Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Bryssel 22. lokakuuta 2008

EU:n toimielimet sopivat viestintäkumppanuudesta

Euroopan parlamentissa on tänään allekirjoitettu poliittinen julkilausuma, jonka tavoitteena on edistää EU-viestinnän alan yhteistyötä EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden keskuudessa. ”Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä” -nimisen julkilausuman allekirjoittivat Euroopan parlamentin varapuhemies Alejo Vidal-Quadras, Ranskan Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri Jean-Pierre Jouyet EU:n neuvoston puolesta sekä Euroopan komission varapuheenjohtaja Margot Wallström.

”Tiedotusta on lisättävä ja viestintää parannettava, jos haluamme saada kansalaiset kiinnostumaan Euroopan unionista ja tiedostamaan, mitä EU:n saavutukset merkitsevät heidän jokapäiväisen elämänsä kannalta”, Alejo Vidal-Quadras sanoi. ”Meidän on saatava heidät vakuuttuneiksi yhteisen eurooppalaisen hankkeen arvosta rauhan takeena sekä tekijänä, joka puolustaa ainutlaatuista tapaa elää ja työskennellä yhdessä. Olen erittäin tyytyväinen, että toimielimet pyrkivät yhdessä tähän tavoitteeseen yhdistämällä voimansa viestinnän alalla.”

Jean-Pierre Jouyet'n mukaan on selvää, että viestintä on ehdottoman tärkeää, kun kyseessä on yleisen mielipiteen vakuuttaminen Euroopan unionin hyödyistä. ”Meidän kaikkien on pidettävä mielessä tulokset, joita on saatu eri maissa viime aikoina järjestetyissä mielipidemittauksissa. Toivon, että kyseiset kolme toimielintä sekä jäsenvaltiot lisäävät tämän poliittisen julkilausuman ansiosta yhteistyötään näissä kysymyksissä varsinkin lähikuukausien aikana, Euroopan parlamentin vaalien edellä.”

”Viestintä edellyttää suunnittelua, painopisteiden asettamista ja kumppanuutta”, totesi Margot Wallström. ”Ne ovat onnistuneen viestinnän peruspilarit. Uudessa poliittisessa julkilausumassa luodaan puitteet niiden tehokasta käyttöä varten. Nykymaailmassa ei ole varaa jättää käyttämättä yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. On korkea aika tunnustaa, että EU-viestinnän haasteeseen on tärkeää tarttua jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välisen kumppanuuden avulla. EU:n on reagoitava edessä oleviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Kaikilla EU:n päätöksentekoon osallistuvilla keskeisillä toimijoilla on velvollisuus keskustella, tiedottaa ja tehdä selkoa käsiteltävistä kysymyksistä.”

Kansalaisten tiedot Euroopan unionista ovat yleensä vähäiset. Sen vuoksi EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot painottavat uudessa julkilausumassa, miten tärkeänä ne pitävät kansalaisten kanssa käytävää toimivaa EU-aiheista viestintää.

Poliittisen julkilausuman tavoitteiden mukaisesti ihmisten saataville olisi asetettava heidän ymmärtämällään kielellä riittävästi objektiivista tietoa EU:n kysymyksistä ja toimintalinjoista ottaen huomioon heidän odotuksensa.

Poliittinen julkilausuma osoittaa, että toimielimet ja jäsenvaltiot ovat päättäneet saada aikaan synergiaa tarttuakseen viestintähaasteeseen yhdessä. Valittu toimintamalli on käytännönläheinen: jäsenvaltioiden ja toimielinten viestintäosastojen välillä vahvistetaan vuosittain yhteiset viestintäpainopisteet ja sovitaan käytännön yhteistyöstä.

Komissiota on pyydetty raportoimaan sopimuksen täytäntöönpanosta kunkin vuoden lopussa.

Tausta-asiakirjoja:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_fi.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar