Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1545

Brüssel, 17. oktoober 2008

Komisjon algatab ELi koolipiimakampaania

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel algatab täna Küprosel kogu ELi hõlmava kampaania taaskäivitatud koolipiimaprogrammi toetuseks. Teavituskampaania „Joo piima!” („Milk – Drink it up”) eesmärk on suurendada teadlikkust piimajoomise kasulikkuse ja ELi poolt koolidele pakutavate toetuste suhtes. Limassolis asuva Panagia Triherousa kooli õpilaste poolt korraldatud ja tasakaalustatud toitumisele ning tervislikele söömisharjumustele pühendatud päeva raames annavad põllumajandusvolinik Fisher Boel, tervishoiuvolinik Androulla Vassiliou ja Küprose põllumajandusminister dr Michalis Poynikis avalöögi meelahutuslike ja harivate ürituste sarjale. Kampaania raames kutsutakse noori üles osalema fotovõistlusel „Piima vägi” („Milk Power”).

„Laste söömisharjumused kujunevad välja varajases nooruses ning mängivad sageli kogu edaspidise elu jooksul olulist rolli nende tervisliku seisundi suhtes. ELi koolipiimaprogrammi eesmärk on parandada laste tervist nii praegu kui ka tulevikus, aidates koolidel pakkuda oma õpilastele piimatooteid ning innustades lapsi tervislikult toituma”, ütles volinik Fischer Boel.

Tervishoiuvolinik Androulla Vassilou väljendas veendumust, et koolides õpilastele tervislike toitude ja jookide pakkumine on tervitatav ja vajalik samm võitluses ülekaalulisusega tänases Euroopas. „See on osa ühtsest lähenemisviisist, mille eesmärk on tervislikku toitumist ja kehalist aktiivsust edendavate tegevuspõhimõtete elluviimine mitmetes erinevates valdkondades, alates toidu-, põllumajandus- ja tarbijate sektorist ning lõpetades spordi-, haridus- ja transpordisektoritega", märkis volinik.

ELi noored seisavad täna silmitsi rasvumise, ülekaalu ja halbade toitumisharjumustega seotud probleemidega. 7–11aastastest Küprose noortest 20% on kas rasvunud või ülekaalulised. Selle probleemi üheks oluliseks põhjuseks on halvad toitumisharjumused ja vähene kehaline tegevus, mis võivad ajapikku suurendada südamehaiguste, suhkruhaiguse, insuldi- ja muude terviseprobleemide ohtu hilisemas elus.

Eeltoodust lähtuvalt on EL üheks oma prioriteediks seadnud tervislike toitumisharjumuste toetamise.

ELi laiendatud koolipiimakava eesmärgiks on innustada lapsi tasakaalustatud toitumise ühe osana tarbima piimatooteid, toetades piimatoodete pakkumist koolides ning teistes haridusasutustes. Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovi kohaselt nähakse käesoleva aasta 11. juulil avaldatud määruses ette ELi toetuste maksmine laiema valiku piimatoodete puhul. ELi toetust saavate toodete nimekiri hõlmab nüüdsest nii piima kui ka selle maitsestatud variante (sealhulgas laktoosivabad piimajoogid), suuremat juustuvalikut (sealhulgas madala rasvasisaldusega juustud) ning jogurteid ja hapendatud piimatooted, nagu näiteks pett ja keefir. Samuti nähakse programmi raames ette täies mahus toetuste maksmine lisaks lasteaedadele ja algkoolidele ka keskkoolidele. Programmi uuendused jõustusid 2008./2009. õppeaasta alguses.

Koolipiimakava eeskujul tegi Euroopa Komisjon mõned kuud tagasi ettepaneku kehtestada üleeuroopaline kava, mille kohaselt hakatakse õpilastele jagama tasuta puu- ja köögivilju. Lisaks tasuta puu- ja köögiviljade jagamisele nõutakse kavas, et osalevad liikmesriigid koostaksid riiklikud strateegiad, mis hõlmaksid harivaid ja teadlikkust suurendavaid algatusi ning kogemuste vahetamist. Kõnealust programmi hakatakse rakendama 2009. aastal, kohe pärast selle vastuvõtmist nõukogu poolt.

Need kaks kava aitavad kaasa tervise ja toitumise parandamisele, nagu on sätestatud „Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegias”.

Piima ja ELi koolipiimakavaga seotud teave on järgmisel veebisaidil: www.drinkitup.europa.eu

Põhjalikum teave ELi toitumispoliitika kohta asub järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_en.htm


Side Bar