Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

V Bruseli 22. októbra 2008

Inštitúcie EÚ sa dohodli, že budú pri komunikácii s občanmi spolupracovať

Na pôde Európskeho parlamentu dnes bolo podpísané politické vyhlásenie zamerané na podporu spolupráce medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi pri komunikácii o Európe. Vyhlásenie s názvom „Komunikovanie o Európe v partnerstve“ podpísali Alejo Vidal-Quadras, podpredseda Európskeho parlamentu, za Radu EÚ francúzsky štátny tajomník Jean-Pierre Jouyet a Margot Wallströmová, podpredsedníčka Európskej komisie.

Alejo Vidal-Quadras povedal: „Ak chceme vzbudiť záujem európskych občanov o Európsku úniu a dosiahnuť, aby si uvedomovali význam Európskej únie v každodennom živote, je potrebná väčšia informovanosť a lepšia komunikácia. Musíme ich presvedčiť o hodnote spoločného európskeho projektu, ktorý zabezpečuje mier a obhajuje jedinečný spoločný spôsob života a práce. Veľmi vítam spoločné úsilie inštitúcií pri dosahovaní tohto cieľa spájaním síl v oblasti komunikácie.“

Jean-Pierre Jouyet povedal: „Všetci si uvedomujeme, že komunikácia je kľúčovým prvkom pri presviedčaní verejnosti o prínosoch Európskej únie, a každý z nás musí mať na pamäti výsledok nedávnych konzultácií v rôznych krajinách. Vďaka tomuto politickému vyhláseniu dúfam, že všetky tri inštitúcie a členské štáty posilnia spoluprácu v tejto oblasti, najmä v najbližších mesiacoch v perspektíve európskych volieb.“

Margot Wallströmová povedala: „Komunikácia vyžaduje plánovanie, stanovovanie priorít a spoluprácu. Toto sú kľúčové nástroje na úspešnú komunikáciu. Toto politické vyhlásenie zavádza rámec, v ktorom môžeme tieto nástroje efektívne používať. V dnešnom svete si nemôžeme dovoliť nespolupracovať. Je čas uvedomiť si dôležitosť riešenia výzvy spojenej s komunikáciou o záležitostiach EÚ v partnerstve medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ. Európska únia sa musí zaoberať globálnymi výzvami, ktorým čelíme. Všetci kľúčoví hráči zapojení do rozhodovacieho procesu majú zodpovednosť za to, aby o týchto záležitostiach diskutovali, informovali o nich a vysvetľovali ich.“

Vzhľadom na všeobecne nízku úroveň vedomostí občanov o Európskej únii táto politická dohoda zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ a členské štáty prikladajú mimoriadny význam komunikácii s občanmi o Európe.

V súlade s cieľmi politického vyhlásenia by sa mali občanom poskytovať adekvátne a objektívne informácie o záležitostiach EÚ a politikách, ktoré zohľadňujú ich očakávania, a to v jazyku, ktorému rozumejú.

Týmto politickým vyhlásením sa inštitúcie a členské štáty rozhodli vytvoriť synergie, aby mohli riešiť problémy komunikácie spoločne. Dohodli sa na pragmatickom partnerskom prístupe založenom na každoročnej voľbe spoločných komunikačných priorít a praktickej spolupráci medzi odbormi pre komunikáciu v členských štátoch a inštitúciách.

Komisia by mala podať správu o implementácii dohody vždy na konci roka.

Súvisiace dokumenty:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar