Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT PL RO

IP/08/1590

V Bruselu dne 28. října 2008

Síť GÉANT spojuje Pákistán s 100 miliony výzkumných pracovníků v Evropě a Asii

Vědečtí a výzkumní pracovníci v Pákistánu se dnes mohou spojit se svými kolegy po celém světě díky novému propojení s vysokorychlostní počítačovou sítí GÉANT, nejmodernější celoevropskou páteřní sítí, a její asijskou obdobou, sítí TEIN. Síť GÉANT byla uvedena do provozu v roce 2000 Evropskou komisí a členskými státy jako společně financovaná iniciativa, jejímž cílem bylo zlepšit infrastrukturu evropských výzkumných a vzdělávacích sítí. Transeuroasijská informační síť (TEIN), financovaná z prostředků Evropské unie, a americká Národní nadace pro vědu (NSF) se dnes dohodly, že se propojí s Pákistánskou sítí pro výzkum a vzdělání (PERN). TEIN a GÉANT společně slouží téměř 100 milionům výzkumných pracovníků v Evropě a v Asii, a umožňují tak průkopnickou spolupráci ve výzkumu v takových oblastech, jako jsou změna klimatu, radioastronomie a biotechnologie.

Evropa s potěšením bere na vědomí, že díky tomuto novému spojení jsou pákistánští vědci a vysokoškolští učitelé v kontaktu s celosvětovou výzkumnou a pedagogickou obcí. S radostí konstatuji, že program TEIN, který tvoří regionální páteř výzkumu a vzdělání v asijsko-tichomořském prostoru, tento krok umožnil a spojil Pákistán s evropskými vědeckými a výzkumnými pracovníky sítě GÉANT, prohlásila Viviane Redingová, evropská komisařka pro informační společnost a média. Je to skvělý příklad pro spolupráci mezi severoamerickými a evropskými programy, kterou, jak doufám, budeme moci v budoucnosti dále rozvíjet.

Evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová dodala: „Od roku 2004, kdy Evropské společenství uzavřelo s Pákistánem dohodu o spolupráci, partnerství a rozvoji, jsme dosáhli v prohlubování našich vztahů pozoruhodného pokroku. Propojení se sítěmi TEIN2 a GÉANT umožňuje pákistánským vědcům zapojit se do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a posiluje naše odhodlání vybudovat s Pákistánem pevné partnerství.

Jedná se o významný mezník ve vývoji propojení fyzických sítí mezi Pákistánem a světovou vědeckou obcí. K jeho dosažení bylo zapotřebí značného a soustavného úsilí technologů a vlád ve Spojených státech, Evropě a Pákistánu. Nyní je třeba v tomto úsilí pokračovat k naplnění našeho skutečného cíle, kterým je posílení spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělání v celosvětovém měřítku,“ uvedl Dr. Arden Bement z americké Národní nadace pro vědu.

S použitím evropských sítí budou moci pákistánští vědci z 60 univerzit a institutů spojení prostřednictvím Pákistánské sítě pro výzkum a vzdělání (Pakistan Education Research Network) pracovat spolu se svými kolegy na výzkumných projektech, které vyžadují rychlý přenos dat, a vyměňovat si informace v celosvětovém měřítku. PERN je nově propojen se sítí GÉANT prostřednictvím celoasijské sítě TEIN, financované z prostředků EU. Pákistánští vědci tak budou zároveň spojeni se svými protějšky ve Spojených státech prostřednictvím iniciativy TransPAC2.

Na financování spojení se sítí TEIN se podílely také síť PERN a americká Nadace pro vědu (NSF). Díky tomuto spojení je Pákistán první z řady nových zemí, které se připojují k síti TEIN3, nové generaci asijských výzkumných sítí, financovaných Evropskou unií. Ke spojení mezi Karáčí a přístupovým bodem sítě TEN3 v Singapuru využívá PERN nové spojení o rychlosti 155 milionů bitů za sekundu (Mb/s), které zajišťuje společnost Pakistan Telecommunications Company Limited (PTCL).

Komise nedávno oznámila, že k financování rozsáhlé sítě v Asii a Tichomoří TEIN3 (Trans Eurasia Information Network, IP/08/269) poskytne 12 milionů EUR. Síť TEIN spravuje organizace výzkumných sítí DANTE.

Souvislosti:

GÉANT je moderní celoevropská páteřní síť spojující vnitrostátní sítě pro výzkum a vzdělání (National Research and Education Networks, NREN) v celkové délce více než 50 000 km. GÉANT nabízí unikátní širokopásmové zeměpisné pokrytí a inovační hybridní technologii vytváření sítí. Prostřednictvím soukromé sítě nabízí GÉANT evropské akademické a výzkumné obci vysokorychlostní spojení s dalšími výzkumnými středisky.

Současný příspěvek Evropské komise síti GÉANT je financován z prostředků 6. rámcového programu (2002–2006) a za 58 měsíců činí 93 milionů EUR. Celkové náklady na GÉANT za toto období dosahují více než 200 milionů EUR. Zbytek financují společně zúčastněné země. Partnery projektu jsou vnitrostátní sítě (NREN), Transevropská asociace výzkumných a vzdělávacích sítí (Trans-European Research and Education Networking Association, TERENA) a DANTE, nezisková organizace, která spravuje síť GÉANT jménem evropských vnitrostátních sítí NREN. Síť GÉANT byla zřízena v roce 2000 a byla dále zdokonalována, takže se dostala do čela světového vývoje a přispěla ke zvýšení přitažlivosti Evropy jako místa vhodného pro výzkum (IP/04/1058 and IP/05/722). Na začátku letošního roku navázala spojení s regionální infrastrukturou výzkumných sítí, která vzniká na Balkáně, černomořském a středozemním regionu, jakož i v Asii, jižní Africe a Latinské Americe (IP/08/354).

Další informace jsou dostupné na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3915

Příloha:

[ ]


Side Bar