Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Bruselj, 3. oktobra 2008

Komisija z daljšim in boljšim porodniškim dopustom milijonom žensk olajšuje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

V skladu s predlogom, ki ga je danes predstavila Evropska komisija, bo na milijone žensk po vsej Evropi upravičenih do daljšega in boljšega porodniškega dopusta. Drug predlog pa naj bi izboljšal položaj samozaposlenih žensk, tako da bi jim zagotovil enak dostop do porodniškega dopusta, če bi ga želele. Obe pobudi sta del paketa ukrepov, ki naj bi izboljšali uravnoteženost med poklicnim in zasebnim življenjem vseh Evropejcev, tako žensk kot moških. Njun cilj je posodobiti obstoječo zakonodajo EU, zato ju bo Komisija sedaj poslala v obravnavo v Evropski parlament in nacionalnim vladam. Medtem so evropski socialni partnerji začeli pogajanja o izboljšavah drugih oblik z družino povezanega dopusta, kot je na primer starševski dopust.

„Usklajevanje dela, družine in zasebnega življenja je velikanski izziv za milijone Evropejcev, moških in žensk,“ je poudaril komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimír Špidla. „Zaradi materinstva ženske prepogosto ostanejo brez dohodkov in poklicnih možnosti. Le 65,5 % žensk z vzdrževanimi otroki je zaposlenih, v primerjavi z 91,7 % moških. Naši predlogi za izboljšanje porodniškega dopusta bodo ženskam pomagali pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja ter tako izboljšali kakovost njihovega življenja in življenja njihovih družin. Zaradi njih bi se moralo povečati tudi sodelovanje žensk na trgu dela, pripomogli pa naj bi tudi k boljšemu spopadanju z izzivi, ki jih prinaša staranje prebivalstva: ravno države z več zaposlenimi ženskami imajo namreč tudi višjo rodnost.“

Boljši porodniški dopust

Predlog Komisije o porodniškem dopustu, ki spreminja obstoječo Direktivo 92/85/EGS iz leta 1992, bi minimalno trajanje porodniškega dopusta podaljšal s 14 na 18 tednov in priporočil, da ženske dobijo 100-odstotno plačo. Hkrati pa bi državam članicam dopustil možnost, da določijo zgornjo mejo na ravni nadomestila za odsotnost z dela zaradi bolezni. Poleg tega bodo imele ženske več svobode pri izbiri obdobja, v katerem bi želele izkoristiti neobvezni del porodniškega dopusta (pred ali po rojstvu otroka), in jim tako ne bi bilo treba več izkoristiti določenega dela porodniškega dopusta pred rojstvom otroka, kakor morajo to v nekaterih državah članicah storiti zdaj.

Tudi zaščita pred odpustom bo večja, ženske pa se bodo po porodniškem dopustu imele pravico vrniti na isto ali enakovredno delovno mesto. Poleg tega se bo uvedla pravica, da bodo ženske po porodniškem dopustu delodajalca lahko prosile za prožne vzorce dela, čeprav bo imel delodajalec pravico to prošnjo zavrniti.

Več pravic za samozaposlene ženske

Predlog o samozaposlenih ženskah bo samozaposlenim ženskam zagotovil enak dostop do porodniškega dopusta kot zaposlenim, če bi ga želele, in nadomestil obstoječo Direktivo 86/613/EGS. Obenem bodo imeli zakonci in partnerji (kot taki priznani po nacionalnem pravu), ki na neformalni podlagi delajo v majhnih družinskih podjetjih, kot so kmetije ali lokalne zdravniške ordinacije, (t.i. zakonci, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihovih dejavnosti) na svojo zahtevo dostop do zdravstvenega varstva na vsaj enaki ravni kot formalno samozaposleni delavci.

Druge določbe v zvezi z uravnoteženostjo poklicnega in zasebnega življenja

Kot del istega paketa je Komisija danes izdala tudi poročilo o zagotavljanju otroškega varstva v Evropski uniji in o uspešnosti vsake države članice pri doseganju ciljev, ki so jih voditelji EU določili v Barceloni leta 2002 (glej IP/08/1449).

Socialni partnerji na evropski ravni so 17. septembra 2008 začeli pogajanja o starševskem dopustu z namenom spremembe obstoječe zakonodaje EU (Direktiva 96/34/ES), ki temelji na okvirnem sporazumu, sklenjenem med predstavniki evropskih delodajalcev in sindikatov. Cilj je pogajanja zaključiti v devetih mesecih.

Dolgoročno si Komisija želi izboljšati tudi druge oblike z družino povezanega dopusta, kot je očetovski dopust (kratek dopust za očete ob rojstvu ali posvojitvi otroka), posvojiteljski dopust (porodniškemu dopustu podoben dopust v času posvojitve otroka) in dopust za nego staršev (za nego vzdrževanih družinskih članov).

Naslednji koraki

Oba predloga bodo v postopku soodločanja obravnavali Evropski parlament, države članice in Svet, ki bo odločal s kvalificirano večino. Obstaja upanje, da bo sporazum dosežen leta 2009. Potem bi imele države EU dve leti časa, da to zakonodajo prenesejo v svoje nacionalne pravne rede.

Več informacij

Memo/08/603
Sporočilo o uravnoteženosti med poklicnim in zasebnim življenjem
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Predlog revidirane direktive o porodniškem dopustu
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Predlog revidirane direktive o samozaposlenih ženskah in zakoncih, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihovih dejavnosti
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Spletišče Komisije – anketa o uravnoteženosti med poklicnim in zasebnim življenjem
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar