Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1456

Brussel, 3 oktober 2008

OPEN DAGEN 2008 van start: het belangrijkste jaarlijkse evenement van het Europees regionaal beleid

Van 6 tot 9 oktober vinden voor de zesde maal de OPEN DAGEN – Europese Week van de regio’s en steden, plaats, een jaarlijks evenement dat door de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s gezamenlijk wordt georganiseerd. Zo’n 7400 Europese, nationale en regionale beleidsmakers, deskundigen en vertegenwoordigers van het bankwezen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld nemen in Brussel deel aan 145 seminars en andere evenementen. Tegelijkertijd vinden in het kader van de OPEN DAGEN in de hele EU en daarbuiten 230 lokale evenementen plaats. Het vierdaagse evenement biedt de gelegenheid kennis en ervaringen uit te wisselen over het scheppen van werkgelegenheid, innovatie, klimaatverandering en andere uitdagingen, en bij te dragen tot de discussie over de toekomst van het Europese cohesiebeleid.

"Deze OPEN DAGEN getuigen van de permanente, rijkgeschakeerde dialoog tussen de Europese instellingen, regionale en lokale overheden, gemeenteraden, verenigingen, universiteiten, banken en investeerders” aldus Danuta Hübner, commissaris voor regionaal beleid. “We streven dezelfde doelstellingen na: we willen de beste voorwaarden creëren voor investeringen, groei en werkgelegenheid, een betere levenskwaliteit en grotere welvaart voor de 500 miljoen EU-burgers. Onze regio’s en steden spelen een doorslaggevende rol in de uitvoering van het beleid om die doelstellingen te verwezenlijken."

De voorzitter van het Comité van de Regio’s, Luc Van den Brande, voegde daaraan toe: “De regio’s en steden zijn uit politiek oogpunt belangrijker dan ooit. In roerige tijden kunnen zij leiderschap bieden en oplossingen aandragen. Zij nemen meer dan 66% van de publieke investeringen in de EU voor hun rekening; zij zijn de belangrijkste spelers op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs. De Europese Week van de regio’s en steden valt samen met de plenaire vergadering van het Comité; zij bieden de gelegenheid bij uitstek om best practices op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling uit te wisselen."

Mondiale uitdagingen, lokale oplossingen

Tijdens de OPEN DAGEN 2008 staan de uitdagingen centraal waarvoor de regio’s en steden zich gesteld zien. De seminars worden georganiseerd rond de volgende onderwerpen: Innovatie (bevordering van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie), Duurzame ontwikkeling en klimaatverandering, samenwerking en netwerking (uitwisseling van best practices op het gebied van regionale ontwikkeling) en Europees cohesiebeleid. 216 regio’s en steden hebben zich als partner aangemeld en zullen in zogeheten "conglomeraten" aan thema’s werken die het dichtst aansluiten bij hun prioriteiten.

Het conglomeraat “Celtic Connections” bijvoorbeeld zal zich buigen over de vraag hoe de schade als gevolg van klimaatverandering moet worden aangepakt. De aanwezige internationale deskundigen zullen hun persoonlijke ervaringen en visies inbrengen. Zo zal de architect David Fisher, ontwerper van ’s werelds eerste roterende wolkenkrabber op wind- en zonne-energie, die in Dubai zal worden gebouwd, de workshop over EcoMagination in de steden van de toekomst toespreken.

De regio’s en steden nemen ook aan de OPEN DAGEN deel om contacten te leggen met nieuwe partners, met name uit de particuliere sector, die hen bij hun economische ontwikkeling kunnen helpen. Voor de uitvoering van de 455 cohesiebeleidsprogramma’s in 2007-2013 is samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven vereist om de EU-middelen optimaal aan te wenden. Het Investeerderscafé, in het hoofdkantoor van het Comité van de Regio’s, dient als trefpunt voor lokale en regionale politici, ondernemingen, bankiers en onderzoekers. Enkele grote ondernemingen die deelnemen, zijn Siemens, Nokia, Philips en Ferrari.

Van IJsland tot Turkije: de OPEN DAGEN breiden zich uit

De 230 lokale evenementen die door partnerregio’s en –steden worden georganiseerd, zijn verspreid over 31 landen in het kader van het initiatief “Europa in mijn regio, Europa in mijn stad”. De evenementen omvatten festivals, debatten en sportwedstrijden, die ten doel hebben de successen van Europa te vieren en het publiek er bewust van te maken hoeveel de EU wel niet investeert (347 miljard euro tussen 2007 en 2013) in projecten die reiken van technologieparken tot innovatieve stadsvernieuwingsprogramma’s en hogesnelheidsverbindingen. De landen met de meeste evenementen zijn het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk. Deelnemende niet-EU-landen zijn onder meer Turkije (met een seminar over “Wat betekent de EU voor vrouwen?”) en IJsland (met een debat over de IJslandse regio’s in 2020).

Achtergrond

De OPEN DAGEN 2008 worden op 6 oktober geopend door de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de Franse minister van Landbouw en Visserij, Michel Barnier, namens het EU-voorzitterschap, commissaris Danuta Hübner en voorzitter Luc Van Den Brande. De discussie zal vooral gaan over het nieuwe groenboek van de Europese Commissie over territoriale cohesie, dat diezelfde dag zal worden goedgekeurd.

De slotsessie van de OPEN DAGEN vindt plaats in het Europees Parlement in Brussel. Daar zal onder meer gesproken worden door de voorzitter van het Parlement, Hans-Gert Pöttering, de Franse staatssecretaris van Europese Zaken, Jean-Pierre Jouyet, en de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Günter Verheugen, alsook voorzitter Van den Brande en commissaris Hübner.

Meer informatie is te vinden op de website van OPEN DAYS 2008: www.opendays.europa.eu.


Side Bar