Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

Briuselis, 2008 m. spalio 13 d.

Mokslininkai įspėja apie nešiojamųjų muzikos grotuvų pavojų sveikatai

Šiandien paskelbtoje ES kylančių ir naujai nustatomų pavojų sveikatai mokslinio komiteto nuomonėje teigiama, kad ilgai ir garsiai klausantis nešiojamųjų muzikos grotuvų galima patirti ilgalaikių klausos sutrikimų. Mokslinėje nuomonėje nurodoma, kad 5–10 proc. nešiojamųjų muzikos grotuvų klausytojų rizikuoja negrįžtamai prarasti klausą, jei grotuvo garsiai klausosi ilgiau kaip vieną valandą per dieną kiekvieną savaitę mažiausiai penkerius metus. Atsižvelgdama į didelį nešiojamųjų muzikos grotuvų populiarumą ir į labai padidėjusį jų garsiai besiklausančių jaunuolių skaičių, Europos Komisija nepriklausomo mokslinio komiteto paprašė išnagrinėti šį klausimą. Mokslininkai patvirtino, kad nerimaujama ne be priežasties, todėl Europos Komisija drauge su valstybėmis narėmis ir susijusiomis šalimis išnagrinės galimas geresnės vaikų ir paauglių apsaugos nuo nešiojamųjų muzikos grotuvų ir kitų panašių prietaisų daromos žalos priemones.

Už vartotojų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Man neramu, kad tiek daug jaunuolių, visų pirma tų, kurie dažnai labai garsiai klausosi nešiojamųjų muzikos grotuvų ir mobiliųjų telefonų, gali nesąmoningai visam gyvenimui pakenkti klausai. Iš mokslininkų išvadų matyti, kad pavojaus tikrai esama, todėl turime reaguoti greitai. Svarbiausia, kad apie tai sužinotų vartotojai ir ši informacija būtų paskelbta viešai. Vadovaujantis šiais moksliniais patarimais, taip pat reikėtų dar kartą patikrinti, kaip vykdoma kontrolė, ir įsitikinti, kad ji tikrai veiksminga ir nėra pasenusi, palyginti su naujosiomis technologijomis.“

Dabartinės taisyklės

Europos saugumo standartai, kuriais nešiojamųjų muzikos grotuvų skleidžiamo garso stiprumas ribojamas iki 100 dB, jau yra nustatyti, dabar labiau susirūpinta žala, kuri daroma tokių grotuvų klausantis per ilgai. Žalos klausai galima išvengti, pavyzdžiui, sumažinus sklindančio garso stiprumą ir trukmę. ES mokslinio komiteto nuomonėje pabrėžiama, kad nešiojamųjų muzikos grotuvų klausytojai – garsiai (didesniu nei 89 decibelų stiprumu) klausantys grotuvo bent penkias valandas per savaitę – girdi triukšmą, viršijantį dabartines darbo vietoje leidžiamo triukšmo ribas. Asmenys, besiklausantys grotuvo dar ilgiau, po penkerių metų rizikuoja negrįžtamai prarasti klausą. Tai galėtų atsitikti vidutiniškai 5–10 proc. visų klausytojų, t. y. nuo 2,5 iki 10 milijonų Europos Sąjungos gyventojų.

Kokių veiksmų imsis Komisija?

Europos Komisija paprašė atlikti mokslinį tyrimą, nes vis labiau nerimaujama dėl pavojaus klausai, ypač kai paaugliai ir vaikai leidžia laisvalaikį klausydamiesi nešiojamojo muzikos grotuvo. 2009 m. pradžioje Komisija Briuselyje surengs konferenciją, kad drauge su valstybėmis narėmis, pramonės atstovais, vartotojais ir kitomis susijusiomis šalimis remdamasi moksliniais įrodymais įvertintų mokslinio komiteto išvadas ir aptartų ateities planus. Konferencijoje bus aptartos atsargumo priemonės, kurių galėtų imtis vartotojai, nagrinėjami techniniai sprendimai, kaip sumažinti žalą klausai, taip pat svarstomas poreikis sugriežtinti ar persvarstyti galiojančius saugumo standartus, skirtus vartotojams apsaugoti.

Ką daryti vartotojams?

Nešiojamųjų muzikos grotuvų klausytojai patys gali imtis tam tikrų labai paprastų atsargumo priemonių: patikrinti, ar jų grotuve galima nustatyti mažesnį didžiausią garsą, ar jie gali sumažinti garsą patys, taip pat per ilgai nesiklausyti nešiojamojo muzikos grotuvo, kad nepakenktų klausai.

Bendroji informacija

Gerai žinoma, kad ilgai girdint per didelį triukšmą galima pakenkti klausai. Darbuotojams apsaugoti buvo nustatytos darbo vietoje leistino triukšmo ribos. Aplinkiniai garsai, kuriuos žmonės nuolat girdi, pvz., eismo, statybos darbų, lėktuvų arba kaimynų keliamas triukšmas, gali labai erzinti, tačiau dažniausiai nebus tiek stiprūs, kad pakenktų klausai.

Pastaraisiais metais laisvalaikio metu girdimas triukšmas pradėjo kelti rimtą pavojų klausai, nes triukšmas gali būti labai didelis ir jį girdi vis daugiau žmonių, ypač jaunuolių. Vis labiau nuogąstaujama dėl naujos kartos nešiojamųjų muzikos grotuvų keliamo pavojaus, nes jų labai kokybiško garso stiprumas gali būti labai didelis. Žalos klausai pavojus tiesiogiai susijęs su garso stiprumu ir trukme.

Pastaraisiais metais parduodamų nešiojamųjų muzikos grotuvų, visų pirma MP3, skaičius labai išaugo. Manoma, kad nešiojamųjų muzikos grotuvų ES kasdien klausosi vidutiniškai nuo 50 iki 100 milijonų žmonių. Apskaičiuota, kad per paskutinius ketverius metus buvo parduota nuo 184 iki 246 milijonų įvairių nešiojamųjų garso prietaisų, o MP3 grotuvų nuo 124 iki 165 milijonų. Visoje ES milijonai žmonių kasdien klausosi nešiojamųjų muzikos grotuvų, o jei jie tai daro netinkamai, rizikuoja patys pakenkti klausai.

Nuomonės tekstą rasite adresu http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Plačiajai visuomenei parengtą nuomonės versiją rasite adresu

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Bendrą informaciją apie kylančių ir naujai nustatomų pavojų sveikatai mokslinį komitetą rasite adresu

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar