opravdovou možnost volby, mohli snížit svou spotřebu energie a dostali kvalitu za své peníze. Musíme pečlivě sledovat trh s energií, abychom mohli zasáhnout proti případnému zneužití. Musíme rovněž zajistit ochranu pro zranitelné spotřebitele, což je jednou z hlavních politických priorit před nadcházející tuhou zimou“, řekla Meglena Kunevová, komisařka EU odpovědná za ochranu spotřebitele.

„Vzhledem k nárůstu nákladů na energii a k nedávným událostem na světových finančních trzích je naprosto nezbytné, abychom úzce spolupracovali na ochraně zájmů spotřebitelů a poskytli reálné výsledky, které budou mít význam pro spotřebitele. Zapojení zástupců spotřebitelů, které bylo v rámci takového fóra umožněno vůbec poprvé, bude představovat novou sílu a významný hlas pro spotřebitele na trhu s energií“, řekl Andris Piebalgs, komisař EU pro energetiku.

Občanské energetické fórum bylo založeno, aby pomáhalo spotřebitelům posílit jejich stávající práva platná v celé EU a poskytovalo jim jasné a přímé informace o tom, jaké možnosti mají k dispozici při výběru dodavatele plynu a elektřiny. Myšlenka vytvoření tohoto fóra byla navržena v rámci 3. balíčku Komise pro vnitřní trh s energií a předložili ji komisaři Kunevová a Piebalgs na konferenci o právech spotřebitelů energie, která se konala v květnu 2008. Fórum doporučí opatření, která by měla zlepšit uplatňování a prosazování práv spotřebitelů energie a zkvalitnit maloobchodní trhy s elektřinou a plynem.

Otázky, kterými se bude Občanské energetické fórum zabývat:

  • účtování: účet za plyn nebo elektřinu je pro průměrného spotřebitele nejjednodušším a nejlepším ukazatelem spotřeby energie; účty musí být srozumitelné, přesné a musí umožňovat srovnání mezi dodavateli;
  • energetická účinnost: údaje na energetických spotřebičích týkající se jejich účinnosti musí být jednoduché a srozumitelné;
  • změna dodavatele: změna dodavatele musí být jednoduchá, rychlá a bezplatná; informace o způsobu změny dodavatele musí být jasné a snadno dostupné;
  • inteligentní měření spotřeby: nové technologie mohou přispět ke zlepšení přesnosti účtů, jednoduššímu porozumění částce, kterou platíte, a mohou umožnit společnostem lépe poradit spotřebitelům podle profilu jejich spotřeby;
  • ochrana zranitelných spotřebitelů: je třeba chránit lidi, jejichž přežití závisí na energii; fórum se bude zabývat otázkami jako: jak zabránit přerušení přívodu energie u lidí, kteří používají přístroje na podporu srdeční funkce nebo dýchání nebo kteří podstupují dialýzu? Jak řešit situace, kdy lidé nacházející se ve finančních obtížích nemohou platit účty za energii? Vnitrostátní orgány, organizace spotřebitelů a průmyslová odvětví by měly hledat řešení těchto otázek.

Komise vypočítala, že průměrná rodina v EU může na účtech za plyn a elektřinu díky inteligentní volbě ušetřit 1 000 EUR nebo víc ročně. Dopad takové volby je tím důležitější, že asi 40 % energie v EU se využívá v budovách, včetně našich domovů a podniků. Dalším pozitivním přínosem je následné snížení uhlíkových emisí.

Souvislosti

EU bude zároveň dále sledovat trhy s energií, přičemž materiál pro práci fóra poskytnou údaje týkající se spotřebitelů shromážděné Evropskou komisí na základě obsáhlého sledování trhu informující o tom, jak na trzích s plynem a elektřinou probíhají dodávky spotřebitelům. Tyto údaje budou zveřejňovány každý rok jako součást širší analýzy o sledování trhu s názvem „hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích“. Členské státy budou rovněž podávat fóru zprávy o sledování cen pro domácnosti, počtu případů změny dodavatele nebo o stížnostech, což jsou nové pravomoci, které jim byly uděleny na základě třetího energetického balíčku.

Internetová stránka Evropské komise o právech spotřebitelů energie: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm.

Internetová stránka kampaně Evropské komise o právech spotřebitelů energie a otevření trhů s energií: http://www.agathepower.eu/.


Side Bar