Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Брюксел, 22 октомври 2008 г.

Институциите на ЕС се споразумяха да бъдат партньори в комуникацията с гражданите

Днес в Европейския парламент беше подписана политическа декларация, чиято цел е насърчаването на сътрудничеството между държавите-членки и институциите на ЕС в областта на комуникацията с гражданите относно Европа. Декларацията, озаглавена „Да общуваме на тема Европа в партньорство“, беше подписана от Алехо Видал-Куадрас, заместник-председател на Европейския парламент, френския държавен секретар Жан-Пиер Жуйе, от името на Съвета на ЕС, и Маргот Валстрьом, заместник-председател на Европейската комисия.

Алехо Видал-Куадрас заяви: „Ако искаме да повишим интереса на европейските граждани към Европейския съюз и да им помогнем за разбирането на значението на постигнатото от ЕС за тяхното ежедневие, са необходими повече информация и по-добра комуникация. Необходимо е да ги убедим в стойността на общия европейски проект, който гарантира мира и защитава уникалния начин, по който живеем и работим заедно. Приветствам силно общия стремеж на институциите за постигане на тази цел посредством обединяването на силите в областта на комуникацията.“

Жан-Пиер Жуйе отбеляза: „Всички ние сме наясно, че комуникацията е ключов елемент, за да бъде убедено общественото мнение относно ползата от Европейския съюз, и всеки от нас трябва да има предвид резултата от последните допитвания в различни страни. Надявам се, че благодарение на настоящата политическа декларация трите институции и държавите-членки ще засилят сътрудничеството си по въпроса, особено в близките месеци с оглед на европейските избори.“

Маргот Валстрьом заяви: „За да комуникираш, се нуждаеш от план, приоритети и работа в партньорство. Това са основните средства за постигането на успешна комуникация. Настоящата политическа декларация полага рамката, в която можем да използваме тези средства по ефикасен начин. В днешния свят не можем да си позволим да не работим заедно. Време е да признаем важността на партньорство на държавите-членки и институциите на ЕС в отговор на предизвикателството на комуникацията относно въпросите на ЕС. Ние имаме нужда ЕС да се занимава с глобалните предизвикателства, пред които сме изправени. Всички участници в процеса на вземане на решения на ЕС носят отговорност за обсъждането, информирането и обясняването на тези въпроси.“

На фона на общото ниско ниво на познания за Европейския съюз сред европейските граждани декларацията подчертава, че институциите на ЕС и държавите-членки придават първостепенна важност на комуникирането със своите граждани относно Европа.

Съгласно целите на политическата декларация на гражданите следва да се осигурява, на разбираем за тях език, адекватна и обективна информация по въпросите и политиките на ЕС, която е съобразена с техните очаквания.

С тази политическа декларация институциите и държавите-членки решиха да използват ефекта на своите комбинирани усилия по отношение на предизвикателствата на комуникацията. Те се споразумяха за прагматичен партньорски подход, основан на ежегоден подбор на общи приоритети на комуникацията и практическо сътрудничество между отделите за комуникация на държавите-членки и институциите.

От Комисията се изисква в края на всяка година да докладва за прилагането на споразумението.

Документи по темата:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm


Side Bar