Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

Bruxelles, den 8. oktober 2008

Forbrugerpolitik: Kommissionen foreslår fælles EU-forbrugerrettigheder

Kommissionen har i dag lanceret et forslag til fælles EU-rettigheder, som skal gøre det lettere for forbrugerne at handle på internettet og på strøget. Uanset hvor forbrugerne handler i EU, vil det nye forslag sikre dem klare oplysninger om pris og yderligere gebyrer, før de underskriver en kontrakt. Forslaget udgør en styrkelse af forbrugerbeskyttelsen mod forsinket og manglende levering og fastsætter strenge forbrugerrettigheder i hele EU om spørgsmål fra fortrydelsesret, returnering, refundering, reparationer og garantier til urimelige kontraktvilkår. Det foreslåede direktiv om forbrugerrettigheder forenkler fire eksisterende EU-direktiver om forbrugerrettigheder ved at samle dem i et regelsæt. Det er målrettet mod e-handel som led i en omfattende gennemgang og ajourføring af de eksisterende forbrugerrettigheder i EU på nettet og på gaden. Målet er at øge forbrugernes tillid og samtidig begrænse det bureaukrati, som holder virksomhederne inden for de nationale grænser - og betyder, at forbrugerne går glip af øgede valgmuligheder og konkurrencedygtige tilbud. Et sæt standardvilkår for forbrugeraftaler vil mindske overholdelsesomkostningerne betydeligt - med op til 97 % for virksomheder, der er aktive i hele EU. Direktivforslaget styrker den eksisterende forbrugerbeskyttelse på vigtige områder, hvor der har været et stort antal klager i de senere år - herunder "køb under pres". Det tilpasser lovgivningen til ny teknologi og nye salgsmetoder, f.eks. m-handel og online "ebay"- auktioner. Det nye forslag indeholder et udtrykkeligt krav om, at der i forbindelse med købet skal afgives klare oplysninger om forbrugerens rettigheder.

EU’s kommissær med ansvar for forbrugerbeskyttelse, Meglena Kuneva, sagde: "I en tid med pressede husholdningsbudgetter, hvor forbrugerne først og fremmest bekymrer sig om deres købekraft, er det mere vigtigt end nogensinde, at de kan sammenligne priser og handle forskellige steder for at få det bedste tilbud. Disse nye regler er udformet for at øge beskyttelsen og lukke hullerne på vigtige områder, som underminerer forbrugernes tillid. Det indre marked har potentiale til at give forbrugerne et meget større udvalg og langt flere muligheder. Men i den forbindelse har vi behov for et sikkerhedsnet bestående af rettigheder, der gælder i hele EU, så forbrugerne har den fornødne sikkerhed til at kunne handle ind med ro i sjælen."

Vigtige facts og tal

Internettet er et af de mest magtfulde redskaber, som forbrugerne nogensinde har haft. Det giver adgang til et væld af oplysninger om produkter og priser og giver let adgang til langt flere detailvirksomheder end nogensinde før. 150 mio. EU-borgere - en tredjedel af EU's befolkning - handler allerede på internettet. Hidtil har kun 30 mio. af dem handlet online på tværs af grænserne i EU.

Sammenlagt bruger kunderne hver 800 EUR på grænseoverskridende indkøb om året, svarende til i alt 24 mia. EUR, hvilket viser det enorme potentiale det indre marked har, hvis flere mennesker havde tillid til at handle på tværs af deres nationale grænser.

De nuværende regler

De nuværende EU-regler om forbrugerbeskyttelse findes i fire EU-direktiver – om urimelige kontraktvilkår[1], salg og garanti[2], fjernsalg[3] og aftaler indgået uden for fast forretningssted[4]. Disse direktiver indeholder visse minimumskrav; medlemsstaterne har gennem årene tilføjet bestemmelser på en ikke-koordineret måde, hvilket gør lovene i EU om forbrugeraftaler til et kludetæppe med 27 forskellige regelsæt, herunder: En blanding af forskellige oplysningsforpligtelser, forskellige fortrydelsesperioder fra 7-15 dage og forskellige forpligtelser i forbindelse med refundering og reparation.

Det nye forslag

Direktivet om forbrugerrettigheder finder anvendelse på aftaler om salg af varer og tjenesteydelser fra virksomhed til forbruger (B2C). Generelt er alle aftaler omfattet, dvs. forretningssalg, fjernsalg eller salg uden for fast forretningssted.

  • Oplysninger forud for aftalens indgåelse. Direktivet pålægger virksomheden at give kunden en række klare oplysninger i forbindelse med alle forbrugeraftaler, således at forbrugeren kan foretage et informeret valg, f.eks. de vigtigste egenskaber for et produkt, geografisk adresse og identifikation af virksomheden, prisen inklusive afgifter og alle yderligere gebyrer til fragt og forsendelse.
  • Regler om levering og risikoens overgåelse til forbrugeren (for tiden ikke reguleret på EU-plan): Efter at aftalen er indgået, må der højst gå 30 kalenderdage, før virksomheden har leveret varen til forbrugeren. Risikoen og omkostninger som følge af, at varen er ødelagt eller bortkommen, påhviler virksomheden indtil det øjeblik, forbrugeren modtager varen. I tilfælde af forsinket eller manglende levering har kunden krav på at få pengene tilbage snarest muligt og senest 7 dage efter leveringsdatoen - dette er nyt i de fleste medlemsstater.
  • Perioder med fortrydelsesret (fjernsalg, f.eks. salg via internet, mobiltelefon, katalog og køb under pres): En fortrydelsesret, der gælder i hele EU i en periode på 14 kalenderdage, hvor kunden kan skifte mening. Indførelse af en standardfortrydelsesformular om ophævelse af aftalen, som er let at anvende.
  • Reparationer, ombytning, garantier. For at skabe større retssikkerhed vil der kun være et sæt retsmidler for forbrugere, som har købt et defekt produkt (f.eks. reparation eller ombytning i første omgang, efterfulgt af en prisnedsættelse eller tilbagebetaling af pengene).
  • Urimelige kontraktvilkår: En ny sortliste over urimelige kontaktvilkår, som er forbudt i hele EU i alle tilfælde, og en gråliste for hele EU over kontraktvilkår, der anses for at være urimelige, medmindre virksomheden kan bevise det modsatte.

Beskyttelsen øges også på mange områder, bl.a. i forbindelse med

  • - onlineauktioner: Ifølge direktivet skal auktioner, herunder e-auktioner, overholde standardoplysningsforpligtelserne.
  • Køb under pres. Beskyttelsen mod køb under pres - salg, der forhandles uden for fast forretningssted/"direkte salg" - styrkes betydeligt som følge af et højt antal forbrugerklager, især i situationer med køb under pres, hvor der ikke var nogen eller kun utilstrækkelig forbrugerbeskyttelse - med en bredere definition af aftaler om direkte salg samt andre skridt til at lukke hullerne.

De næste skridt

Direktivet om aftalerettigheder skal godkendes af Europa-Parlamentet og EU’s regeringer i Ministerrådet, før det bliver til lov.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

[2] Direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed.

[3] Direktiv 97/7/EF om fjernsalg.

[4] Rådets direktiv 85/577/EF aftaler indgået uden for fast forretningssted.


Side Bar