Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT CS RO

IP/08/1590

Bruksela, dnia 28 października 2008 r

Sieć GÉANT łączy Pakistan ze 100 milionami pracowników naukowych w Europie i Azji

Naukowcy i badacze z Pakistanu mogą łączyć się ze swoimi kolegami na całym świecie dzięki nowemu szybkiemu połączeniu sieciowemu, możliwemu dzięki GÉANT, zaawansowanej, paneuropejskiej sieci szkieletowej oraz Transeurazjatyckiej Sieci Informacyjnej (TEIN), azjatyckiemu odpowiednikowi GÉANT. (GÉANT) został zainicjowany w 2000 r. przez Komisję Europejską i państwa członkowskie jako współfinansowana inicjatywa zmierzająca do unowocześnienia europejskiej infrastruktury sieciowej używanej do celów badawczych i edukacyjnych. Finansowana przez UE Transeurazjatycka Sieć Informacyjna (TEIN) oraz amerykańska Narodowa Fundacja Naukowa (NSF) podjęły dziś decyzję o połączeniu z pakistańską Siecią Badań Edukacyjnych (PERN). TEIN i GÉANT łącznie świadczą usługi prawie 100 milionom pracowników naukowych w Europie i Azji, umożliwiając przełomy we współpracy w zakresie badań naukowych w obszarach takich jak zmiany klimatyczne, radioastronomia i biotechnologia.

„Europa jest bardzo zadowolona, że naukowcy i pracownicy akademiccy z Pakistanu są obecnie połączeni ze światową wspólnotą badawczą i naukową dzięki tej nowej sieci. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że program TEIN, który dostarcza regionalnej sieci szkieletowej dla badań naukowych i edukacji na terenie Azji i Pacyfiku umożliwił taką współpracę i łączy Pakistan z europejskimi naukowcami i badaczami za pośrednictwem sieci GÉANT” powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Stanowi to doskonały przykład współpracy między programami Ameryki Północnej i Europy, który mam nadzieje zostanie wykorzystany w przyszłości.”

Komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa Benita Ferrero-Waldner dodała: “Od momentu zawarcia przez Wspólnotę Europejską Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju z Pakistanem w 2004 r. nasze stosunki stały się o wiele ściślejsze. Podłączenie do sieci TEIN2 i GÉANT umożliwia naukowcom z Pakistanu udział w międzynarodowej współpracy badawczej i podkreśla nasze zaangażowanie w budowanie bliskiego partnerstwa z Pakistanem."

„Stanowi to kamień milowy w rozwoju fizycznej możliwości połączenia sieci między Pakistanem a globalnym środowiskiem naukowym. Projekt ten wymagał rzetelnych i trwałych wysiłków technologów i rządów w Stanach Zjednoczonych, Europie i Pakistanie. Musimy teraz kontynuować te wysiłki w celu osiągnięcia naszego prawdziwego celu wzmocnienia globalnej współpracy w dziedzinie badań naukowych i edukacji” powiedział dr Arden Bement z amerykańskiej Narodowej Fundacji Naukowej.

Wykorzystując sieci europejskie, pracownicy naukowi z Pakistanu z 60 uniwersytetów i instytutów, połączeni za pośrednictwem Pakistan Education Research Network (PERN) mogą pracować ze swoimi kolegami nad projektami badawczymi, które wymagają szybkiego przekazywania danych w celu dzielenia się informacjami na świecie. PERN ma dostęp do GÉANT za pośrednictwem nowego łącza ze sfinansowaną przez UE transazjatycką siecią TEIN. GÉANT połączy także naukowców z Pakistanu z naukowcami w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem inicjatywy TransPAC2.

Połączenie z TEIN było współfinansowane przez PERN oraz amerykańską Narodową Fundację Naukową (NSF). Dzięki temu połączeniu Pakistan jest pierwszym z kilku nowych krajów przystępujących do TEIN3, finansowanej przez UE azjatyckiej sieci badawczej nowej generacji. PERN wykorzystuje te nowe łącza o szybkości 155 mln bitów na sekundę (megabitów na sekundę) między Karaczi a punktem dostępu sieci TEIN3 w Singapurze, których dostarcza Pakistan Telecommunications Company Limited (PTCL).

Komisja niedawno ogłosiła przyznanie 12 mln EUR w ramach finansowania TEIN3 (Transeurazjatycka Sieć Informacyjna, IP/08/269), sieci o szerokim zasięgu w Azji i Pacyfiku. Sieć TEIN jest zarządzana przez DANTE, organizację sieci badawczych.

Kontekst:

GÉANT jest zaawansowaną, paneuropejską siecią szkieletową, o długości ponad 50 000 km, łączącą Krajowe Sieci Badawcze i Edukacyjne (NREN) w całej Europie. Zasięg geograficzny, wysoka przepustowość i innowacyjna technologia sieci hybrydowej, które oferuje GÉANT są bezkonkurencyjne. GÉANT umożliwia europejskim pracownikom akademickim i naukowym prywatne połączenia o wysokiej przepustowości z innymi ośrodkami badawczymi.

Obecny wkład Komisji Europejskiej w projekt GÉANT jest finansowany w ramach szóstego programu ramowego (2002-2006) i wynosi 93 milionów EUR na okres 58 miesięcy. Całkowity koszt GÉANT w tym okresie wynosi ponad 200 milionów EUR. Pozostała część projektu jest finansowana przez kraje uczestniczące. Partnerami projektu są Krajowe Sieci Badawcze i Edukacyjne, Ogólnoeuropejskie Stowarzyszenie Sieci Badawczych i Edukacyjnych (TERENA) oraz DANTE, organizacja o charakterze niezarobkowym, która zarządza i obsługuje sieć GÉANT w imieniu europejskich Krajowych Sieci Badawczych i Edukacyjnych. Zainicjowana w 2000 r., sieć GÉANT dzięki kolejnym ulepszeniom zajęła wiodące miejsce w skali światowej i przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności Europy jako miejsca do prowadzenia badań naukowych (IP/04/1058 oraz IP/05/722). Na początku tego roku zainstalowano łącza w placówkach regionalnych sieci badawczych tworzonych na Bałkanach, w regionach Morza Czarnego i Morza Śródziemnego, jak również w Azji, Afryce Południowej i Ameryce Łacińskiej (IP/08/354).

Szczegółowe informacje na temat GÉANT można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3915

Załącznik:

[ ]


Side Bar