Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2008

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τους κινδύνους της υγείας λόγω της έκθεσης στο θόρυβο των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής

Η χρήση προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη της ακοής, σύμφωνα με γνώμη της επιστημονικής επιτροπής για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) της ΕΕ, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Η επιστημονική γνώμη καταδεικνύει ότι το 5-10% των ατόμων που ακούν μουσική με προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής διατρέχουν τον κίνδυνο μόνιμης απώλειας της ακοής, αν χρησιμοποιούν την εν λόγω συσκευή για περισσότερο από μία ώρα ημερησίως κάθε εβδομάδα σε υψηλή ένταση για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή να εξετάσει αυτό το θέμα, λόγω της διαδεδομένης χρήσης προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής και της αύξησης του αριθμού των νέων που εκτίθενται σε αυτό το θόρυβο. Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας και, ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει, μαζί με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους, ενδεχόμενα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την καλύτερη προστασία των παιδιών και των εφήβων από την έκθεση στο θόρυβο των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής και άλλων παρεμφερών συσκευών.

Η αρμόδια για θέματα καταναλωτών επίτροπος, κυρία Meglena Kuneva, δήλωσε: «ανησυχώ για το γεγονός ότι τόσοι πολλοί νέοι, ιδιαίτερα, οι οποίοι χρησιμοποιούν συχνά τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και τα κινητά τηλέφωνα σε υψηλή ένταση, μπορεί, χωρίς να το γνωρίζουν, να προκαλούν ανεπανόρθωτη ζημιά στην ακοή τους. Τα επιστημονικά πορίσματα καταδεικνύουν την ύπαρξη σαφούς κινδύνου, και πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα. Κυρίως, πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον καταναλωτή και να θέσουμε αυτή την πληροφορία στη διάθεση του κοινού. Πρέπει επίσης να επανεξετάσουμε τους υπάρχοντες τρόπους ελέγχου, με βάση την επιστημονική αυτή γνώμη, για να διασφαλίσουμε την πλήρη αποτελεσματικότητά τους και τη συμμόρφωσή τους προς τη νέα τεχνολογία».

Οι ισχύοντες κανόνες

Ήδη υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας, το οποίο περιορίζει το επίπεδο θορύβου των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής στα 100 dB, αλλά υπάρχει αυξημένη ανησυχία ότι προκαλείται βλάβη της ακοής λόγω υπερβολικής έκθεσης σε αυτές τις πηγές θορύβου. Η εν λόγω βλάβη μπορεί να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό με τη λήψη μέτρων όπως η μείωση των επιπέδων και της διάρκειας της έκθεσης στο θόρυβο.

Η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής της ΕΕ υπογραμμίζει ότι οι χρήστες των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής - εάν ακούν για μόνο 5 ώρες την εβδομάδα σε υψηλή ένταση (που υπερβαίνει τα 89 ντεσιμπέλ) - υπερβαίνουν τα όρια που ισχύουν για τον επιτρεπόμενο θόρυβο στο χώρο εργασίας. Οι χρήστες που ακούν μουσική υπό αυτές τις συνθήκες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα διατρέχουν κίνδυνο μόνιμης απώλειας της ακοής έπειτα από 5 χρόνια. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 5-10% των χρηστών, που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 10 εκατομμυρίων ατόμων στην ΕΕ.

Τι θα κάνει τώρα η Επιτροπή;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την επιστημονική μελέτη λόγω αυξημένων ανησυχιών σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ακοή, ιδίως για τους εφήβους και τα παιδιά, ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως η χρήση των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής. Με βάση τα επιστημονικά αυτά στοιχεία, η Επιτροπή διοργανώνει στις αρχές του 2009 συνέδριο στις Βρυξέλλες με σκοπό την αξιολόγηση των πορισμάτων της επιστημονικής επιτροπής με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία, τους καταναλωτές και άλλους ενδιαφερόμενους, και τη συζήτηση των περαιτέρω ενεργειών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα εξεταστούν οι προφυλάξεις που μπορούν να λάβουν οι χρήστες, καθώς και οι τεχνικές λύσεις για την ελαχιστοποίηση της βλάβης της ακοής και η ανάγκη για περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις ή αναθεωρήσεις των υφιστάμενων προτύπων ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές;

Οι χρήστες των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής μπορούν ήδη να λάβουν ορισμένες πολύ πρακτικές προφυλάξεις, όπως να ελέγξουν τη συσκευή τους για να διαπιστώσουν εάν μπορεί να ρυθμιστεί μια μέγιστη ένταση ώστε να διατηρείται η ένταση χαμηλότερη, ή μπορούν να χαμηλώνουν την ένταση με το χέρι, καθώς και να φροντίζουν ώστε να μην χρησιμοποιούν τη συσκευή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα για να προστατεύσουν εν προκειμένω την υγεία τους.

Πλαίσιο

Αναγνωρίζεται σαφώς ότι η μακροχρόνια έκθεση σε υπερβολικό θόρυβο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Για την προστασία των εργαζομένων έχουν θεσπιστεί όρια για τα επίπεδα του θορύβου που επιτρέπεται στο χώρο εργασίας. Οι περιβαλλοντικοί ήχοι στους οποίους εκτίθεται το ευρύ κοινό - όπως ο θόρυβος της κυκλοφορίας, των οικοδομικών εργασιών, των αεροσκαφών ή της γειτονιάς - μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικοί, αλλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, η έντασή τους δεν είναι τόσο υψηλή ώστε να βλάψει την ακοή.

Τα τελευταία χρόνια, ο ψυχαγωγικός θόρυβος έχει καταστεί σημαντική απειλή για την ακοή, λόγω του ότι μπορεί να φθάσει σε πολύ υψηλές εντάσεις και του ότι εκτίθεται σ’ αυτόν ένα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού, και ιδιαίτερα οι νέοι. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ανησυχίες σχετικά με την έκθεση στη νέα γενιά των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής, οι οποίες μπορούν να αναπαράγουν ήχους σε πολύ υψηλές εντάσεις χωρίς απώλεια της ποιότητας. Ο κίνδυνος βλάβης της ακοής εξαρτάται από την ένταση του ήχου και από το χρόνο έκθεσης.

Τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής εκτινάχθηκαν στα ύψη, ιδίως δε των συσκευών αναπαραγωγής MP3 (MP3 players). Συνολικά στην ΕΕ εκτιμάται ότι περίπου πενήντα έως εκατό εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να ακούν φορητές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής σε καθημερινή βάση. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει εκτιμηθεί ότι οι πωλήσεις των εν λόγω συσκευών κυμαίνονται μεταξύ 184-246 εκατομμυρίων για όλες τις φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου και μεταξύ 124-165 εκατομμυρίων για τις συσκευές αναπαραγωγής MP3. Σε ολόκληρη την ΕΕ πολλά εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής καθημερινά και, αν δεν τις χρησιμοποιούν σωστά, διατρέχουν κίνδυνο βλάβης της ακοής.

Το κείμενο της γνώμης διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Η εκλαϊκευμένη έκδοση της γνώμης:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Πληροφορίες για την ΕΕΑΝΚΥ

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar