Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1547

V Bruselu dne 17. října 2008

Lepší ochrana rekreantů: Evropský parlament bude (22. října 2008) hlasovat o dočasném užívání nemovitostí, tzv. „timeshare“

Podle nových pravidel, o nichž má Evropský parlament hlasovat dne 22. října, budou spotřebitelé v celé EU požívat lepší ochrany v oblasti rekreačních produktů – při nákupu a dalším prodeji dovolené timeshare nebo dovolené na principu timeshare na výletních nebo říčních lodích v přívěsných vozech a při členství v prázdninových klubech poskytujících slevu na dovolenou. Cílem navrhované směrnice je posílení důvěry spotřebitelů v průmysl timesharingu (jehož hodnota činí více než 10,5 miliard EUR a zaměstnává více než 40 000 lidí v celé EU) a eliminace podvodů, jejichž původci způsobují spotřebitelům nepříjemnosti a poškozují pověst poctivých obchodníků. Předpisy EU týkající se timesharingu dosud spotřebitelům zajišťovaly základní práva, pokud jde o jasné informace, právo odstoupit od smlouvy a rozmyslet se, a zakazovaly zálohy. Cílem nové směrnice, o níž bude Evropský parlament příští úterý hlasovat, je vyřešit mezery ve stávajících pravidlech. Nejdůležitější však je, že by návrh rozšířil působnost směrnice EU o timesharingu z roku 1994 na nové produkty, které se na trhu od té doby objevily, jako jsou prázdninové kluby poskytující slevu či dovolená na principu timeshare na výletních nebo říčních lodích a v přívěsných vozech. Rozšířila by rovněž ochranu na důležité oblasti, jako je další prodej timesharingu a výměnné kluby. Nová pravidla by spotřebitelům zajistila stejně kvalitní ochranu po celé EU a vytvořila by na trhu rovné podmínky pro timesharing a některé jiné produkty související s dovolenou.

Co je timesharing?

Timesharing je právo strávit určitou dobu (tzn. jeden nebo několik týdnů) v rekreačním zařízení, a to v konkrétním období během roku po dobu tří let nebo déle. Dovolená timeshare je v mnoha zemích EU velmi populární. Nejvíce spotřebitelů kupujících dovolenou timeshare najdeme ve Velké Británii, Švédsku, Německu, Itálii a Španělsku. Ve Španělsku, Portugalsku, Německu, Itálii a Francii je domácí timesharingový průmysl velmi rozsáhlý. V zemích jako Česká republika, Maďarsko a Polsko se trh s produkty timeshare dovolené rozrůstá.

Stávající směrnice z roku 1994 chrání práva spotřebitelů tím, že:

  • poskytuje kupujícímu právo na informace v brožuře, dříve než podepíše smlouvu,
  • se snaží předcházet „prodeji pod nátlakem“ poskytnutím období nejméně 10 dní, v němž si zákazník může transakci rozmyslet (právo na odstoupení od smlouvy),
  • zakazuje provozovatelům přijímat zálohu od kupujících v průběhu lhůty na rozmyšlenou.

Proč Komise zrevidovala stávající právní předpisy?

Od roku 1994, kdy byla směrnice přijata, došlo na trhu k velkým změnám. Vznikly nové produkty a nové typy smluv, jež nespadají do působnosti právních předpisů. Spotřebitelé, kteří tyto produkty kupují, tedy nemají stejná práva nebo úroveň ochrany. Nové produkty mohou například spotřebiteli umožnit využívání různých druhů rekreačních zařízení (např. výletní nebo říční lodi, přívěsné vozy), platnost smluv může trvat méně než tři roky atd. Dalším problémem je to, že se na další prodej a výměnu v režimu timeshare stávající předpisy nevztahují.

Čeho se bude nová směrnice týkat?

Nová směrnice nahradí původní směrnici moderním, zjednodušeným a uceleným rámcem vztahujícím se na timesharing a dlouhodobé rekreační produkty, jakož i na výměnu a další prodej. Návrh rozšíří rozsah stávajících předpisů, které se tak budou vztahovat na:

  • krátkodobé smlouvy – nyní budou pokryty i smlouvy na dobu kratší než tři roky,
  • movitý majetek – předpisy se budou týkat smluv na timesharing majetku, jako jsou říční nebo výletní lodě nebo přívěsné vozy,
  • dlouhodobé rekreační produkty – ty zahrnují slevu v prázdninových klubech, kde spotřebitelé zaplatí např. 3 000 EUR a získají tak heslo k internetovým stránkám, kde se jim údajně mají nabízet „výrazné slevy“, které jsou často zavádějící, na ubytování, letenky a pronájem automobilů na dovolené., Podle nových předpisů nebudou obchodníci moci požadovat celou platbu za členství v těchto klubech předem, spotřebitelé je budou moci místo toho hradit formou ročních splátek,
  • další prodej produktů timesharingu – mnoho majitelů timesharingu kontaktují obchodní agenti, kteří je žádají o poplatek za další prodej tohoto jejich majetku,
  • výměnu produktů timesharingu – někteří majitelé timesharingu platí dodatečné poplatky za členství ve výměnném klubu, kde mohou vyměnit svůj týden dovolené např. na Kanárských ostrovech za týden v Alpách. Požadavky na doplňkové informace by měly zajistit, aby zákazníci získali o nabídce realistickou představu a nebyli nakonec zklamáni.

Vzhledem k tomu, že pro oblast dlouhodobých rekreačních produktů, dalšího prodeje a systému výměny neexistují právní předpisy, nevztahují se na tuto oblast pravidla pro lhůtu na rozmyšlenou, zálohy a informace pro spotřebitele. To znamená, že spotřebitelé, kteří smlouvu podepíší pod tlakem, mají velmi omezený prostor k tomu, aby si svůj krok rozmysleli. Nová směrnice podpoří práva spotřebitelů na trhu produktů timesharingu a dlouhodobých rekreačních produktů a vytvoří rovné podmínky pro prodejce těchto produktů.

Další informace: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm.


Side Bar