Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Bruxelles, 3 octombrie 2008

Printr-un concediu de maternitate mai lung și mai atractiv Comisia contribuie la ameliorarea echilibrului între viața profesională și viața de familie pentru milioane de persoane

Conform propunerilor prezentate astăzi de Comisia Europeană, milioane de femei din întreaga Europă vor avea dreptul la concedii de maternitate mai lungi și mai atractive. De asemenea, o propunere separată va permite îmbunătățirea situației femeilor care desfășoară o activitate independentă prin acordarea unui acces echivalent la concediul de maternitate, pe bază voluntară. Cele două inițiative fac parte dintr-un pachet de măsuri destinat să ofere o mai bună conciliere a vieții profesionale cu viața privată și cu viața de familie pentru toți europenii – atât bărbați, cât și femei. Aceste inițiative vizează actualizarea și îmbunătățirea legislației comunitare existente și vor fi trimise Parlamentului European și guvernelor naționale pentru dezbatere. Între timp, partenerii sociali europeni au inițiat negocierile pentru a îmbunătăți alte forme de concediu din motive familiale, cum ar fi concediul pentru creșterea copilului.

„Concilierea vieții profesionale cu viața de familie și cu viața privată reprezintă o provocare majoră pentru milioane de europeni, bărbați și femei” a declarat Vladimír Špidla, Comisarul European pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Șanse Egale. „Dar, pentru femei, maternitatea presupune adesea pierderea venitului și a perspectivelor profesionale. Doar 65,5% dintre femeile cu copii în întreținere au o muncă remunerată, în comparație cu 91,7% dintre bărbați. Propunerile noastre de îmbunătățire a concediului de maternitate vor ajuta femeile să concilieze munca cu viața de familie, îmbunătățind calitatea vieții lor și a familiilor lor.” Ele ar trebui, de asemenea, să determine creșterea participării femeilor pe piața muncii și să răspundă provocărilor reprezentate de îmbătrânirea populației: într-adevăr, țările care înregistrează mai multe femei încadrate în muncă au și rate de natalitate mai ridicate.”

Un concediu de maternitate mai atractiv

Propunerea Comisiei privind concediul de maternitate (de revizuire a actualei Directive 92/85/CEE din 1992) ar crește perioada minimă de concediu de la 14 la 18 săptămâni și recomandă o remunerare a femeilor cu 100% din salariu, dar statele membre au totuși posibilitatea de a stabili un plafon la nivelul indemnizației pentru concediul medical. În plus, femeile vor avea libertatea de a alege momentul în care să își ia partea neobligatorie a concediului (înainte sau după naștere) și, astfel, nu vor mai fi obligate să ia o parte specifică din concediu înainte de naștere, așa cum se întâmplă în prezent în unele state membre.

De asemenea, protecția împotriva concedierii va fi întărită, precum și dreptul de a se întoarce la același loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent după concediul de maternitate. În sfârșit, va fi introdus dreptul de a solicita angajatorului modalități flexibile de organizare a muncii la încheierea concediului de maternitate, deși angajatorul va avea dreptul de a refuza această solicitare.

Mai multe drepturi pentru femeile care desfășoară o activitate independentă

Propunerea privind femeile care desfășoară o activitate independentă va oferi acestora același acces la concediul de maternitate ca cel acordat salariatelor, dar pe o bază voluntară (de înlocuire a Directivei actuale 86/613/CEE). În același timp, soții și partenerii de viață (recunoscuți ca atare de legislația națională), care lucrează în mod neoficial în micile întreprinderi familiale cum ar fi exploatațiile agricole sau cabinetele medicale locale (așa-numiții „soți colaboratori”), vor avea acces, la cererea lor, la sistemele de asigurări sociale la un nivel de protecție cel puțin echivalent cu cel al lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă în mod oficial.

Alte dispoziții referitoare la concilierea vieții profesionale cu viața de familie

Ca parte din același pachet, Comisia a publicat astăzi și un raport privind disponibilitatea facilităților pentru îngrijirea copiilor în Uniunea Europeană și situația fiecărui stat membru în raport cu obiectivele stabilite de conducătorii UE la Barcelona în 2002 (a se consulta IP/08/1449).

La 17 septembrie 2008, partenerii sociali la nivel european au inițiat negocierile privind concediul pentru creșterea copilului în vederea revizuirii actualei legislații UE (Directiva 96/34/CE), bazată la rândul ei pe un acord-cadru încheiat de reprezentanții sindicatelor și organizațiilor patronale europene. Se urmărește încheierea negocierilor în termen de nouă luni.

Pe termen mai lung, Comisia ar dori, de asemenea, să amelioreze alte forme de concediu din motive familiale, cum ar fi concediul de paternitate (o scurtă perioadă de concediu rezervată taților în jurul datei nașterii sau adopției unui copil), concediul de adopție (un concediu similar cu concediul de maternitate în jurul datei adopției unui copil) și concediul filial (pentru îngrijirea membrilor familiei aflați în întreținere).

Următoarele etape

Ambele propuneri vor fi dezbătute prin procedura de codecizie de către Parlamentul European și statele membre în cadrul Consiliului (majoritate calificată) și se speră că se va ajunge la un acord în cursul anului 2009. Țările din UE vor avea apoi la dispoziție doi ani pentru a transpune legislația în dreptul intern.

Informații suplimentare

Memo/08/603
Comunicarea privind concilierea vieții profesionale cu viața de familie
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Propunere de directivă revizuită privind concediul de maternitate
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Propunere de directivă revizuită privind femeile care desfășoară o activitate independentă și soțiile colaboratoare
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Site-ul internet al Comisiei Europene – sondaj privind concilierea vieții profesionale cu viața de familie
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar