Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Bruselj, 22. oktobra 2008

Dogovor institucij EU o partnerstvu za komuniciranje

Danes so v Evropskem parlamentu podpisali politično izjavo, ki je namenjena spodbujanju sodelovanja med institucijami EU in državami članicami na področju komuniciranja o Evropi. Izjavo z naslovom „Partnerstvo za komuniciranje o Evropi“ so podpisali podpredsednik Evropskega parlamenta Alejo Vidal-Quadras, francoski državni sekretar Jean-Pierre Jouyet v imenu Sveta EU in podpredsednica Evropske komisije Margot Wallström.

Alejo Vidal-Quadras je dejal: „Da bi povečali zanimanje evropskih državljanov za Evropsko unijo in jih seznanili z njenimi dosežki, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje, sta potrebna boljše obveščanje in komuniciranje. Državljane moramo prepričati o dragocenosti skupnega evropskega projekta, ki zagotavlja mir in podpira izviren način skupnega življenja in dela. Z velikim zadovoljstvom pozdravljam skupno prizadevanje institucij, ki želijo združiti moči na področju komuniciranja.“

Jean-Pierre Jouyet je dejal: „Vsi se zavedamo, da je komuniciranje ključni element, kadar gre za to, da se javnost prepriča o koristih, ki jih prinaša Evropska unija, in vsakdo od nas mora imeti v mislih izide nedavnih posvetovanj v različnih državah. Upam, da bodo po zaslugi te politične izjave vse tri institucije in države članice okrepile sodelovanje na tem področju, zlasti v prihodnjih mesecih v pričakovanju evropskih volitev.“

Margot Wallström je dejala: „Za komuniciranje je treba oblikovati načrte, določiti prednostne naloge in partnersko sodelovati. To so ključni instrumenti za uspešno komuniciranje. Politična izjava vzpostavlja okvir, v katerem lahko te instrumente učinkovito uporabljamo. V današnjem času si ne moremo privoščiti, da bi se odrekli medsebojnemu sodelovanju. Čas je, da se zavemo pomena spoprijemanja z izzivom partnerskega komuniciranja o temah EU med državami članicami in institucijami EU. EU potrebujemo za spoprijemanje z globalnimi izzivi, s katerimi se srečujemo. Vsi ključni akterji, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitev na ravni EU, so odgovorni za razpravljanje in obveščanje o teh temah ter njihovo pojasnjevanje.“

Zaradi na splošno nizke ravni znanja evropskih državljanov o Evropski uniji se s to izjavo poudarja pomen, ki ga institucije EU in države članice pripisujejo učinkovitemu komuniciranju s svojimi državljani o Evropi.

V skladu s cilji politične izjave je treba državljane ustrezno, objektivno in v jeziku, ki ga razumejo, obveščati o temah in politikah EU, ki upoštevajo njihova pričakovanja.

S to politično izjavo so se institucije in države članice odločile razviti sinergije, da se bodo skupaj spoprijele z izzivom komuniciranja. Dogovorile so se za pragmatični partnerski pristop, ki temelji na letni določitvi skupnih prednostnih nalog komuniciranja in vzpostavitvi praktičnega sodelovanja med službami držav članic in institucij, pristojnimi za komuniciranje.

Komisija je bila pozvana, da ob koncu vsakega leta poroča o izvajanju dogovora.

Referenčni dokumenti:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar