Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1525

Brussel, 16 oktober 2008,

Het Europese netwerk voor plattelandsontwikkeling gaat van start

Morgen zal de Europese Commissie het startsein geven voor het Europese netwerk voor plattelandsontwikkeling tijdens een conferentie over plattelandsontwikkeling in Cyprus waar tal van hooggeplaatste personen aan deelnemen. Dat netwerk zal beleidsmakers, projectbeheerders, academici en andere belangrijke spelers op het gebied van plattelandsontwikkeling uit de hele Europese Unie bij elkaar brengen, zodat zij makkelijker ideeën, informatie en ervaringen zullen kunnen uitwisselen. Dit zal helpen het plattelandsontwikkelingsbeleid van de Europese Unie geschikt te houden om aan de eisen van de 21e eeuw te voldoen.

Mariann Fischer Boel, Europees commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, heeft het volgende verklaard: "Voor een goed beleid zijn onder meer briljante ideeën, degelijke informatie en praktische ervaring nodig. Het Europese netwerk voor plattelandsontwikkeling zal ons helpen om dit alles met elkaar te delen op pan-Europees niveau. Dit zal er dan weer toe bijdragen dat met ons plattelandsontwikkelingsbeleid nog betere resultaten in het veld zullen kunnen worden geboekt net nu wij dat beleid zo hard nodig hebben om het hoofd te kunnen bieden aan grote uitdagingen op economisch, milieu- en sociaal gebied.".

Het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU speelt een cruciale rol in de plattelandsgebieden van de 27 lidstaten, die 91% van het grondgebied van de EU uitmaken en waar meer dan de helft van haar bevolking woont. Dit beleidsinstrument is van essentieel belang om het concurrentievermogen van land- en bosbouw te vergroten, het milieu te beschermen en groei en werkgelegenheid in de plattelandsgemeenschappen te stimuleren.

Veel lidstaten beschikken reeds over nationale netwerken voor het platteland die hen zullen helpen bij het uitvoeren van maatregelen waarvoor financiële middelen beschikbaar worden gesteld in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU. In die fora worden ideeën, informatie en ervaringen uitgewisseld en dat zal nog nuttiger worden als het ook op Europees niveau kan gebeuren. De resultaten van de gedachtewisselingen via het Europese netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO) zullen van invloed zijn op het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid.

Het startsein voor het ENPO wordt gegeven op een conferentie met als titel "De Europese plattelandsgebieden in actie: de uitdagingen van morgen aangaan".

Aan deze conferentie wordt deelgenomen door ministers, landbouwers, niet-gouvernementele organisaties, ambtenaren, andere belanghebbenden en deskundigen op het gebied van het plattelandsontwikkelingsbeleid, die het huidige beleid onder de loep zullen nemen om te bekijken of het een adequaat antwoord vormt op de problemen waarvoor het Europese platteland zich geplaatst ziet.

De conferentie omvat vijf workshops over de volgende onderwerpen: mondiale concurrentie, klimaatverandering, landbeheer en publieke goederen, de diversiteit van de plattelandsgebieden en succesvol bestuur.

Tot de sprekers behoren:

  • Mariann Fischer Boel, EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling
  • Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor Gezondheidszorg
  • Neil Parish, lid van het Europees Parlement en voorzitter van de commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling van dat parlement
  • vertegenwoordigers van het Franse voorzitterschap van de EU, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Europese Rekenkamer.

Zie voor nadere informatie over de conferentie:

http://www.aimgroup.eu/2008/cyprusagri/index.html


Side Bar