Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Bryssel den 22 oktober 2008

EU-institutionerna enas om att kommunicera gemensamt

Idag undertecknades i Europaparlamentet en politisk deklaration som syftar till att uppmuntra samarbete mellan EU-institutionerna och medlemsstaterna för att kommunicera om Europa. Deklarationen ”Samarbete för kommunikation om Europa” undertecknades av Europaparlamentets vice talman Alejo Vidal-Quadras, Frankrikes EU-minister Jean-Pierre Jouyet på rådets vägnar och Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallström.

– Mer information och bättre kommunikation krävs om vi ska få de europeiska medborgarna att intressera sig mer för EU och göra dem medvetna om vad EU har uppnått som har betydelse för deras vardag. Vi måste övertyga människor om att det gemensamma europeiska projektet är värdefullt för att trygga freden och befästa ett unikt sätt att leva och arbeta tillsammans. Jag välkomnar i allra högsta grad EU-institutionernas ansträngningar för att nå detta mål med förenade krafter när det gäller kommunikation, sa Alejo Vidal-Quadras.

– Vi är alla medvetna om att kommunikation har avgörande betydelse för att övertyga opinionen om fördelarna med EU, och vi måste alla ta hänsyn till de åsikter som nyligen framförts i olika länder. Tack vare denna politiska deklaration hoppas jag att de tre institutionerna och medlemsstaterna kommer att utöka sitt samarbete på området, särskilt under de kommande månaderna inför valen till EU-parlamentet, sa Jean-Pierre Jouyet.

– För att kommunicera måste man planera, prioritera och samarbeta. Det är förutsättningen för effektiv kommunikation. Med den här politiska deklarationen kan vi göra detta effektivt, sa Margot Wallström. I dagens samhälle har vi inte råd att låta bli att samarbeta. Det är dags att vi erkänner vikten av att medlemsstaterna och EU-institutionerna gemensamt hanterar kommunikation i EU-frågor. EU måste hantera de globala utmaningar vi står inför. Alla huvudaktörer i EU:s beslutsprocess har ett ansvar att diskutera, informera om och förklara frågorna.

EU-medborgarnas kunskapsnivå i EU-frågor är i allmänhet låg, och därför framhålls det i deklarationen att EU-institutionerna och medlemsstaterna lägger största vikt vid att kommunicera effektivt med medborgarna om Europa.

Enligt målen i den politiska deklarationen ska medborgarna få lämplig och objektiv information om EU-frågor och EU-politik, som tar hänsyn till deras förväntning och på ett språk de förstår.

Genom denna politiska deklaration åtar EU-institutionerna och medlemsstaterna sig att samverka för att gemensamt ta sig an kommunikationen. De ska satsa på ett praktiskt partnerskap där de varje år väljer vad som ska prioriteras i kommunikationen. Detta ska backas upp med ett konkret samarbete mellan medlemsstaternas och EU-institutionernas kommunikationsavdelningar.

Kommissionen ska rapportera om tillämpningen av överenskommelsen i slutet av varje år.

Bakgrund:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar