Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

Bruselj, 8. oktobra 2008

Potrošniki: Komisija predlaga pravice za kupce za vso EU

Evropska komisija je danes objavila predloge pravic za vso EU, da bodo potrošniki lažje nakupovali po internetu in na glavni nakupovalni ulici. Nov predlog bo potrošnikom, ne glede na to, kje v EU nakupujejo, zagotovil jasne informacije o ceni in dodatnih stroških in pristojbinah, preden podpišejo pogodbo. Okrepil bo varstvo potrošnikov pred pozno dobavo ali nedobavo ter opredelil pravice za potrošnike po vsej EU v zvezi z vprašanji, kot so obdobja za razmislek, vračila, povračila denarja, popravila in garancije ter nepošteni pogodbeni pogoji. Predlagana direktiva o pravicah potrošnikov poenostavlja štiri obstoječe direktive o pravicah potrošnikov EU in jih združuje v en sklop pravil. Ciljno je usmerjena v e-trgovino kot del obsežne prenove in okrepitve obstoječih pravic potrošnikov EU na spletu in glavnih nakupovalnih ulicah. Cilj je okrepiti zaupanje potrošnikov in hkrati zmanjšati birokratske ovire, ki omejujejo podjetja znotraj nacionalnih meja ter potrošnikom preprečujejo dostop do večje izbire in konkurenčnih ponudb. Standardni sklop potrošniških pogodbenih pogojev bo stroške usklajevanja znatno zmanjšal, in sicer za do 97 % za trgovce, ki poslujejo po vsej EU. Predlagana direktiva krepi obstoječe varstvo potrošnikov na glavnih področjih, na katerih je bilo v zadnjih letih veliko število pritožb, na primer na področju prodaje pod pritiskom. Zakonodajo prilagaja novi tehnologiji in prodajnim metodam, kot so na primer m-trgovina in spletne dražbe „ebay“. Nov predlog jasno zahteva, da so informacije o pravicah potrošnikov jasno prikazane na prodajnem mestu.

Meglena Kuneva, komisarka EU za varstvo potrošnikov, je povedala: „Glede na to, da so proračuni gospodinjstev obremenjeni, državljani pa zaskrbljeni zaradi svoje kupne moči, še nikoli ni bilo tako pomembno, da lahko potrošniki primerjajo cene in iščejo najbolj ugodne nakupe. Ta nova pravila so oblikovana tako, da krepijo varstvo potrošnikov in zapolnjujejo vrzeli na glavnih področjih, ki slabijo zaupanje potrošnikov. Enotni trg ima možnost, da zagotovi veliko več izbire in priložnosti za potrošnike. Toda za to potrebujemo varnostno mrežo pravic za vso EU, tako da imajo potrošniki zaščito, ki jo potrebujejo, da lahko mirno iščejo ugodne ponudbe.“

Glavna dejstva in podatki

Internet je eno najbolj mogočnih orodij, ki so jih potrošniki kdaj koli imeli. Zagotavlja številne informacije v zvezi z izdelki in cenami ter omogoča preprost dostop do večjega števila trgovcev kot kdaj koli prej. Po internetu nakupuje že 150 milijonov državljanov EU, kar je tretjina vseh prebivalcev. Do sedaj jih samo 30 milijonov po spletu nakupuje prek meja v EU.

Na splošno čezmejni kupci povprečno porabijo 800 EUR na leto, tj. skupaj 24 milijard EUR, kar kaže na ogromen potencial notranjega trga, če bi več ljudi zaupalo v nakupovanje izven nacionalnih meja.

Sedanja pravila

Sedanja pravila EU o varstvu potrošnikov so rezultat štirih direktiv EU, in sicer direktive o nepoštenih pogodbenih pogojih[1], direktive o prodajah in garancijah[2], direktive o prodaji na daljavo[3] in direktive o prodaji od vrat do vrat[4]. Te direktive vključujejo nekatere minimalne zahteve. Države članice so v preteklih letih neusklajeno dodajale pravila, zaradi česar je pogodbeno pravo EU mozaik 27 sklopov različnih pravil, kot so na primer različne obveznosti informiranja, različna obdobja za razmislek, ki so lahko dolga od 7 do 15 dni, in različne obveznosti v zvezi s povračili denarja in popravili.

Novi predlog

Direktiva o pravicah potrošnikov se nanaša na pogodbe za prodajo blaga in storitev od podjetja do potrošnika (B2C). Na splošno so zajete vse pogodbe, tj. nakupi v trgovini, na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

  • Predpogodbene informacije. V skladu z Direktivo mora trgovec potrošniku zagotoviti jasen sklop informacij za vse potrošniške pogodbe, tako da potrošniki lahko sprejemajo ozaveščene odločitve, na primer glavne značilnosti izdelka, fizični naslov in identiteta trgovca, cena, vključno z davki, vsi dodatni stroški tovorjenja, dobave ali poštne pristojbine.
  • Pravila o dobavi in prenosu tveganja na potrošnika (ki se sedaj ne urejajo na ravni EU). Trgovec ima na voljo največ 30 koledarskih dni od podpisa pogodbe, da blago dobavi potrošniku. Trgovec prevzame tveganje in stroške poslabšanja in izgube blaga do trenutka, ko potrošnik prejme blago. Za pozno dobavo ali nedobavo bo potrošnik imel pravico do čim prejšnjega povračila denarja, najpozneje pa 7 dni od datuma dobave, kar je novost v večini držav članic.
  • Obdobja za razmislek (prodaje na daljavo, npr. prodaje po internetu, mobilnem telefonu, katalogu ali prodaje pod pritiskom). Po vsej EU bo uvedeno obdobje 14 koledarskih dni za razmislek. Prav tako bo uveden preprost standardni obrazec za odstop od pogodbe.
  • Popravila, zamenjava, garancije. Za večjo gotovost bo vsem potrošnikom, ki kupijo izdelek z napako, na voljo enak standardni sklop pravnih sredstev (tj. najprej popravilo ali zamenjava, nato pa znižanje cene ali povračilo denarja).
  • Nepošteni pogodbeni pogoji. Sestavljena bosta nov črni seznam nepoštenih pogodbenih pogojev, ki so prepovedani po vsej EU v vseh primerih, in siv seznam pogodbenih pogojev za vso EU, ki se štejejo za nepoštene, če trgovec ne dokaže nasprotno.

Prav tako je okrepljeno varstvo na mnogih področjih, vključno s:

  • spletnimi dražbami. V skladu z Direktivo morajo dražbe, vključno z e-dražbami, izpolnjevati standardne zahteve informiranja.
  • prodajo pod pritiskom. Varstvo pred prodajo pod pritiskom – prodaja zunaj poslovnih prostorov/„neposredna prodaja“ je znatno okrepljena v odziv na veliko število pritožb potrošnikov, zlasti v primerih prodaje pod pritiskom, kadar varstvo potrošnikov ni bilo zagotovljeno ali ni bilo zadostno – s širšo novo opredelitvijo pogodb za neposredno prodajo in drugih korakov za zapolnitev vrzeli.

Kaj sledi?

Direktivo o pravicah potrošnikov morajo odobriti Evropski parlament in vlade EU v Svetu ministrov.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] Direktiva Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah.

[2] Direktiva 1999/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij.

[3] Direktiva 97/7/ES o prodaji na daljavo.

[4]Direktiva Sveta 85/577/EGS o prodaji od vrat do vrat.


Side Bar