Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT CS PL RO

IP/08/1590

Brussel, 28 oktober 2008

GÉANT-netwerk verbindt Pakistan met 100 miljoen onderzoekers in Europa en Azië

Wetenschappers en onderzoekers in Pakistan kunnen nu in contact komen met collega's overal ter wereld dankzij een nieuwe supersnelle computerverbinding, mogelijk gemaakt door GÉANT, het geavanceerde pan-Europese backbonenetwerk, en TEIN, de Aziatische tegenhanger van GÉANT. GÉANT is in 2000 opgericht door de Europese Commissie en de lidstaten als gezamelijk gesubsidieerd initiatief om de infrastructuur van het onderzoeks- en onderwijsnetwerk in Europa te verbeteren. Het door de EU gefinancierde Trans-Eurasia Information Network (TEIN) en de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) hebben vandaag besloten zich aan te sluiten op het Pakistan Education Research Network (PERN). TEIN en GÉANT bedienen samen ongeveer 100 miljoen onderzoekers in Europa en Azië en maken baanbrekende onderzoekssamenwerking mogelijk op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering, radioastronomie en biotechnologie.

“Europa is verheugd dat Pakistaanse wetenschappers en academici dankzij dit nieuwe netwerk nu in verbinding staan met de wereldwijde onderzoek- en onderwijsgemeenschap. Tot mijn genoegen heeft het TEIN-programma, dat voorziet in een regionale backbone voor onderzoek en onderwijs in alle Aziatische landen aan de Grote Oceaan, dit mogelijk gemaakt en brengt het Pakistan via het GÉANT-netwerk in contact met de Europese wetenschappers en onderzoekers,” aldus Viviane Reding, Europees commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. "Dit is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen Noord-Amerikaanse en Europese programma's, waar we hopelijk in de toekomst op kunnen bouwen."

Europees commissaris voor Externe betrekkingen en het Europees nabuurschapsbeleid Benita Ferrero-Waldner voegde daar aan toe: “Sinds de Europese Gemeenschap in 2004 met Pakistan een samenwerkingsovereenkomst voor partnerschap en ontwikkeling heeft gesloten, hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verdiepen van onze relaties. Dankzij de aansluiting op het TEIN2- en het GÉANT-netwerk kunnen Pakistaanse wetenschappers nu betrokken worden bij internationale samenwerking op onderzoekgebied en wordt ons streven naar het uitbouwen van een sterk partnerschap met Pakistan kracht bijgezet.”

“Dit is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van fysieke netwerkverbindingen tussen de Pakistaanse en de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap. Het heeft grote en langdurige inspanningen gevergd van technici en overheidsdiensten in de VS, Europa en Pakistan.  We moeten ons nu blijven inspannen om ons uiteindelijke doel, het stimuleren van wereldwijde samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs, te bereiken,” verklaarde Dr. Arden Bement van de U.S. National Science Foundation.

Door gebruik te maken van Europese netwerken kunnen Pakistaanse wetenschappers van 60 universiteiten en instellingen, verbonden via het Pakistan Education Research Network (PERN), samen met hun vakgenoten werken aan onderzoeken die een snelle uitwisseling van gegevens vereisen om wereldwijd informatie te kunnen delen. PERN bereikt GÉANT via de nieuwe verbinding met het door de EU gefinancierde netwerk TEIN dat heel Azië omspant. Het verbindt Pakistaanse wetenschappers ook met wetenschappers in de Verenigde Staten via het TransPAC2-initiatief.

De verbinding met TEIN is mede gefinancierd door PERN en de U.S. National Science Foundation (NSF). Via deze verbinding is Pakistan de eerste van een reeks nieuwe landen die zich aansluiten bij TEIN3, de volgende generatie door de EU gefinancierde Aziatische onderzoeksnetwerken. PERN gebruikt deze nieuwe verbinding met 155 miljoen bits per seconde (of Mbps) tussen Karachi en het Point of Presence van het TEIN3-netwerk in Singapore, dat verstrekt wordt door Pakistan Telecommunications Company Limited (PTCL).

De Commissie kondigde onlangs een subsidie van 12 miljoen euro aan voor TEIN3 (Trans Eurasia Information Network, IP/08/269), een grootschalig netwerk in de Aziatische landen aan de Grote Oceaan. Het TEIN-netwerk wordt beheerd door DANTE, de organisatie van onderzoeksnetwerken.

Achtergrond:

GÉANT is een geavanceerd pan-Europees backbonenetwerk dat nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken (NREN's) over heel Europa met elkaar verbindt en in totaal meer dan 50.000km lang is. GÉANT heeft een ongeëvenaard geografisch bereik, een grote bandbreedte en een innovatieve hybride netwerktechnologie. GÉANT biedt Europese academici en onderzoekers private, supersnelle netwerkverbindingen met andere onderzoekscentra.

De actuele bijdrage van de Europese Commissie aan GÉANT wordt gefinancierd uit het 6e kaderprogramma (2002-2006) en bedraagt 93 miljoen euro voor een periode van 58 maanden. De kosten van GÉANT voor deze periode bedragen in totaal meer dan 200 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt mede gesubsidieerd door de deelnemende landen. De partners van het project zijn NREN's, de Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA) en DANTE, een organisatie zonder winstoogmerk die het GÉANT-netwerk beheert en exploiteert namens de Europese NREN's. GÉANT, dat opgestart werd in 2000, is uitgegroeid tot wereldleider en heeft Europa’s aantrekkingskracht als onderzoeksplek een impuls gegeven (IP/04/1058 en IP/05/722). Eerder dit jaar heeft het verbindingen ontwikkeld met opkomende regionale onderzoeksnetwerkinfrastructuren op de Balkan, rond de Zwarte Zee en in het Middellands Zeegebied, maar ook in Azië, zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika (IP/08/354).

Meer informatie over GÉANT kunt u vinden op:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3915

Bijlage:

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]


Side Bar