Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Briselē, 2008. gada 22. oktobrī

ES iestādes vienojas saskaņoti sniegt informāciju

Šodien Eiropas Parlamentā tika parakstīta politiska deklarācija, kuras mērķis ir veicināt ES iestāžu un dalībvalstu sadarbību komunikācijā par Eiropu. Deklarāciju ar nosaukumu “Partnerība komunikācijā par Eiropu” parakstīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Aleho Vidals-Kvadrass, Francijas Valsts ministrs Žans Pjērs Žuijē (ES Padomes vārdā) un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Margota Valstrēma.

Aleho Vidals-Kvadrass teica: “Ja vēlamies rosināt Eiropas iedzīvotāju interesi par Eiropas Savienību un informēt viņus par Eiropas Savienības sasniegumiem, kas ietekmē ikdienas dzīvi, vajadzīgs vairāk informācijas un labāka komunikācija. Mums cilvēki jāpārliecina par kopīgā Eiropas projekta vērtību, kas garantē mieru un ir unikāls kopā dzīvošanas un strādāšanas veids. Es ļoti atbalstu iestāžu kopīgos centienus, lai to sasniegtu, apvienojot spēkus komunikācijas jomā.”

Žans Pjērs Žuijē teica: “Mēs visi labi apzināmies, ka komunikācija ir galvenais elements, lai pārliecinātu sabiedrisko domu par Eiropas Savienības priekšrocībām, un mums katram jāpatur prātā neseno apspriešanu rezultāti dažādās valstīs. Ceru, ka, pateicoties šai politiskajai deklarācijai, visas trīs iestādes un dalībvalstis pastiprinās sadarbību šajā jautājumā, īpaši nākamajos mēnešos saistībā ar gaidāmajām Eiropas vēlēšanām.”

Margota Valstrēma teica: “Komunikācijas pamatā ir plāns, prioritātes un sadarbība. Tie ir veiksmīgas komunikācijas galvenie instrumenti. Šī politiskā deklarācija rada pamatu, lai mēs varētu tos efektīvi izmantot. Mūsdienu pasaulē mēs nevaram atļauties nesadarboties. Ir laiks atzīt nozīmi, kāda ir ar ES jautājumiem saistītu komunikācijas uzdevumu risināšanai, balstoties uz dalībvalstu un ES iestāžu partnerību. Eiropas Savienībai jārisina globālās problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Visiem ES lēmumu pieņemšanā iesaistītajiem dalībniekiem ir jāapspriežas un jāizskaidro šie jautājumi, kā arī jāinformē par tiem.”

Ņemot vērā kopumā zemo iedzīvotāju zināšanu līmeni par Eiropas Savienību, šajā deklarācijā uzsvērts, ka ES iestādes un dalībvalstis piešķir lielu nozīmi efektīvai komunikācijai ar iedzīvotājiem par Eiropu.

Saskaņā ar politiskās deklarācijas mērķiem iedzīvotāji jānodrošina ar adekvātu un objektīvu informāciju par ES jautājumiem un politiku, ņemot vērā to, ko viņi gaida, turklāt valodā, kuru viņi saprot.

Ar šo politisko deklarāciju iestādes un dalībvalstis ir nolēmušas veidot sinerģiju, lai kopā risinātu komunikācijas uzdevumus. Tās ir vienojušās par pragmatisku vienotu pieeju, pamatojoties uz ikgadēju kopīgo komunikācijas prioritāšu izraudzīšanos un praktisku dalībvalstu un iestāžu komunikācijas departamentu sadarbību.

Komisija ir aicināta katra gada beigās sniegt ziņojumu par nolīguma īstenošanu.

Pamatdokumenti:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar