Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Briuselis, 2008 m. spalio 22 d.

ES institucijos susitarė dėl komunikacinės partnerystės

Šiandien Europos Parlamente pasirašyta politinė deklaracija, kuria siekiama skatinti ES institucijų ir valstybių narių bendradarbiavimą komunikacijos Europos klausimais srityje. Deklaraciją „Europos komunikacinė partnerystė“ pasirašė Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Alejo Vidalis Quadras, ES Tarybos vardu – Prancūzijos valstybės ministras Jeanas Pierre’as Jouyet ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margot Wallström.

Alejo Vidalis Quadras sakė: „Visuomenei būtina teikti daugiau informacijos ir glaudžiau su ja bendrauti, jei norime, kad piliečiai labiau domėtųsi Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos laimėjimais gerinant jų kasdienį gyvenimą. Užtikrindami taiką ir unikalų gyvenimo būdą bei veikdami išvien turime juos įtikinti, kad Europos integracijos projektas yra didelė vertybė. Labai džiaugiuosi bendru institucijų nusiteikimu siekti šio tikslo sutelkiant jėgas komunikacijos srityje.“

Jeanas Pierre’as Jouyet teigė: „Visi žinome, kad bendravimas yra svarbiausias dalykas siekiant įrodyti visuomenei Europos Sąjungos teikiamą naudą. Todėl visi turime atsižvelgti į įvairiose šalyse vykusių konsultacijų naujausius rezultatus. Tikiuosi ši politinė deklaracija padės trims minėtoms institucijoms ir valstybėms narėms dar glaudžiau bendradarbiauti šioje srityje. Artimiausiu metu tai bus ypač svarbu – juk artėja Europos rinkimai.

Margot Wallström pridūrė: „Bendraujant svarbu planuoti, nustatyti prioritetus ir bendradarbiauti. Tai yra svarbiausios sėkmingos komunikacijos priemonės. Šia politine deklaracija nustatoma sistema, kurios laikydamiesi galėsime šiomis priemonėmis naudotis veiksmingai. Šiandienos pasaulyje mes privalome veikti išvien. Pats laikas suprasti, kaip svarbu valstybėms narėms ir ES institucijoms informavimo ES klausimais problemas spręsti drauge. Visuotines problemas turime spręsti ES lygmeniu. Šiuos klausimus aptarti, apie juos informuoti ir juos paaiškinti turi visi ES sprendimų priėmimo proceso dalyviai.“

Europos piliečiai apskritai mažai nusimano apie Europos Sąjungą, todėl šioje deklaracijoje pabrėžiama, kad ES institucijos ir valstybės narės veiksmingam savo piliečių informavimui apie Europą turi skirti ypatingą dėmesį.

Atsižvelgiant į piliečių lūkesčius, politinės deklaracijos tikslai – piliečiams suprantama kalba teikti objektyvią informaciją, susijusią su ES klausimais ir politika.

Šia politine deklaracija ES institucijos ir valstybės narės sutarė veikti išvien, kad būtų išspręstos komunikacijos problemos. Jos susitarė dėl pragmatiškos partnerystės – kasmet nusistatyti bendrus komunikacijos prioritetus ir užtikrinti praktinį valstybių narių ir ES institucijų ryšių departamentų bendradarbiavimą.

Komisijai pavesta kiekvienų metų pabaigoje pateikti deklaracijos įgyvendinimo ataskaitą.

Pagalbiniai dokumentai:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar