Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Brüssel, 22. oktoober 2008

ELi institutsioonid leppisid kokku teavitamisalases partnerluses

Täna kirjutati Euroopa Parlamendis alla poliitilisele deklaratsioonile, mille eesmärk on tugevdada ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahelist koostööd Euroopa asjadest teavitamisel. Deklaratsioonile „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel” kirjutasid alla Euroopa Parlamendi asepresident Alejo Vidal-Quadras, nõukogu esindajana Prantsuse riigiminister Jean-Pierre Jouyet ja Euroopa Komisjoni asepresident Margot Wallström.

Alejo Vidal-Quadras ütles: „Me vajame ulatuslikumat ja paremat teavitamist, kui soovime suurendada Euroopa kodanike huvi Euroopa Liidu vastu ja teadvustada, kuidas mõjutab EL nende igapäevast elu. Me peame kodanikele selgitama meie ühise Euroopa projekti väärtust, mis võimaldab tagada rahu ning pakub ainulaadse võimaluse elada ja töötada üheskoos. Ma tunnustan institutsioonide jõupingutusi jõudude ühendamisel teavitamisvaldkonnas.”

Jean-Pierre Jouyet lisas: „Me teame, et teavitamisel on oluline tähtsus Euroopa Liidu eeliste selgitamisel avalikkusele ning ei või tähelepanuta jätta eri riikides viimasel ajal korraldatud küsitluste tulemusi. Ma loodan, et tänu sellele poliitilisele deklaratsioonile tugevneb kolme kõnealuse institutsiooni ja liikmesriikide vaheline koostöö teavitamisvaldkonnas, eriti lähikuude jooksul, pidades silmas Euroopa Parlamendi valimisi.”

Margot Wallström ütles: „Teavitamine eeldab kavandamist, prioriteetide kindlaksmääramist ja koostööd. Need on eduka teavitamise peamised vahendid. Kõnealuse poliitilise deklaratsiooniga luuakse võrgustik, mis võimaldab kõiki neid vahendeid tõhusalt kasutada. Tänases maailmas ei saa läbi koostööd tegemata. Käes on aeg tunnistada, et Euroopa asjadest teavitamisel on oluline tähtsus liikmesriikide ja ELi institutsioonide partnerlusel. On vaja, et EL tegeleks meie ees seisvate globaalsete probleemidega. Kõik peamised ELi otsustusprotsessis osalejad vastutavad nende probleemide arutamise, nendest teavitamise ja nende selgitamise eest.”

Võttes arvesse kodanike üldiselt väheseid teadmisi Euroopa Liidu kohta, tahetakse kõnealuse deklaratsiooniga rõhutada, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad väga oluliseks kodanike tõhusat teavitamist Euroopa asjadest.

Nimetatud poliitilise deklaratsiooni eesmärgiks on pakkuda kodanikele arusaadavas keeles asjakohast ja objektiivset teavet ELi tegevuse ja tegevuspõhimõtete kohta, võttes arvesse kodanike ootusi.

Kõnealuse poliitilise deklaratsiooni kaudu on institutsioonid ja liikmesriigid otsustanud ühendada jõud, et üheskoos teavitamist parandada. Nad on leppinud kokku pragmaatilisel partnerlusel põhinevas lähenemisviisis, mis eeldab, et igal aastal määratakse kindlaks ühised teabevahetuse prioriteedid ning liikmesriikide ja institutsioonide teabetalituste vahelised koostöömeetmed.

Komisjonile tehti ülesandeks koostada iga aasta lõpus aruanne kokkuleppe täitmise kohta.

Taustdokumendid:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar