Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

Briselē, 2008. gada 8. oktobrī

Patērētāji: Komisija ierosina ES mēroga tiesības pircējiem

Šodien Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumus ES mēroga tiesībām, lai atvieglotu patērētāju iepirkšanos Internetā un tirdzniecības vietās. Jaunais priekšlikums garantēs patērētājiem, ikreiz iepērkoties Internetā Eiropas Savienībā, skaidru informāciju par cenu un papildu maksām un nodevām pirms tie paraksta līgumu. Tas stiprinās patērētāju aizsardzību pret novēlotu piegādi vai preču nepiegādāšanu, kā arī noteiks stingras ES mēroga patērētāju tiesības attiecībā uz jautājumiem par uzteikuma termiņiem, preču atpakaļsūtīšanu, maksas atlīdzināšanu, remontu un garantijām, un negodīgiem līguma noteikumiem. Ierosinātajā Patērētāju tiesību direktīvā vienkāršo vienā noteikumu kopumā četras spēkā esošās ES patērētāju tiesību direktīvas. E-komerciju tajā aplūko kā daļu no pamatīgas pārskatīšanas un uzlabošanas pasākumiem attiecībā uz pastāvošajām ES patērētāju tiesībām tiešsaistē un veikalos, kas atrodas tirdzniecības ielās. Mērķis ir stiprināt patērētāju uzticēšanos un vienlaikus novērst birokrātiskos šķēršļus, kas kavē uzņēmējdarbību valsts robežās – liedz patērētājiem pieeju lielākai izvēlei un konkurētspējīgākiem piedāvājumiem. Vienots patērētāju līguma noteikumu kopums būtiski samazinās atbilstības izmaksas – līdz pat 97 % ES mēroga tirgotājiem. Ar ierosināto direktīvu uzlabos patērētāju esošo aizsardzību tādās būtiskās jomās, kurās pēdējos gados saņemts liels skaits sūdzību, piemēram, uzspiestā pārdošana. Direktīvā tiesību aktus pielāgo jaunām tehnoloģijām un pārdošanas metodēm, piemēram, mobilajai komercijai un "ebay" tīmekļa vietnes izsolēm tiešsaistē. Jaunajā priekšlikumā ir precīza prasība tirdzniecības vietās sniegt skaidru informāciju par patērētāju tiesībām.

ES Patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva teica: "Tā kā mājsaimniecības līdzekļi nav lieli un pirktspēja raisa iedzīvotājos vislielākās bažas, patlaban svarīgāka kā jebkad ir iespēja iedzīvotājiem salīdzināt cenas un iepirkties tā, lai iegūtu vislabāko piedāvājumu. Šie jaunie noteikumi ir sagatavoti, lai stiprinātu aizsardzību un novērstu tādus trūkumus galvenajās jomās, kas mazina patērētāju uzticēšanos. Vienotais tirgus spēj piedāvāt patērētājiem daudz lielāku izvēli un iespējas. Tādēļ mums ir vajadzīgs ES mēroga tiesību drošības tīkls, lai patērētājiem būtu drošība, kas vajadzīga, lai mierīgu prātu iepirktos."

Galvenie fakti un skaitļi

Internets ir viens no iespējām bagātākajiem līdzekļiem, kāds jebkad bijis pieejams patērētājiem. Tajā ir sniegta plaša informācija par ražojumiem un cenām un nodrošināta viegla piekļuve lielākam skaitam mazumtirgotāju, nekā tas bija iespējams agrāk. Jau 150 miljoni ES pilsoņu, trešdaļa iedzīvotāju, iepērkas Internetā. Tikai 30 miljoni no tiem ES iepērkas tiešsaistē ārvalstīs.

Kopumā tie, kuri iepērkas tiešsaistē ārvalstīs, iztērē vidēji 800 euro gadā, proti, kopā 24 miljardus euro, kas liecina par milzīgu iekšējā tirgus potenciālu, ja vien vairāk cilvēku uzdrīkstētos meklēt iepirkšanās iespējas ārpus savas valsts robežām.

Pašreizējie noteikumi

Spēkā esošie ES patērētāju aizsardzības noteikumi izriet no četrām ES direktīvām - par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos[1], par preču pārdošanu un garantijām[2], par tālpārdošanu[3] un par tirdzniecības aģentu darbību[4]. Šajās direktīvās ir ietvertas dažas obligātās prasības. Gadu gaitā dalībvalstis nekoordinēti ir pievienojušas noteikumus, tādējādi veidojot ES patērētāju līgumu tiesību aktus no 27 dažādu noteikumu kopumiem, piemēram, pastāv atšķirīgi noteikumi par pienākumu sniegt informāciju, atšķirīgi noteikumi par uzteikuma termiņu (no 7 līdz 15 dienām) un atšķirīgi pienākumi attiecībā uz atlīdzību un remontu.

Jaunais priekšlikums

Patērētāju tiesību direktīva attiecas uz preču pārdošanas līgumiem un pakalpojumiem no uzņēmējiem līdz patērētājiem. Kopumā ir ietverti visi līgumi, proti, veikalā izdarīti pirkumi, tālpārdošana vai pirkumi ārpus uzņēmuma telpām.

  • Informācija, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas. Saskaņā ar direktīvu tirgotājam ir pienākums sniegt patērētājam skaidru informācijas prasību kopumu attiecībā uz visiem patērētāja līgumiem, lai patērētājs var izdarīt informētu izvēli, piemēram, ražojuma galvenās īpašības, tirgotāja ģeogrāfiskā adrese un identitāte, cena, kurā iekļauti nodokļi, visas papildu kravas, piegādes vai pasta maksas.
  • Noteikumi par piegādi un riska nodošanu patērētājam (pašreiz netiek regulēts ES līmenī). Paredz ne vairāk kā 30 kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas, lai tirgotājs nogādātu preci patērētājam. Tirgotājs atbild par risku un bojājumu izmaksām, preces nozaudēšanu līdz brīdim, kamēr patērētājs saņem preci. Par novēlotu piegādi vai gadījumā, ja preces netiek piegādātas, patērētājam būs tiesības (šis noteikums ir jauns vairumā dalībvalstu) saņemt atlīdzību pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 7 dienas no piegādes dienas.
  • Uzteikuma termiņi (tālpārdošana, piemēram, tirdzniecība Internetā, pa mobilo telefonu, izmantojot katalogu un uzspiestā pārdošana). 14 kalendāro dienu uzteikuma termiņš visā ES, kura laikā varat preci uzteikt. Tiks ieviesta vienkārši lietojama standarta atteikuma veidlapa.
  • Remonts, preces aizstāšana, garantijas. Lai panāktu lielāku skaidrību, būs viens un tas pats standarta atlīdzību kopums visiem patērētājiem, kas iegādājušies bojātu ražojumu (proti, vispirms tiek veikts remonts vai preces aizstāšana, pēc tam samazina cenu vai atmaksā naudu).
  • Negodīgi līguma noteikumi. Jauns "melnais saraksts" ar negodīgiem līguma noteikumiem, kas aizliegti visā ES visos gadījumos, un ES mēroga "pelēkais saraksts", kurā iekļauti līguma noteikumi, kurus uzskata par negodīgiem, ja tirgotājs nepierāda pretējo.

Turklāt aizsardzība tiek pastiprināta daudzās jomās, tostarp attiecībā uz

  • izsolēm tiešsaistē. Direktīvā noteikts, ka izsolēm, tostarp e-izsolēm, jāatbilst standarta informēšanas pienākumiem.
  • Uzspiestā pārdošana. Aizsardzība pret uzspiesto pārdošanu - tirdzniecība ārpus uzņēmuma telpām/"tieša pārdošana" ir būtiski pastiprināta, ņemot vērā patērētāju sūdzību lielo skaitu, jo īpaši uzspiestās pārdošanas gadījumos, kad patērētāju aizsardzība nebija pietiekama vai tās nebija vispār. Aptverošāka jauna tiešās pārdošanas līgumu definīcija un citi pasākumi trūkumu novēršanai.

Kādi būs turpmākie pasākumi?

Direktīva par līgumu tiesībām jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES valstu valdībām Ministru padomē pirms tai piešķir likuma spēku.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] Padomes Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.

[2] Direktīva 1999/44/EK par patēriņa preču pārdošanu un saistītajām garantijām.

[3] Direktīva 97/7/EK par tālpārdošanu.

[4] Padomes Direktīva 85/577/EK par tirdzniecības aģentu darbību.


Side Bar