Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI PL

IP/08/1524

Bruxelles, den 16. oktober 2008

Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer: Kommissionen indleder en overtrædelsesprocedure mod Polen og Sverige

Europa-Kommissionen har i dag indledt en overtrædelsesprocedure mod Polen og Sverige, fordi de ikke fuldt ud har gennemført reglerne om ens betingelser for videreanvendelsen af informationer, som produceres, indsamles og deles af offentlige organer i EU. Kommissionen sender åbningsskrivelser (det første led i overtrædelsesproceduren) til Polen og Sverige grundet en ufuldstændig og ukorrekt gennemførelse af EU-direktivet fra 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet). Der er flere bestemmelser i PSI-direktivet, herunder bestemmelser om forbud mod aftaler om eneret og diskriminering, der ikke er gennemført fuldt ud i polsk og svensk lovgivning. Disse bestemmelser er afgørende for at skabe konkurrence og lige vilkår for alle potentielle brugere på markeder med monopol.

"Hver dag benytter borgere i EU tjenester, der er baseret på den offentlige sektors informationer, såsom gps-systemer, vejrudsigter, forsikringsydelser og finansielle ydelser", udtalte Viviane Reding, som er EU-kommissær for samfund og medier. "Fælles EU-regler fremmer videreanvendelsen af dette "råstof" til nye varer og tjenester, der udbydes på tværs af grænser. EU-reglerne om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kan kun bidrage til økonomisk vækst, beskæftigelse og bedre tjenesteydelser, hvis de gennemføres fuldt ud i alle medlemsstater. Derfor må Kommissionen som traktatens vogter sikre sig, at alle medlemsstater overholder reglerne til fulde."

Der er i dag indledt en overtrædelsesprocedure mod Polen, fordi Kommissionen mener, at en række vigtige bestemmelser i PSI-direktivet ikke er gennemført i polsk lovgivning. Det gælder reglerne om personers ret til at videreanvende visse af den offentlige sektors informationer, gebyr for denne anvendelse, ikke-diskriminering mellem brugere, klarhed over, hvilke informationer der kan videreanvendes, licensbetingelser, forbud mod aftaler om eneret (givet af offentlige organisationer til virksomheder, der anvender den offentlige sektors informationer) og behandling af anmodninger om videreanvendelse af informationerne.

Kommissionen har også indledt overtrædelsesprocedurer mod Sverige, fordi en række afgørende bestemmelser i PSI-direktivet enten ikke er gennemført eller ikke er gennemført korrekt i national lovgivning. De vedrører primært bestemmelser vedrørende gebyr, ikke-diskriminering, forbud mod aftaler om eneret, behandling af anmodninger om videreanvendelse af den offentlige sektors information samt det format, informationerne skal gøres tilgængelige i.

Både Polen og Sverige har nu to måneder til at besvare åbningsskrivelsen. Hvis Kommissionen ikke får noget svar, eller hvis medlemsstatens svar ikke er tilfredsstillende, kan Kommissionen beslutte at afgive en begrundet udtalelse (andet led i overtrædelsesproceduren), og hvis medlemsstaten stadig ikke opfylder sine forpligtelser, henvise sagen til EF-Domstolen.

Baggrund:

Organer i den offentlige sektor producerer mange informationer, hvoraf der er kommercielt potentiale i at videreanvende de fleste som grundlag for nye varer og tjenester, såsom juridiske databaser, der tilbyder one-stop-shop af retspraksis og lovgivning, eller kreditvurderingsydelser. Men på trods af deres økonomiske værdi videreanvendes mange af dem ikke.

EU vedtog PSI-direktivet i 2003 for at fjerne de hindringer, der står i vejen for videreanvendelsen af den offentlige sektors informationer efter Kommissionens forslag (IP/02/814). Direktivet indeholder bestemmelser om, hvordan organer i den offentlige sektor skal gøre deres informationer tilgængelige for videreanvendelse, og behandler vigtige spørgsmål, såsom klarhed over hvad der er tilgængeligt, og på hvilke betingelser det er tilgængeligt, fair konkurrence og ikke-diskriminering af alle potentielle brugere.

PSI-direktivet har skabt nye muligheder for den europæiske indholdsindustri. Det har skabt bedre betingelser for, at organer i den offentlige sektor kan formidle, dele og muliggøre videreanvendelsen af deres data.

Kommissionen overvåger gennemførelsen af direktivet og har allerede indledt 15 overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, der ikke har gennemført direktivet rettidigt. I 2007 dømte EF-Domstolen 4 medlemsstater for ikke at have gennemført direktivet (IP/06/1891). Alle 27 medlemsstater har nu omsat direktivet i national ret.

Kommissionen gennemfører oplysningskampagner og fremmer udveksling af god praksis om videreanvendelsen af den offentlige sektors informationer. I juni 2008 lancerede den en offentlig høring om den offentlige sektors informationer forud for den gennemgang af anvendelsen af PSI-direktivet, der i øjeblikket forberedes (IP/08/1017).

Yderligere oplysninger findes på Kommissionens websted om den offentlige sektors informationer: http://europa.eu.int/information_society/policy/psi/


Side Bar