Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

Брюксел, 28 октомври 2008 г

Европейската комисия поставя началото на нов Форум на гражданите по въпросите на енергетиката, който ще работи за предлагането на по-голям избор и по-изгодни условия на потребителите на енергия от ЕС

Европейският комисар Меглена Кунева, отговаряща за защитата на потребителите, и комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс откриха днес в Лондон първата по рода си среща на новия Форум на гражданите по въпросите на енергетиката, който представлява платформа за прилагането и реализирането на практика на правата на потребителите на пазара на енергия в ЕС. Целта на форума е да разглежда проблемите на потребителите и да предлага конкретни решения, така че настоящите права на потребителите от целия ЕС да се прилагат на практика, а не да съществуват само на хартия, както и да подобри регулаторните условия на пазарите на дребно. На форума са представени национални потребителски организации, представители на промишлеността, национални регулаторни органи и правителствени органи, които работят по въпроси от ключово значение, като смяна на доставчика на енергия, фактуриране, което да е по-удобно за потребителя, използване на интелигентни уреди за отчитане на потреблението или защита на уязвими групи от потребители.

„Високите цени на енергията са сред главните причини за загриженост на европейските граждани. Необходимо е да положим общоевропейски усилия за изготвянето на стандарти по редица въпроси, като ясното фактуриране, интелигентното отчитане на потреблението и смяната на доставчиците, така че потребителите да имат реален избор, да могат да намалят потреблението си и да се възползват от най-доброто съотношение между качество и цена. Ние трябва да наблюдаваме внимателно енергийния пазар и да предприемаме мерки срещу възможните злоупотреби. Трябва също да поставим защитата на уязвимите потребители на челно място сред политическите ни приоритети, особено когато се задава тежка зима“, заяви комисарят на ЕС по защитата на потребителите Меглена Кунева.

„Като се има предвид повишаването на разходите за енергия и наскорошните събития на световните финансови пазари, е от основно значение да работим в тясно сътрудничество за защита на интересите на потребителите и за постигане на реални резултати, които могат да са от първостепенно значение за гражданите. Участието за първи път на представители на потребителите в такъв вид форум ще доведе до нова динамика и ще позволи гласът на потребителите да бъде чут на енергийния пазар“, заяви европейският комисар по енергетиката Андрис Пиебалгс.

Форумът на гражданите по въпросите на енергетиката започна работа, за да подпомога потребителите, като се стреми да реализира на практика съществуващите им права на равнището на ЕС и да им предоставя ясна и разбираема информация относно избора, който имат към момента на закупуване на потребяваните от тях газ или електроенергия. Идеята за форума бе предложена като част от Третия пакет на Комисията за вътрешния енергиен пазар и бе представена от комисарите Кунева и Пиебалгс на конференцията относно правата на потребителите на енергия, състояла се през май 2008 г. На този форум ще бъдат изготвени препоръки, целящи по-добро прилагане и реализиране на практика на правата на потребителите на енергия и подобряване на пазарите на дребно за електроенергия и газ.

Въпроси, които ще бъдат обсъждани на форума на гражданите по въпросите на енергетиката:

  • Фактуриране: фактурата за газ или електроенергия е най-простият и ефективен начин средният потребител да разбере какво е потреблението му на енергия; тя трябва да бъде проста, точна и да позволява извършването на сравнение с други доставчици;
  • Енергийна ефективност: етикетите, указващи ефективността на енергопотребяващите уреди и оборудване, трябва да бъдат прости и ясни;
  • Смяна на доставчиците: смяната трябва да става лесно, бързо и безплатно; информацията относно нейното извършване трябва да бъде ясна и достъпна;
  • Интелигентни уреди за отчитане на потреблението: нови технологии могат да спомогнат за подобряване на точността при фактуриране, да позволят да се разбере по-лесно какво точно се дължи и да дадат възможност на предприятията да предоставят по-добри съвети на потребителите в зависимост от профила им на потребление;
  • Защита на уязвимите потребители: хората, за които енергията е животоспасяваща, трябва да бъдат защитавани; форумът ще разглежда въпроси, като например как да се избегне прекъсването на енергозахранването на хората, които използват системи за сърдечно и дихателно стимулиране или са на диализа? Как да се реши въпросът с хората, които изпитват финансови трудности и не могат да плащат своите сметки за енергия? Националните органи, потребителските организации и представителите на промишления сектор следва да намерят отговор на този проблем.

Комисията е изчислила, че ако направи интелигентен избор, едно средно семество в ЕС може да спестява на година 1 000 евро или повече от разходите си за газ и електроенергия. Последиците от този избор са от още по-голямо значение, като се има предвид, че около 40 процента от енергията в ЕС се потребява в сградите, включително в нашите жилища и предприятия. Постиганото намаляване на въглеродните емисии е още едно положително следствие от този избор.

Контекст

Едновременно с това Европейският съюз ще продължи да наблюдава енергийните пазари, като работата на форума ще се основава на изчерпателните данни относно потребителите и пазарите, събрани от Европейската комисия, които дават информация за това как пазарите на газ и електроенергия отговарят на желанията на потребителите.

Тези данни ще бъдат публикувани ежегодно като част от „Индекса за развитие на пазарите на дребно“, един по-широкообхватен анализ на наблюдението на пазара. Държавите-членки ще докладват пред форума и за осъществяваното от тях наблюдение на цените за домакинствата, процента на смяна на доставчика или на подадените жалби — едно ново правомощие, което получиха в рамките на Третия енергиен пакет.

Уебсайт на Европейската комисия за правата на потребителите на енергия — http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Уебсайт на кампанията на Европейската комисия за правата на потребителите на енергия и отварянето на енергийните пазари — http://www.agathepower.eu/


Side Bar