Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

V Bruselu dne 22. října 2008

Orgány EU se dohodly, že budou při komunikaci s občany spolupracovat

Dnes bylo v Evropském parlamentu podepsáno politické prohlášení, jehož cílem je podpořit spolupráci mezi orgány EU a členskými státy v oblasti komunikace o evropských záležitostech. Prohlášení s názvem „Partnerství pro komunikaci o Evropě“ podepsal místopředseda Evropského parlamentu Alejo Vidal-Quadras, za Radu EU státní tajemník francouzského předsednictví Jean-Pierre Jouyet a místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová.

Alejo Vidal-Quadras k tomu uvedl: „Jestliže chceme zvýšit zájem evropských občanů o Evropskou unii a upozornit je na přínos Unie v jejich každodenním životě, musíme poskytovat více informací a zlepšit komunikaci. Musíme občany přesvědčit o významu společného evropského projektu, který zaručuje mír a zaštiťuje jedinečný model společného soužití a práce. Úsilí orgánů EU dosáhnout tohoto cíle spojenými silami v oblasti komunikace proto velice vítám.“

Jean-Pierre Jouyet dodal: „Všichni si uvědomujeme, že komunikace hraje zásadní roli v přesvědčování veřejnosti o výhodách Evropské unie, přičemž každý z nás musí mít na paměti výsledky nedávných konzultací v různých zemích. Doufám, že toto politické prohlášení přispěje k tomu, že všechny tři orgány EU a členské státy posílí svoji spolupráci v této oblasti, a to zejména v nadcházejících měsících, kdy nás čekají volby do Evropského parlamentu."

Margot Wallströmová prohlásila: „Komunikace vyžaduje společné plánování, společné určování priorit a společnou práci. To jsou nejdůležitější nástroje úspěšné komunikace. Toto politické prohlášení zavádí rámec, v němž můžeme tyto nástroje efektivně využívat. V dnešním světě si nemůžeme dovolit nespolupracovat. Je na čase, abychom uznali význam společného řešení otázek komunikace o evropských záležitostech v rámci partnerství mezi členskými státy a orgány EU. Je zapotřebí, aby se EU zabývala celosvětovými problémy, jimž nyní čelíme. Všichni klíčoví aktéři, kteří se podílí na rozhodovacím procesu EU, mají povinnost o těchto otázkách diskutovat, informovat o nich a vysvětlovat je.“

S ohledem na všeobecně nízkou úroveň vědomostí občanů o Evropské unii poukazuje toto prohlášení na význam, který účinné komunikaci s občany o evropských záležitostech přikládají orgány EU a členské státy.

V souladu s cíli tohoto politického prohlášení by občanům měly být ve srozumitelném jazyce poskytovány odpovídající a objektivní informace s ohledem na jejich očekávání o záležitostech EU a jejích politických strategiích.

Orgány EU a členské státy vyjadřují tímto politickým prohlášením své rozhodnutí při řešení otázek v oblasti komunikace spojit síly. Dohodly se na pragmatickém partnerském přístupu, v rámci něhož budou každý rok stanoveny společné priority komunikace a sjednána praktická spolupráce mezi odděleními, které se v členských státech a orgánech EU komunikací zabývají.

Komise byla požádána, aby na konci každého roku o provádění dohody podala zprávu.

Související dokumenty:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar