Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

Bruselj, 13. oktobra 2008

Znanstveniki opozarjajo, da lahko uporaba prenosnih glasbenih predvajalnikov ogroža zdravje

Po mnenju, ki ga je danes objavil Znanstveni odbor EU za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja, lahko dolgotrajno poslušanje s prenosnih glasbenih predvajalnikov pri visoki glasnosti povzroči trajno okvaro sluha. Znanstveno mnenje kaže, da lahko od 5 % do 10 % uporabnikov prenosnih glasbenih predvajalnikov, ki glasbo posluša več kot eno uro na dan vsak teden pri visoki glasnosti najmanj pet let, trajno izgubi sluh. Evropska komisija je neodvisni znanstveni odbor zaprosila, da to vprašanje prouči zaradi razširjene uporabe prenosnih glasbenih predvajalnikov in velikega števila mladih, ki so izpostavljeni takemu hrupu. Znanstveniki potrjujejo, da je zaskrbljenost upravičena, Evropska komisija pa bo zdaj z državami članicami in zainteresiranimi stranmi proučila možne ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli, da bi otroke in mladostnike bolje zaščitili pred izpostavljenostjo zvoku iz prenosnih glasbenih predvajalnikov in drugih podobnih naprav.

„Zaskrbljena sem nad velikim številom oseb, zlasti mladih, ki pogosto poslušajo zelo glasno glasbo s prenosnih glasbenih predvajalnikov in mobilnih telefonov ter si lahko s tem nevede trajno poškodujejo sluh. Ker znanstvene ugotovitve kažejo na neizogibno tveganje, se moramo hitro odzvati. Predvsem pa moramo povečati ozaveščenost potrošnikov in javnost seznaniti s temi informacijami. Prav tako pa moramo ob upoštevanju tega znanstvenega mnenja ponovno proučiti veljavne nadzorne mehanizme in zagotoviti njihovo popolno učinkovitost ter slediti razvoju nove tehnologije,“ je izjavila evropska komisarka za varstvo potrošnikov, Meglena Kuneva.

Obstoječi predpisi

V Evropi že obstaja varnostni standard, v skladu s katerim je raven hrupa iz prenosnih glasbenih predvajalnikov omejena na 100 dB. Zaradi prekomernega izpostavljanja takim virom hrupa pa je zaskrbljenost glede slušnih okvar vedno večja. Take okvare je mogoče v veliki meri preprečiti z ukrepi, kot sta zmanjšanje stopnje glasnosti in trajanja izpostavljenosti hrupu. Znanstveni odbor EU je v svojem mnenju poudaril, da lahko uporabniki prenosnih glasbenih predvajalnikov že po petih urah poslušanja glasbe na teden pri visoki glasnosti (več kot 89 decibelov) prekoračijo trenutno veljavne dopustne zgornje meje za hrup na delovnem mestu. Uporabnik, ki glasno glasbo posluša daljše obdobje, lahko po petih letih trajno izgubi sluh. To velja za približno 5–10 % uporabnikov glasbenih predvajalnikov, kar predstavlja 2,5–10 milijonov ljudi v EU.

Kaj bo ukrenila Komisija?

Evropska komisija je naročila znanstveno študijo, ker narašča zaskrbljenost zaradi ogroženosti sluha, zlasti mladoletnikov in otrok, kot posledice njihovih dejavnosti v prostem času, npr. uporabe prenosnih glasbenih predvajalnikov. Komisija bo na podlagi teh znanstvenih dokazov v začetku leta 2009 v Bruslju organizirala konferenco, na kateri bo z državami članicami, industrijskim sektorjem, potrošniki in drugimi zainteresiranimi stranmi proučila ugotovitve znanstvenega odbora, potekale pa bodo tudi razprave o nadaljnjem ukrepanju. Na seminarju bodo obravnavali varnostne ukrepe, ki jih lahko sprejmejo uporabniki, pa tudi tehnične rešitve za čim večje zmanjšanje slušnih okvar ter potrebo po novih predpisih ali pregledu obstoječih varnostnih standardov za zaščito potrošnikov.

Kaj lahko storijo potrošniki?

Za uporabnike prenosnih glasbenih predvajalnikov, ki se želijo zaščititi pred slušnimi okvarami, je že na voljo nekaj zelo praktičnih varnostnih ukrepov. Uporabniki lahko na primer preverijo, ali njihova naprava omogoča nastavitev najvišje glasnosti, ročno zmanjšajo glasnost, lahko pa se tudi izognejo dolgotrajnejšemu poslušanju.

Ozadje

Splošno znano je, da lahko dolgotrajna izpostavljenost prekomernemu hrupu povzroči okvaro sluha. Na delovnih mestih so bile za zaščito delavcev določene dovoljene meje hrupa. Zvoki iz okolja, na primer zaradi prometa, gradbišč, letal ali sosedov, katerim smo vsi izpostavljeni, so lahko zelo moteči, vendar v večini primerov ne dosegajo glasnosti, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.

V zadnjih nekaj letih so okvare sluha zaradi hrupa v prostem času vse pogostejše, ker je lahko njegova glasnost zelo visoka in ker mu je izpostavljen vedno večji delež prebivalstva, še posebej mladih. Nova generacija prenosnih glasbenih predvajalnikov, ki lahko predvajajo zelo glasen zvok, hkrati pa ohranjajo visoko kakovost predvajanega zvoka, povzroča vse večjo zaskrbljenost. Nevarnost okvare sluha je odvisna od glasnosti zvoka in trajanja izpostavljenosti.

V zadnjih letih je prodaja prenosnih glasbenih predvajalnikov, zlasti predvajalnikov MP3, narasla. V EU se na splošno ocenjuje, da naj bi približno 50 do 100 milijonov ljudi dnevno poslušalo glasbo s prenosnih glasbenih predvajalnikov. Po ocenah naj bi bilo v zadnjih štirih letih prodanih 184–246 milijonov vseh prenosnih zvočnih naprav in 124–165 milijonov predvajalnikov MP3. Prenosne glasbene predvajalnike po vsej EU dnevno uporablja več milijonov ljudi, ki jim ob neustrezni uporabi grozi okvara sluha.

Besedilo mnenja je na voljo na: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Poljudna različica mnenja je na voljo na:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Podatki o Znanstvenem odboru EU za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja so na voljo na:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar