Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Bruxelles, den 22. oktober 2008

EU-institutionerne vil nu kommunikere i fællesskab

I Europa-Parlamentet blev der i dag underskrevet en politisk erklæring, som har til sigte at fremme samarbejdet mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne om kommunikationen om EU-anliggender. Erklæringen "Partnerskab om formidling af EU" blev underskrevet af Alejo Vidal-Quadras, næstformand for Europa-Parlamentet, Jean-Pierre Jouyet, den franske statssekretær med ansvar for Europaspørgsmål, på EU-formandskabets vegne og Margot Waldström, næstformand for Europa-Kommissionen.

Alejo Vidal-Quadras sagde: "Mere information og bedre kommunikation er nødvendig, hvis vi skal skabe bredere interesse for EU hos EU-borgerne og øge deres kendskab til det, EU har gjort for at forbedre deres dagligdag. Vi skal overbevise dem om værdien af det fælles projekt, som EU er, nemlig en garant for fred, og en unik måde at leve og arbejde sammen på. Institutionerne fortjener ros for at have ydet en fælles indsats for at få denne aftale i stand om et samarbejde på kommunikationsområdet."

Jean-Pierre Jouyet sagde: "Vi ved alle, at kommunikation er nøglen til at overbevise offentligheden om fordelene ved EU, og vi må hver især holde os resultaterne af den senere tids folkeafstemninger i forskellige lande for øje. Med denne politiske erklæring håber jeg, at de tre institutioner og medlemsstaterne kan styrke deres samarbejde på dette område, særligt i de kommende måneder forud for valget til Europa-Parlamentet."

Margot Wallström sagde: "For at kunne kommunikere er man nødt til at planlægge, prioritere og arbejde sammen i et partnerskab. Med sådanne redskaber lykkes kommunikationen. Denne politiske erklæring danner ramme om effektiv udnyttelse af disse redskaber. I verden af i dag kan vi ikke tillade os ikke at samarbejde. Det er på tide at erkende betydningen af at tage den udfordring op, det er at kommunikere om EU-anliggender i et partnerskab mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne. Vi har brug for EU til at takle de globale udfordringer, vi står over for. Alle de nøgleaktører, der deltager i EU's politiske beslutningstagning, har et ansvar for at drøfte, forklare og informere om disse spørgsmål.

På baggrund af EU-borgernes generelt ret dårlige viden om EU understreges det med denne erklæring, at EU-institutionerne og medlemsstaterne tillægger effektiv kommunikation med borgerne om EU særdeles stor betydning.

Ifølge målsætningerne i den politiske erklæring bør borgerne have udførlige og saglige oplysninger på et sprog, de forstår, om EU-anliggender og EU-politik, som tager hensyn til deres forventninger.

Med denne politiske erklæring har institutionerne og medlemsstaterne besluttet at udvikle synergier for således at tage udfordringen vedrørende kommunikation op i fællesskab. De har indgået en aftale om et pragmatisk partnerskab, hvor der en gang om året fastlægges fælles kommunikationsprioriteringer, og hvor det aftales, hvordan samarbejdet i praksis skal foregå mellem medlemsstaternes og institutionernes presseafdelinger.

Kommissionen er blevet bedt om at aflægge beretning om aftalens gennemførelse ved udgangen af hvert år.

Baggrundsdokumenter:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_da.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar