Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

Bryssel 13. lokakuuta 2008

Kannettava musiikkisoitin vaarantaa kuulosi

Musiikkisoittimen kuunteleminen pitkään suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita, varoittaa EU:n kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea lausunnossaan. Lausunnon mukaan musiikkisoitinten käyttäjistä 5–10 prosentin kuulo on vaarassa heikentyä pysyvästi, jos he kuuntelevat soitintaan suurella äänenvoimakkuudella yli tunnin päivässä joka viikko vähintään viiden vuoden ajan. Koska kannettavien musiikkisoitinten käyttö on erittäin yleistä ja yhä useampi niitä käyttävä nuori altistuu suurille äänenvoimakkuuksille, Euroopan komissio pyysi riippumatonta tiedekomiteaa selvittämään asiaa. Tiedekomitea vahvistaa, että huoleen on aihetta. Komissio aikookin nyt yhdessä EU:n jäsenvaltioiden ja asiaan liittyvien tahojen kanssa selvittää keinoja, joilla lapsia ja nuoria voitaisiin paremmin suojella kannettavista musiikkisoittimista ja vastaavista laitteista tulevalta melulta.

EU:n kuluttajansuojakomissaari Meglena Kuneva on huolissaan siitä, että niin monet saattavat tietämättään vaurioittaa kuuloaan peruuttamattomasti. Etenkin nuoret kuuntelevat aktiivisesti musiikkia soittimistaan ja matkapuhelimistaan ja monesti suurella äänenvoimakkuudella. Tiedekomitean havainnot osoittavat, että riski on selvästi olemassa, ja siihen on reagoitava nopeasti. ”Aivan ensimmäiseksi ihmiset on saatava tietoisiksi tästä ongelmasta”, toteaa komissaari. ”Lisäksi on tarkasteltava käytössä olevia turvamääräyksiä näiden tulosten valossa ja varmistettava, että ne toimivat ja pysyvät uuden teknologian vauhdissa”, komissaari jatkaa.

Nykyiset säännöt

Voimassa olevalla eurooppalaisella turvallisuusnormilla rajoitetaan kannettavan musiikkisoittimen äänenvoimakkuus 100 desibeliin. Näin voimakkaalle äänelle altistuminen on kuitenkin herättänyt yhä enemmän huolta kuulovaurioista. Vaurioita voidaan estää pitkälti esimerkiksi pienentämällä äänenvoimakkuutta ja lyhentämällä altistusaikaa. EU:n tiedekomitea tuo lausunnossaan esiin, että jos musiikkilaitteen käyttäjä kuuntelee musiikkia vain viisikin tuntia viikossa suurilla äänenvoimakkuuksilla (yli 89 dB), melualtistuksen taso ylittää nykyiset työpaikoille asetetut rajat. Pitkäaikainen kuuntelu saattaa johtaa pysyvään kuulovaurioon viidessä vuodessa. Tällaisia käyttäjiä on arviolta 5–10 prosenttia kaikista käyttäjistä – EU:ssa heitä saattaa olla 2,5–10 miljoonaa.

Mihin komissio ryhtyy?

Euroopan komissio pyysi tieteellistä tutkimusta, koska yhä enemmän tuotiin esiin huolestumista siitä, että etenkin nuorten ja lasten kuulo voi olla vaarassa esimerkiksi kannettavien musiikkisoitinten käytön seurauksena. Nyt saadun tieteellisen näytön pohjalta komissio järjestää alkuvuodesta 2009 Brysselissä konferenssin, jossa arvioidaan tiedekomitean havaintoja yhdessä EU-maiden, alan teollisuuden, kuluttajien ja muiden osapuolten kanssa ja keskustellaan tulevista toimista.

Tilaisuudessa pohditaan varotoimia, joihin laitteiden käyttäjät voisivat ryhtyä, ja etsitään teknisiä ratkaisuja kuulovaurioiden minimoimiseksi. Lisäksi selvitetään, olisiko kuluttajien suojelemiseksi vahvistettava uusia määräyksiä tai tarkistettava voimassa olevia turvallisuusnormeja.

Mitä kuluttajat voivat tehdä?

Musiikkisoittimen kuuntelijalla on jo nyt käytettävissään käteviä keinoja suojata itseään. Laitteessa saattaa olla rajoitin, jolla voi säätää äänenvoimakkuuden enimmäistason. Ääntä voi säätää pienemmälle tietysti myös käsin. Lisäksi käyttäjä voi rajoittaa kuunteluaikaa kuulonsa säästämiseksi.

Taustaa

On yleisesti tunnustettua, että pitkäaikainen altistuminen voimakkaille äänille voi vaurioittaa kuuloa. Työntekijöiden suojelemiseksi on asetettu rajoituksia työpaikoilla sallitulle melutasolle. Ihmiset altistuvat myös ympäristönsä melulle – liikenteen, rakennustöiden, lentokoneiden tai naapuruston äänille. Se voi olla hyvinkin ärsyttävää, mutta useimmissa tapauksissa äänet eivät ole niin kovia, että kuulo olisi vaarassa.

Vapaa-ajan toiminnasta syntyvästä melusta on viime vuosina tullut merkittävä uhka kuulolle. Tällainen melu voi olla hyvin voimakasta, ja sille altistuu yhä suurempi osa väestöstä, etenkin nuoriso. Yhä enemmän on huolestuttu uuden sukupolven kannettavista musiikkisoittimista, jotka pystyvät tuottamaan erittäin voimakasta ääntä äänenlaadun kärsimättä. Kuulovaurioriski riippuu äänenvoimakkuudesta ja altistumisajasta.

Musiikkilaitteitten ja etenkin mp3-soittimien myynti on viime vuosina kasvanut dramaattisesti. Kannettavaa musiikkisoitinta kuuntelee päivittäin karkeasti arvioiden 50–100 miljoonaa ihmistä EU:ssa. Viimeisten neljän vuoden aikana kaikkia kannettavia audiolaitteita on myyty arviolta 184–246 miljoonaa kappaletta, mp3-soittimia 124–165 miljoonaa. Miljoonat ihmiset EU:ssa käyttävät kannettavia musiikkisoittimia päivittäin, ja jos he eivät käytä niitä oikein, heidän kuulonsa on vaarassa.

Tiedekomitean lausunto:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Lausunto yleistajuisena:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Taustatietoja tiedekomiteasta:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar