Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

Bruxelles, 8 octombrie 2008

Protecția consumatorilor: Comisia propune drepturi la nivelul UE pentru cumpărători

Comisia Europeană prezintă astăzi o propunere care conține drepturi la nivelul UE menite să faciliteze cumpărăturile consumatorilor pe internet și la punctele de vânzare. Noua propunere le va garanta consumatorilor, de câte ori aceștia își fac cumpărăturile în UE, o informare clară cu privire la prețuri și la taxele suplimentare înainte de semnarea contractului. Aceasta va consolida protecția consumatorilor împotriva livrării cu întârziere și a neefectuării livrării și va acorda consumatorilor drepturi solide la scară comunitară, în ceea ce privește perioadele de gândire, returnările, rambursările, reparațiile și garanțiile, precum și clauzele contractuale abuzive. Directiva propusă privind drepturile consumatorilor simplifică patru directive existente în acest domeniu, pe care le regrupează într-un ansamblu unic de norme. Ea vizează comerțul electronic în cadrul unor importante revizuiri și ameliorări ale drepturilor existente ale consumatorilor din UE în materie de comerț on-line și de comerț cu amănuntul. Obiectivul este creșterea încrederii consumatorilor și, în același timp, simplificarea formalităților administrative care îngrădesc întreprinderile în interiorul granițelor naționale, privând astfel consumatorii de o alegere mai vastă și de oferte competitive. Stabilirea unui ansamblu de clauze contractuale standard pentru consumatori va permite o reducere semnificativă, de până la 97%, a costurilor de conformare pentru comercianții care desfășoară activități la scara UE. Directiva propusă consolidează protecția existentă a consumatorilor în domenii esențiale unde au fost depuse numeroase plângeri în ultimii ani, cum ar fi vânzarea sub presiune. Ea adaptează legislația la noile tehnologii și metode de vânzare, de exemplu, comerțul mobil („m-commerce”) și licitațiile on-line pe site-uri de tipul ebay. Propunerea conține o cerință explicită privind afișarea de informații clare cu privire la drepturile consumatorilor la punctul de vânzare.

Comisarul european pentru protecția consumatorilor, Meglena Kuneva, a afirmat: „Deoarece bugetele familiale sunt în prezent supuse unei mari presiuni și puterea de cumpărare este una dintre principalele preocupări ale cetățenilor, nu a fost niciodată mai important pentru consumatori să fie în măsură să compare prețurile și să caute oferta cea mai avantajoasă. Aceste noi norme vizează consolidarea protecției și acoperirea lacunelor legislației în domenii cheie care subminează încrederea consumatorilor. Piața unică are potențialul de a furniza consumatorilor o posibilitate de alegere și oportunități mult mai vaste. Însă, pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de o plasă de protecție a drepturilor consumatorilor, pentru ca aceștia să aibă toate asigurările de care au nevoie pentru a-și face cumpărăturile în siguranță.”

Date esențiale

Internetul este unul dintre instrumentele cele mai bogate în posibilități de care au dispus vreodată consumatorii. El furnizează o gamă largă de informații cu privire la produse și prețuri și oferă un acces facil către un număr mult mai mare de comercianți cu amănuntul decât cel care ar fi putut fi atins înainte. În Uniunea Europeană, 150 de milioane de cetățeni - adică o treime din populație - își fac cumpărăturile pe internet, dar, până în prezent, aceste tranzacții nu sunt transfrontaliere decât pentru 30 de milioane dintre aceștia. În ansamblu, cumpărătorii cheltuiesc în medie 800 de euro pe an pentru cumpărăturile lor transfrontaliere, și anume 24 de miliarde de euro în total, ceea ce demonstrează potențialul enorm al pieței interne dacă un număr mai mare de persoane ar avea suficientă încredere pentru a se aventura dincolo de frontierele naționale.

Normele actuale

Normele actuale în materie de protecție a consumatorilor în UE rezultă din patru directive comunitare, care se referă la următoarele aspecte: clauzele contractuale abuzive[1], vânzările și garanțiile[2], vânzarea la distanță[3] și vânzările la domiciliul clientului[4]. Aceste directive conțin anumite cerințe minime. De-a lungul anilor, statele membre au adăugat norme în mod necoordonat, consecința fiind că legislațiile privind drepturile contractuale ale consumatorilor constituie un mozaic de 27 de seturi de norme divergente. De exemplu, obligațiile privind informarea diferă, perioadele de gândire variază de la 7 la 15 zile și obligațiile privind restituirile și reparațiile sunt diferite. Noua propunere

Directiva privind drepturile consumatorilor se referă la contractele pentru vânzări de bunuri și servicii de la întreprindere către consumator. În general, sunt acoperite toate contractele, și anume cumpărăturile efectuate la magazin, la distanță sau în afara spațiilor comerciale.

  • Informații precontractuale. Directiva impune comerciantului obligația de a oferi consumatorului, pentru toate contractele încheiate cu consumatorii, un ansamblu clar de informații care să îi permită să aleagă în cunoștință de cauză (de exemplu, caracteristicile principale ale produsului, adresa geografică și identitatea comerciantului, prețul cu toate taxele incluse, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau legate de cheltuielile poștale).
  • Norme privind livrarea și transferul riscului către consumator (aspecte încă nereglementate în prezent la nivelul UE): Comerciantul trebuie să livreze bunul către consumator într-un termen maxim de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului. Comerciantul suportă riscul și costul deteriorării sau pierderii bunului până în momentul în care consumatorul primește bunul. În cazul livrării cu întârziere sau al neefectuării livrării, consumatorul poate pretinde o rambursare (drept nou în majoritatea statelor membre) în cel mai scurt timp și cel târziu în șapte zile de la data livrării.
  • Perioade de gândire (vânzări la distanță, de exemplu, vânzări pe internet, prin intermediul telefonului mobil, pe bază de catalog și vânzări sub presiune). Instituirea unei perioade de gândire de 14 zile calendaristice în care consumatorul își poate schimba părerea. Introducerea unui formular de retragere standard ușor de folosit.
  • Reparații, înlocuiri, garanții. Obiectivul este de a se asigura, cu o mai mare certitudine, că nu există decât un singur set standard de remedii aflate la dispoziția consumatorilor care au cumpărat un produs defectuos (și anume, repararea sau înlocuirea în primul rând, urmată de reducerea prețului sau de rambursarea prețului de cumpărare).
  • Clauze contractuale abuzive. Introducerea unei liste negre a clauzelor contractuale abuzive interzise în orice situație și a unei liste gri comunitare a clauzelor contractuale presupuse a fi abuzive atât timp cât comerciantul nu demonstrează contrariul.

Protecția consumatorilor este, de asemenea, consolidată în multe domenii, inclusiv:

  • licitațiile on-line: în temeiul Directivei, obligațiile de informare generale se aplică și în cazul licitațiilor, inclusiv al licitațiilor electronice.
  • vânzarea sub presiune: protecția împotriva vânzării sub presiune – vânzări negociate în afara spațiilor comerciale/ „vânzări directe” este în mod clar consolidată printr-o nouă definiție, mai largă, a contractelor de vânzare directe și prin alte măsuri care vizează acoperirea lacunelor legislației. Aceste dispoziții constituie un răspuns la un număr mare de plângeri din partea consumatorilor, în special în situații de vânzare sub presiune în care protecția acordată era insuficientă sau inexistentă.

Etapele următoare

Intrarea în vigoare a directivei privind drepturile consumatorilor necesită aprobarea prealabilă din partea Parlamentului European și a guvernelor statelor membre reunite în cadrul Consiliului de Miniștri.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
[2] Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe
[3] Directiva 97/7/CE privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță
[4] Directiva 85/577/CE a Consiliului privind protecția consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale


Side Bar