Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1503

Brüssel, 15. oktoober 2008

Kuidas Euroopa toiduainete kvaliteeti paremini väärtustada: komisjon algatab arutelu põllumajandustoodete kvaliteedi kohta

Euroopa Komisjon võttis täna vastu rohelise raamatu, millega algatatakse arutelu selle kohta, kuidas Euroopa põllumajandustootjad saaksid kõige paremini ära kasutada oma toiduainete kvaliteeti. Kuna üleilmastumine hoogustub, ülemeremaade odavate toodete surve suureneb ja tarbijate nõudmised muutuvad, on Euroopa kõige mõjusamaks vahendiks „kvaliteet”. Rohelises raamatus käsitletakse ELis praegu kehtivaid norme, kvaliteedi- ja sertifitseerimiskavasid ning märgistussüsteeme (sealhulgas geograafilised tähised, mahepõllumajandus ning eraõiguslikud ja piirkondlikud toidukvaliteedi sertifitseerimissüsteemid) ning küsitakse, kuidas ELi põllumajanduse tugevaid külgi paremini ära kasutada ning tarbijaid pakutavatest toodetest paremini teavitada. Rohelises raamatus palutakse sidusrühmadel esitada oma seisukoht nende meetmete tõhususe kohta kvaliteedi tagamisel ja toodete kvaliteedist teavitamisel, ning teha ettepanekuid selle parandamiseks. Konsulteerimine kestab 2008. aasta lõpuni. Järgmisel aastal koostatakse selle tulemuste põhjal teatis, millele võivad hiljem järgneda õigusaktide ettepanekud.

„Tiheneva konkurentsiga maailmaturul peavad Euroopa põllumajandustootjad ära kasutama oma peamist tugevust – kvaliteeti,” ütles Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel. „ELi põllumajandustootjad peavad tootma sellise kvaliteediga tooteid, mida tarbijad soovivad, tagama kvaliteedi ning mis võib-olla kõige tähtsam – teavitama sellest piisavalt ka tarbijaid. ELi käsutuses on mitmed poliitilised vahendid ja konkreetsed kvaliteedikavad. Tahame teada asjaosaliste arvamust kõnealuste meetmete toimimise kohta ning seda, kas on vaja veel midagi teha.”

Tervishoiuvolinik Androulla Vassiliou lisas: „Ma olen väga rahul, et saan osaleda toidukvaliteeti käsitleva rohelise raamatu avaldamisel, mis annab meie kodanikele võimaluse esitada oma arvamus ootuste kohta seoses toidukvaliteediga, mida peaksime neile tagama. Roheline raamat on abiks ka meile, et saaksime parandada toidukvaliteedist teavitamist. Seda oleme juba ka saavutanud kehtivate õigusaktidega, mille kohaselt on ELi toiduained toodetud väga rangete toiduohutuse eeskirjade järgi, sealhulgas loomade heaolu ning hügieenieeskirjad.”

Põllumajandustootjate jaoks tähendab kvaliteet õigete omadustega (näiteks tailiha sisaldus) toodete pakkumist ning õigeid tootmisviise (näiteks konkreetsed loomade heaolu meetodid). See on seotud nii põhistandardite järgi toodetud kaupade kui ka suure lisandväärtusega toodetega, mille puhul on kasutatud kindlaid tootmismeetodeid.

Samal ajal avaldavad areneva majandusega riikide tooted, mille tootmishinnad on madalad, üha suuremat survet ELi põllumajandustootjatele Euroopas ja kolmandates riikides. See protsess on hoogustunud tänu üleilmastumisele, kaubanduslepingutele, vabadele turgudele ja piiride kaitse nõrgenemisele. ELi põllumajandustootjad peavad sellega otseselt tegelema. Nad järgivad juba praegu kõige rangemaid tootmisnõudeid maailmas ning neil on oskusteave, kuidas kvaliteettooteid turunõudlust arvestades pakkuda. Seepärast on komisjon veendunud, et selle asemel, et sellistes nõudmistes takistusi näha, on ELi põllumajandustootjatel hea võimalus neid enda kasuks pöörata, pakkudes tarbijatele just seda, mida nad soovivad, ja eristades turul selgelt oma tooted ning saades selle eest ka vastavat tasu.

Roheline raamat on jagatud kolmeks osaks ja selles käsitletakse tootmise miinimumnõudeid ja turustusnorme, konkreetseid ELi kvaliteedikavasid, nagu geograafilised tähised, traditsioonilised eritunnused ja mahepõllumajandus, ning toidukvaliteedi sertifitseerimissüsteeme.

Rohelises raamatus tõstatatakse järgmised küsimused:

  • Kas esmatoodete tootmiskoha (EL/ELi-väline) märkimine peaks olema kohustuslik?
  • Kas tuleks lubada turustada tooteid, mis ei vasta esteetilise või muu sarnase põhjuse tõttu turustusnormidele?
  • Kas EL peaks kindlaks määrama eeskirjad selliste mõistete kohta nagu „talutoode” või „mägipiirkonna toode”?
  • Kuidas tuleks arendada geograafiliste tähiste süsteemi?
  • Kuidas saaks geograafiliste tähiste kaitset kolmandates riikides tõhustada?
  • Kuidas saaks ELi mahepõllumajandustoodete ühtse turu toimimist tõhustada?
  • Kuidas saaks tootmist ELi äärepoolseimates piirkondades suurendada?
  • Kas on vaja uusi ELi kavasid, eelkõige keskkonnakaitse valdkonnas? Kui jah, siis kuidas hoida halduskoormust võimalikult väiksena?
  • Kuidas vältida ohtu tarbijaid sertifitseerimissüsteemidega eksitada?

Lisateabe saamiseks ja konsultatsiooniprotsessis osalemiseks vt http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm


Side Bar