Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Bruksela, dnia 22 października 2008 r.

Instytucje Unii Europejskiej zawarły porozumienie o partnerskim procesie komunikowania

W Parlamencie Europejskim została dziś podpisana polityczna deklaracja, której celem jest zachęcenie państw członkowskich i instytucji UE do współpracy w zakresie komunikowania na temat Europy. Deklarację zatytułowaną „Partnerski proces komunikowania na temat Europy” podpisali Alejo Vidal-Quadras, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, francuski sekretarz stanu Jean-Pierre Jouyet w imieniu Rady UE oraz Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Alejo Vidal-Quadras powiedział:, „Jeśli chcemy zwiększyć zainteresowanie europejskich obywateli Unią i uświadomić im, że jej osiągnięcia mają wpływ na ich codzienne życie, niezbędna jest większa ilość informacji i skuteczniejsze ich przekazywanie. Musimy przekonać obywateli o wartości wspólnego europejskiego projektu gwarantującego pokój i broniącego naszego niepowtarzalnego podejścia do wspólnego życia i pracy. Cieszę się, że instytucje podjęły wspólny wysiłek dla osiągnięcia tego celu, łącząc swoje siły w dziedzinie komunikacji”.

Jean-Pierre Jouyet powiedział: „Wszyscy mamy świadomość, że komunikacja jest kluczowym elementem w procesie przekonywania opinii publicznej o korzyściach, jakie niesie ze sobą Unia Europejska, i każdy z nas powinien z pewnością zachować w pamięci wyniki niedawnych konsultacji w poszczególnych krajach. Ta polityczna deklaracja pozwala mi wierzyć, że trzy instytucje, a także państwa członkowskie, zintensyfikują swoją współpracę w tym zakresie, zwłaszcza w czasie najbliższych miesięcy, w perspektywie wyborów europejskich”.

Margot Wallström powiedziała: „Komunikowanie wymaga planu, wyznaczenia priorytetów i współdziałania, są to jego kluczowe narzędzia. Ta polityczna deklaracja wprowadza ramy, w których możemy skutecznie narzędzia te wykorzystywać. We współczesnym świecie nie możemy pozwolić sobie na to by nie pracować wspólnie. Nadszedł czas, by państwa członkowskie i instytucje UE uznały znaczenie komunikowania o sprawach Unii Europejskiej i podjęły to wyzwanie na partnerskich zasadach. Potrzebujemy Unii, by odpowiedzieć na stojące przed nami globalne wyzwania. Wszyscy kluczowi partnerzy zaangażowani w podejmowanie decyzji w UE, odpowiedzialni są także za dyskusję, informację i wyjaśnianie tych kwestii”.

W kontekście ogólnie niskiego poziomu wiedzy europejskich obywateli na temat Unii Europejskiej deklaracja podkreśla, jak duże znaczenie instytucje UE oraz państwa członkowskie przywiązują do skutecznego komunikowania ze swoimi obywatelami na temat Europy.

Zgodnie z celami deklaracji politycznej obywatele powinni otrzymać, w zrozumiałym dla nich języku, odpowiadające na ich oczekiwania, odpowiednie i obiektywne informacje o sprawach i politykach UE.

Poprzez tą deklarację polityczną instytucje UE i państwa członkowskie zdecydowały się rozwijać synergie, które pozwolą wspólnie odpowiedzieć na wyzwanie w zakresie komunikowania. Osiągnęły one porozumienie co do pragmatycznego partnerskiego podejścia, w ramach którego corocznie dokonywany będzie wybór wspólnych priorytetów oraz podjęta zostanie praktyczna współpraca między właściwymi departamentami państw członkowskich i instytucji UE.

Komisja została zobowiązana do przedstawiania z końcem każdego roku sprawozdania z wprowadzania w życie tego porozumienia.

Dokumenty referencyjne:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar